STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W  INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY
Tytuł:OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY
Autor:Marta Derlacz-Wawrowska
Sygnatura:221M/SiM/0115
Kategoria: Prawo Pracy
Cena: 36,75 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Marta Derlacz-Wawrowska – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, asystentka w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Prezentowana książka jest poświęcona problematyce ochrony informacji poufnych pracodawcy. Informacje takie pozyskują w toku pracy pracownicy, a w związku z wykonywaniem ustawowych uprawnień także przedstawiciele pracowników, w tym zwłaszcza związki zawodowe, rady pracowników, europejskie rady zakładowe i przedstawiciele pracowników w spółce europejskiej i spółdzielni europejskiej. W książce ukazano prawne uwarunkowania środków służących ochronie informacji poufnych pracodawcy, zarówno z mocy prawa, jak i wynikających z ustaleń stron, tj. umów o zakazie konkurencji i umów o poufności. Podjęto także zagadnienie odpowiedzialności prawnej pracowników i ich przedstawicieli za naruszenie obowiązków związanych z poufnością.

„Jako opiekun naukowy rozprawy mgr Marty Derlacz-Wawrowskiej, poświęconej ochronie informacji poufnych pracodawcy, pragnę podkreślić rozległość podjętej problematyki, a w szczególności przedstawienie zagadnienia w kontekście indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Pewien odrębny typ analizy prawnej w każdym z tych działów stanowił dla Autorki nie lada wyzwanie, z którym się zmierzyła, odnosząc zasłużony sukces”

prof. zw. dr hab. Jerzy Wratny, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych


„Jest to pierwsze opracowanie zawierające kompleksową i pogłębioną analizę tej – mającej coraz większe znaczenie – materii. Dotychczasowe opracowania prezentowały ją fragmentarycznie, najczęściej przy okazji omawiania innych instytucji (…). Praca ma charakter interdyscyplinarny. Oprócz znajomości prawa pracy jej przygotowanie wymagało również znajomości instytucji prawa cywilnego, prawa karnego, prawa publicznego gospodarczego, a nawet prawa handlowego. Autorka poradziła sobie z tym zadaniem w sposób bardzo sprawny, umiejętnie łącząc wątki i rozważania z różnych gałęzi prawa”

dr hab. Monika Latos-Miłkowska, Uniwersytet Warszawski

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
POJĘCIE INFORMACJI POUFNYCH I ICH ROLA W DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCY

1. Wprowadzenie
2. Pojęcia „informacja”, „informacja poufna” oraz „informacja prawnie chroniona”
3. Potrzeba ochrony informacji poufnych
4. Informacja poufna jako składnik przedsiębiorstwa
5. Rodzaje informacji poufnych
5.1. Tajemnica przedsiębiorstwa
5.2. Tajemnica pracodawcy
5.3. Tajemnica zawodowa i służbowa
5.4. Informacje niejawne
6. Wnioski

ROZDZIAŁ II
OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM PRAWIE PRACY

1. Wprowadzenie
2. Pracowniczy obowiązek ochrony informacji poufnych pracodawcy
3. Ogólna charakterystyka środków ochrony informacji poufnych pracodawcy
3.1. Prawne środki ochrony informacji poufnych pracodawcy
3.1.1. Określenie zakresu informacji poufnych pracodawcy
3.1.2. Określenie zasad ochrony informacji poufnych pracodawcy w aktach wewnątrzzakładowych
3.1.3. Umowa o zakazie konkurencji jako środek ochrony informacji poufnych pracodawcy
3.1.4. Inne umowy dotyczące ochrony informacji poufnych pracodawcy
3.2. Dopuszczalność stosowania fizycznych i technicznych środków ochrony informacji poufnych pracodawcy
4. Wyłączenie ochrony informacji poufnych ze względu na interes społeczny
5. Wnioski

ROZDZIAŁ III
OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W STOSUNKACH ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

1. Wprowadzenie
2. Ochrona informacji poufnych pracodawcy przekazywanych związkowi zawodowemu w trybie art. 28 ustawy o z.z.
3. Ochrona informacji poufnych pracodawcy w związku z prowadzeniem rokowań nad układami zbiorowymi pracy
4. Ochrona informacji poufnych pracodawcy przekazywanych związkowi zawodowemu w przypadku innych zdarzeń
5. Obowiązek poufności działaczy związkowych realizujących uprawnienia informacyjne związku zawodowego
6. Wnioski

ROZDZIAŁ IV
OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W RELACJACH Z POZAZWIĄZKOWYMI PRZEDSTAWICIELSTWAMI PRACOWNIKÓW

1. Wprowadzenie
2. Informowanie pracowników jako przejaw partycypacji w sprawach zakładu pracy
2.1. Pojęcie partycypacji pracowniczej
2.2. Cel i znaczenie partycypacji pracowniczej
2.3. Informowanie przedstawicieli pracowników a prawo załogi do informacji
3. Zakres obowiązków informacyjnych pracodawcy wobec poszczególnych przedstawicielstw pracowników
3.1. Zakres obowiązków informacyjnych pracodawcy wobec rad pracowników
3.2. Zakres obowiązków informacyjnych wobec europejskich rad zakładowych
3.3. Zakres obowiązków informacyjnych wobec przedstawicieli pracowników w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz spółce powstałej w wyniku transgranicznego łączenia się spółek
3.4. Zakres obowiązków informacyjnych pracodawcy wobec przedstawicieli pracowników powoływanych ad hoc
3.5. Zakres dostępu do informacji przedstawicieli pracowników w organach spółek
4. Środki ochrony informacji poufnych pracodawcy w relacjach z pozazwiązkowymi przedstawicielami pracowników
4.1. Prawo zastrzeżenia poufności informacji
4.2. Prawo odmowy udzielenia informacji poufnych
4.3. Sądowa kontrola decyzji o odmowie udzielenia informacji lub udzieleniu ich z zastrzeżeniem poufności
5. Ochrona informacji poufnych dotyczących działalności pracodawcy a prawo przedstawicieli pracowników do korzystania z pomocy ekspertów i tłumaczy
6. Wnioski

ROZDZIAŁ V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKU ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. Wprowadzenie
2. Odpowiedzialność materialna pracowników
3. Naruszenie obowiązku poufności jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
4. Odpowiedzialność zawodowa za naruszenie obowiązku poufności
5. Odpowiedzialność prawna pracowników za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
6. Odpowiedzialność prawna za naruszenie obowiązku poufności po ustaniu stosunku pracy
7. Odpowiedzialność karna pracowników i byłych pracowników za naruszenie obowiązku poufności
7.1. Odpowiedzialność karna za czyn określony w art. 266 k.k.
7.2. Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
7.3. Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązku poufności na podstawie innych ustaw
8. Odpowiedzialność przedstawicielstw pracowniczych za naruszenie obowiązku poufności
9. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

1. Literatura
2. Akty prawne
2.1. Krajowe akty prawne
2.2. Prawo europejskie i międzynarodowe
3. Orzecznictwo
3.1. Orzeczenia sądów międzynarodowych
3.2. Orzeczenia sądów polskich
Inne dokumenty i materiały źródłowe

STRESZCZENIE

ABSTRACT

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2015, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-64581-09-0

Format, liczba stron, oprawa

B5, 212 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ.  Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies