STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
WSPÓŁCZESNE  ASPEKTY RYNKU  PRACY
Tytuł:WSPÓŁCZESNE ASPEKTY RYNKU PRACY
Autor:Anna Organiściak-Krzykowska (red.), Wiesław Breński, Marlena Cicha-Nazarczuk, Stanisław Gędek, Marcin Janusz, Marcin Karlikowski, Monika Kasielska, Jerzy Kawa, Bożena Kołaczek, Tomasz Kopyściański, Julita Kożuch, Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska, Lucyna Machol-Zajda, Piotr Maleszyk, Jarosław M. Nazarczuk, Tomasz Rólczyński, Magdalena Sitek, Biruta Skrętowicz, Małgorzata Szylko-Skoczny, Iwona Wojtala-Falińska
Sygnatura:206M/SiM/0113
Kategoria: Prawo Pracy, Zabezpieczenie Społeczne, Edukacja, Rynek Pracy, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Cena: 31,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Pierwsza dekada XXI wieku obfitowała w ważne wydarzenia o charakterze ekonomicznym, które miały wpływ na procesy społeczno-gospodarcze zachodzą-ce w gospodarkach lokalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych. Wiązało się to ze zmianami na jednym z najbardziej istotnych rynków dla społeczeństwa, tj. na rynku pracy.
Pomimo zmian i procesów dostosowawczych polski rynek pracy boryka się z problemami podobnymi do tych z końca XX wieku. Rynek pracy zaś i jego uwarunkowania silnie determinują warunki życia ludności. Dają temu wyraz sami obywatele, umieszczając zatrudnienie na jednym z pierwszych miejsc w rankingu najbardziej pożądanych zjawisk w życiu każdego gospodarstwa domowego.
Współcześni teoretycy i badacze rynku pracy stawiają istotne pytania, zarówno dla gospodarki, jak i życia społecznego, poszukując jednocześnie możliwie najlepszej na nie odpowiedzi. Wśród tych pytań wymienić można te o długoterminową politykę zatrudnienia czy najbardziej efektywne metody aktywizacji zawodowej. Podkreślane dodatkowo silne regionalne zróżnicowanie rynków pracy nakazuje stałą weryfikację przyjętych uprzednio założeń i szczegółową analizę uwarunkowań bieżącej sytuacji. Publikacja stanowi głos w dyskusji toczącej się wokół tych problemów na gruncie nauk ekonomicznych. Jej przedmiotem są problemy rynku pracy podejmowane z perspektywy ich uwarunkowań, rozmiarów i konsekwencji.
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Poszczególne jej części zostały opracowane na podstawie obszernej polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Empiryczna część opracowania została przygotowana na podstawie danych statystycznych agregowanych przez wyspecjalizowane w tym celu instytucje zarówno w Polsce, jak i w Europie.
Praca składa się z trzech części. Część pierwsza, zatytułowana Wyzwania współczesnego rynku pracy obejmuje pięć artykułów. Zaprezentowano tu m.in. teoretyczne studium opisujące zmiany w polityce rynku pracy, rozwój elastycznych form zatrudnienia oraz edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w kontekście Europejskiej Strategii Zatrudnienia – najnowszego dokumentu unijnego dotyczącego rynku pracy. Tę część zamykają opracowania dotyczące innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz outsourcingu usług.
Część druga, zatytułowana Problemy rynku pracy w ujęciu regionalnym, zawiera cztery artykuły, których osnową jest sytuacja na rynkach pracy w ujęciu regionalnym. Szczegółowej analizie poddano w niej sytuację na wojewódzkich rynkach pracy uwzględniając zarówno stronę podażową, jak i popytową, sytuację ekonomiczną powiatów województwa dolnośląskiego i małopolskiego, a także regionalne zróżnicowanie nadzatrudnienia w rolnictwie.
Opracowanie zamyka część trzecia, zatytułowana Społeczne i prawne aspekty rynku pracy. Składa się na nią pięć artykułów.
Przeanalizowano w nich zasady i implikacje dla środowiska lokalnego pojawiające się przy zakładaniu spółdzielni socjalnej oraz dylematy zatrudnienia lub pobierania świadczenia przez osoby niepełnosprawne. Przedstawiono rynek turystyczny, zarówno od strony wymogów prawnych, jak i funkcjonowanie przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Część tę kończy opracowanie dotyczące mniejszości narodowej (niemieckiej) województwa opolskiego.
Wyrażam nadzieję, że przedstawione w niniejszej pracy rozważania przyczynią się do pogłębienia wiedzy na tematy sytuacji na rynku pracy, jej uwarunkowań, konsekwencji oraz potrzeb polityki rynku pracy.

z Wprowadzenia
Anna Organiściak-Krzykowska

Spis treści

WPROWADZENIE

Część I
Wyzwania współczesnego rynku pracy

Małgorzata Szylko-Skoczny
KIERUNKI ZMIAN W POLITYCE RYNKU PRACY
Lucyna Machol-Zajda
FLEXICURITY W WARUNKACH KRYZYSU
Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
EDUKACYJNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE NOWYCH WYZWAŃ POLITYKI RYNKU PRACY (EUROPEJSKIEJ STRATEGII ZATRUDNIENIA)
Biruta Skrętowicz, Julita Kożuch
PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNE W POLSCE W ŚWIETLE WSPÓLNOTOWEGO BADANIA INNOWACYJNOŚCI (CIS)
Wiesław Breński, Marcin Karlikowski
ROZWÓJ USŁUG OUTSOURCINGOWYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Część II
Problemy rynku pracy w ujęciu regionalnym

Marlena Cicha-Nazarczuk, Jarosław Michał Nazarczuk
SYTUACJA NA WOJEWÓDZKICH RYNKACH PRACY W POLSCE W 2011 ROKU
Tomasz Kopyściański, Tomasz Rólczyński
ANALIZA PORÓWNAWCZA SYTUACJI EKONOMICZNEJ POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LATACH 2006–2011
Stanisław Gędek, Monika Kasielska
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2001–2011
Piotr Maleszyk
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE NADZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE

Część III
Społeczne i prawne aspekty rynku pracy

Jerzy Kawa
PROCES TWORZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ A UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY
Bożena Kołaczek
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ PRACA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE
Magdalena Sitek
PRAWNE RAMY POLITYKI UE ZATRUDNIENIA W SEKTORZE USŁUG TURYSTYCZNYCH A DYNAMIKA ROZWOJU TURYSTYKI
Iwona Wojtala-Falińska
KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH UZDROWISKOWYCH W POLSCE
Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska
OCENA ROLI ORGANIZACJI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W ROZWOJU REGIONALNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ WŚRÓD SAMORZĄDOWCÓW REGIONU OPOLSKIEGO

AUTORZY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2013, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-85-3

Format, liczba stron, oprawa

B 5, 218 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies