STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
BADANIE RYNKU WYNAGRODZEŃ. PROBLEMY METODOLOGICZNE
Tytuł:BADANIE RYNKU WYNAGRODZEŃ. PROBLEMY METODOLOGICZNE
Autor:Marta Juchnowicz (red.), Alicja Kondej, Hanna Kinowska, Tomasz Kawka, Tomasz Rostkowski, Julian Daszkowski
Sygnatura:70E/SiM/0101
Kategoria: Rynek Pracy, Wynagrodzenia
Cena: 22,10 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Kierując się potrzebą aktualnej i wiarygodnej informacji na temat kształtowania wynagrodzeń, zespół specjalistów podjął się zadania opracowania metodologii badania rynku wynagrodzeń w Polsce. Metodologia ta uwzględnia dwie płaszczyzny analizy: mikro- i makroskalę. Odpowiadają temu dwie części niniejszej monografii. Część I, obejmująca rozdziały od I do VI, poświęcona jest monitorowaniu wynagrodzeń w mikroskali. Natomiast część II ukazuje możliwości poznawcze, jakie kryją się w badaniach makroekonomicznych. Analiza dotychczasowego stanu wiedzy wykazała, że wśród problemów metodologicznych dwie kwestie wymagają pogłębionych studiów i doskonalszych rozwiązań. Są to procedury wyboru stanowisk kluczowych, wytypowanych do badania oraz opracowania standardów kwalifikacyjnych dla tychże stanowisk. Z tego właśnie powodu zagadnieniom tym poświęcone zostały odrębne rozdziały - III i IV. Poza kwestiami metodologicznymi badanie rynku wynagrodzeń wymaga także, zdaniem zespołu autorskiego, spełnienia szeregu innych warunków. Ich identyfikacja oraz sposoby skutecznych rozwiązań przedstawione są w rozdziale V. Wymogom tym odpowiada metoda prezentowana w niniejszej pracy. Została ona zweryfikowana w trakcie badań pilotażowych, przeprowadzonych w trzynastu organizacjach gospodarczych. Wyniki badań pilotażowych przedstawione są w rozdziale VI. Poza doświadczeniami metodologicznymi badania pilotażowe wykazały dużą rezerwę, a nawet niechęć do udziału w monitoringu rynku wynagrodzeń. Dlatego istotnym celem niniejszej publikacji jest popularyzacja wśród polskich menedżerów założeń metody oraz korzyści, jakie przynosi dla celów zarządczych dysponowanie rzetelną wiedzą na temat rynku wynagrodzeń. Pomimo pełnej poprawności metodologicznej monitorowanie rynku wynagrodzeń w mikroskali ma ograniczoną wartość poznawczą. Dlatego też celowe wydaje się równoległe badanie rynku wynagrodzeń innymi dostępnymi sposobami. W niniejszej pracy przedstawione zostały możliwości, jakich dostarczają badania Głównego Urzędu Statystycznego, oraz informacje, jakie można pozyskać przetwarzając wyniki innych badań reprezentatywnych, prowadzonych w polskiej gospodarce.

Spis treści

Wprowadzenie
Marta Juchnowicz, Alicja Kondej, Hanna Kinowska
I. METODOLOGIA BADANIA RYNKU WYNAGRODZEŃ
1. Określenie celu badania
2. Sprecyzowanie zakresu badania
3. Wybór badanych stanowisk
4. Opracowanie narzędzia badawczego
5. Przeprowadzenie badania
6. Analiza danych oraz opracowanie wyników
Marta Juchnowicz
II. ZASADY I PROCEDURY WYBORU ORAZ PORÓWNYWALNOŚCI STANOWISK KLUCZOWYCH
1. Kryteria wyboru stanowisk kluczowych
2. Zakres wyboru stanowisk kluczowych
3. Sposób wyboru stanowisk kluczowych
4. Charakterystyka stanowiska kluczowego oraz metody jego dopasowania
Aneks
Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska
III. STANDARDY KWALIFIKACYJNE W MONITOROWANIU WYNAGRODZEŃ
1. Istota standardów kwalifikacyjnych
2. Elementy standardów kwalifikacyjnych
3. System standardów kwalifikacji zawodowych w Stanach Zjednoczonych
4. Charakterystyka zadaniowej koncepcji standardów kwalifikacyjnych
Podsumowanie
Tomasz Kawka
IV. MODEL ANALIZY RYNKU WYNAGRODZEŃ
Wprowadzenie
1. Analizowanie płac - praktyczne funkcje
2. Model porównawczy
3. Obszary porównań - zakres tematyczny analizy
4. Algorytm prowadzenia analizy rynku wynagrodzeń
Podsumowanie
Tomasz Rostkowski
V. WARUNKI SKUTECZNOŚCI BADANIA RYNKU WYNAGRODZEŃ
1. Zakres badania
2. Metodologia badań
3. Wiarygodność danych
4. Wiarygodność próby
5. Gwarancja poufności danych
6. Badanie rynku wynagrodzeń - możliwości jakie niesie ze sobą era informatyczna
7. Zbieranie danych
8. Przygotowanie danych
9. Prezentacja danych
Marta Juchnowicz, Tomasz Rostkowski
VI. PROJEKT BADANIA RYNKU WYNAGRODZEŃ. WYNIKI BADANIA PILOTAŻOWEGO
1. Założenia projektu
2. Organizacja badania
3. Wnioski metodologiczne płynące z badania pilotażowego
Julian Daszkowski
VII. Wynagrodzenia w badaniach GUS
1. Programowanie badań zróżnicowania wynagrodzeń w GUS
2. Klasyfikacja zawodów i specjalności w badaniach GUS
3. Zawartość publikacji GUS o zróżnicowaniu wynagrodzeń
4. Udostępnianie wyników badań
5. Wykorzystywanie wyników badań Hanna Karaczewska
VIII. WYNAGRODZENIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH O NAJWYŻSZYM POZIOMIE PRZYCHODÓW W GOSPODARCE POLSKIEJ
1. Założenia i metodyka
2. Prezentacja badanej próby
3. Wnioski końcowe
Hanna Kinowska
IX. MONITOROWANIE WYNAGRODZEŃ NA PODSTAWIE LISTY 500
1. Źródło danych i zakres analizy
2. Wynagrodzenia w zależności od wielkości zatrudnienia
3. Przeciętne wynagrodzenia według województw
4. Wpływ zysku operacyjnego na wynagrodzenia
5. Zróżnicowanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwach z sekcji 40 - zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
6. Wnioski końcowe
Literatura

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2001, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-21-9

Format, liczba stron, oprawa

B5, 162 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies