STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   KARTA AUTORA
   
prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska
prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska

NOTKA BIOGRAFICZNA
Od 2002 roku Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Zastępca Przewodniczącego i członek prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN; Rządowej Rady Ludnościowej. Zainteresowania zawodowe: warunki życia i funkcjonowania rodzin, z uwzględnieniem: uwarunkowań społeczno-ekonomicznych; kategorie rodzin: rodziny młode, niepełne biologicznie, wielodzietne, z osobami niepełnosprawnymi, rodziny osób starszych; warunki życia dzieci w rodzinie i środowisku pozarodzinnym; aktywność zawodowa kobiet; pozycja kobiet na rynku pracy, w aspektach: równościowych i rodzinnych; bezrobocie i jego skutki dla rodziny; ubóstwo rodzin, przyczyny i skutki; polityka społeczna; polityka rodzinna - aspekty teoretyczne i praktyczne działania, instrumenty i instytucje polityki rodzinnej, aspekty porównawcze; Zabezpieczenie społeczne, systemy świadczeń społecznych.

Balcerzak-Paradowska Bożena The director of the Institute of Labour and Social Studies since 2002, the member of the Committee on Demographic Studies of the Polish Academy of Sciences, the chairman deputy and the member of the board of the Committee on Labour and Social Policy Studies of the Polish Academy of Sciences; the member of: the Social Council in of the Prime Minister, Government Population Council, Council on Social Welfare. Occupational interests: living conditions and the functioning of families including: socio-economic factors; the categories of families: young families, biologically incomplete; families with many children, families with disabled members, families of older persons; living conditions of children in families and non-family environment; economic activity of women; the position of women on the labour market, in the family and the equality of rights; unemployment and its results for families; poverty of families – causes and results; social policy; family policy – theoretical aspects and practical actions, instruments and institutions of family policy, comparative aspects; social security, social benefits systems. The domains of the Committee for Scientific Research: political science, specialisation: social policy. The author or scientific editor of the publications of the Institute of Labour and Social Studies: Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990-1999; Polityka rodzinna. Między dwoma modelami; Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji; Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery; Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków; sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce.


Dyscypliny KBN:
nauki humanistyczne
Specjalności:
polityka społeczna
Dodatkowe informacje znajdują się na:
Nauka Polska
Kontakt z autorem
adres e-mail: Sekretariat IPiSS
adres e-mail: Bożena Balcerzak_Paradowska
tel.: (+48 22) 53 67 511
fax: (+48 22) 53 67 514

Autor lub redaktor naukowy publikacji wydanych nakładem IPiSS:
Współautor publikacji wydanych nakładem IPiSS:
Wykaz innych publikacji tego autora (w wyborze)
(niedostępne w naszej księgarni)
  • "Family Policy in Poland in the Turn of the Century", w: I. E. Kotowska, J. Józwiak ed. "Population of Central and Eastern Europe. Challenges and Opportunities", Statistical Publishing Establishmen, p. 617-640 Warsaw 2003
  • "The Gender Dimension of Socail Security Reform in Poland" w: E. Filtz, M. Ruck, S. Steinhiber (ed), "The Gender Dimensions of Social Security Reform in Central and Eastern Europe: Case Studies of the Czech Rapublic, Hungary and Poland", International Labour Organisation, ss. 187-313,(współautorstwo), Budapest 2003
  • "Wpływ reform systemu zabezpieczenia społecznego na sytuacje kobiet i mężczyzn w Polsce" w: "Kobiety i mężczyźni w reformach systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce.", ss. 44-110, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, International Labour Organisation, Warszawa 2003
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ.  Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies