STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   STRONA GŁÓWNA KSIĘGARNI - Książki
Ponad 50-letnie doświadczenia w pracy naukowo-badawczej IPiSS obejmującej w sposób interdyscyplinarny szeroko rozumiane dziedziny rynku pracy i polityki społecznej zaowocowały bogatym dorobkiem wydawniczym.

Wyniki prac badawczych publikowane są w dziewięciu seriach wydawniczych:
 • Studia i Monografie (SiM) - zawierają wyniki analiz oraz prac studialnych w dziedzinach pracy i polityki społecznej.
 • Ekspertyzy (E) - w tej serii publikujemy ekspertyzy i prace o znaczeniu aplikacyjnym i wdrożeniowym.
 • Raporty (R) - poświęcone są wyodrębnionym zagadnieniom, takim jak rynek pracy, społeczne warunki życia, rodziny w Polsce, sytuacja dzieci, itp.
 • Materiały z Zagranicy (MZ) - seria ta zawiera publikacje obrazujące rozwiązania z dziedziny polityki społecznej oraz problemów rynku pracy stosowane w innych krajach.
 • Poradniki (P) - zawierają praktyczne informacje i porady o charakterze szkoleniowym i instruktażowym z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, systemów wynagrodzeń, zarządzania zasobami ludzkimi, problemów rynku pracy i migracji zarobkowych.
 • Opracowania Projektów Celowych Zamawianych (PCZ) - seria ta jest rezultatem zakończonego Projektu Celowego Zamawianego pt. Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską. W 11 zeszytach wydanych z tej serii autorzy stawiają diagnozę rynku pracy i potencjalnych barier opóźniających proces integracji, a także wskazują kierunki zmian na rynku pracy po wstąpieniu Polski do UE.
 • Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych (PBZ) - w serii tej ukazały się publikacje zawierające wyniki badań przeprowadzonych w ramach Projektów:
  1. "Polityka społeczna państwa w okresie transformacji". Celem projektu była szeroka analiza polityki społecznej w czterech podstawowych obszarach: społeczne konsekwencje transformacji, zmiany w strukturze społecznej, przekształcenia instytucjonalne, skuteczność instrumentów polityki społecznej. W ramach tego projektu ukazało się 28 zeszytów.
  2. "Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania". Prace projektowe zostały rozpoczęte w maju 2004 r. a zakończone w lutym 2007 r. Grupy badawcze zajmowały się kwestiami metodologicznymi dotyczącymi pomiaru zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego. Testowaniem nowych wskaźników i technik badawczych. Diagnozą nowych zjawisk w zakresie ubóstwa oraz weryfikacją dotychczasowych, analizą działań polityki społecznej, w tym polityk szczegółowych, w zakresie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ewaluacją zastosowanych programów oraz instrumentów w dziedzinie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dotychczas w ramach tego projektu opublikowano w serii PBZ 5 zeszytów.
 • Occasional Papers (OP) - w serii tej ukazują się wybrane opracowania Instytutu w języku angielskim.
 • Publikacje Pozaseryjne (PZ) - to publikacje nie ujęte w wyżej wymienionych seriach wydawniczych.

Zapraszamy do zakupu naszych wydawnictw!

Jak wyszukiwać publikacje w naszej księgarni?

Jak składać zamówienia?

Realizacja zamówień

Formy płatności

Sposoby dostawy

Zasady realizacji sprzedaży z wysyłką za granicę

Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies