STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
RADY PRACOWNIKÓW NA NOWYM ETAPIE Komentarz do ustawy o informowaniu pracowników
Tytuł:RADY PRACOWNIKÓW NA NOWYM ETAPIE Komentarz do ustawy o informowaniu pracowników
Autor:Jerzy Wratny (red.), Renata Markowska-Wolert, Marzena Wąsowska
Sygnatura:164M/SiM/0108
Kategoria: Prawo Pracy
Cena: 57,75 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Ważnym novum w stosunkach pracy w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat było wejście w życie ustawy z dnia 7 IV 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji wdrażającej dyrektywę 2002/14 Wspólnoty Europejskiej. Początkowo ustawa obejmowała pracodawców zatrudniających co najmniej 100 pracowników, jednakże z dniem 24 III 2008 r. jej zasięg został rozciągnięty na pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, czyli na kilkadziesiąt tysięcy nowych podmiotów ospodarczych. To istotne rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy uzasadniało tytuł opracowania trojga autorów, w którym obok komentarza do poszczególnych przepisów Czytelnik znajdzie teksty podstawowych aktów prawnych oraz liczne wzory pism ułatwiające zastosowanie w praktyce rozwiązań ustawowych. Opracowanie zawiera również informację o projektowanych w najbliższej przyszłości zmianach legislacyjnych.

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

PRZEDMOWA

I. WPROWADZENIE. GENEZA USTAWY O RADACH PRACOWNIKÓW
1. Informacja i konsultacja pracownicza w prawie wspólnotowym
2. Trudny proces wdrażania dyrektywy 2002/14/WE do polskiego porządku prawnego

II. KOMENTARZ DO USTAWY z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

III. WZORY PISM
Wzór nr 1. Powiadomienie pracodawcy przez uprawnioną organizację związkową o wyborze członków rady pracowników
Wzór nr 2. Powiadomienie pracodawcy przez uprawnione organizacje związkowe o wyborze członków rady pracowników
Wzór nr 3. Powiadomienie pracodawcy o niezawarciu porozumienia dotyczącego zasad i funkcjonowania rady pracowników oraz wskazania kandydatów na członków rady pracowników
Wzór nr 4. Informacja pracodawcy o prawie pracowników do wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach
Wzór nr 5. Wniosek grupy pracowników o zorganizowanie wyborów członków rady pracowników
Wzór nr 6. Powiadomienie przez pracodawcę pracowników o terminie przeprowadzenia wyborów rady pracowników oraz o terminie zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników
Wzór nr 7. Zgłoszenie kandydatów na członków rady pracowników
Wzór nr 8. Wzór informacji o radzie pracowników przekazywany ministrowi właściwemu do spraw pracy przez pracodawcę, u którego działają uprawnione organizacje związkowe i nie zostało zawarte porozumienie na podstawie art. 5 ustawy
Wzór nr 9. Wzór informacji o radzie pracowników przekazywany ministrowi właściwemu do spraw pracy przez pracodawcę, u którego nie działają uprawnione organizacje związkowei zostało zawarte porozumienie na podstawie art. 5 ustawy
Wzór nr 10. Regulamin w sprawie składu, zasad powoływania i trybu działania komisji wyborczej uzgodniony przez pracodawcę i uprawnione organizacje związkowe
Wzór nr 11. Porozumienie zawarte przez radę pracowników z pracodawcą

IV. PRZEPISY PRAWNE
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550)
2. Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (DzUrz WE L 80 z 23.08.2002 r., s. 29-34)
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (DzU nr 55, poz. 236 ze zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania dszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.)
6. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks Postępowania Cywilnego - wyciąg (DzU nr 43, poz. 296 ze zm.)
BIBLIOGRAFIA

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2008, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-08-2

Format, liczba stron, oprawa

B 5, 123 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies