STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
POLITYKA WOBEC STAROŚCI  I STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035.  ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE
Tytuł:POLITYKA WOBEC STAROŚCI I STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035.
ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE
Autor:Piotr Błędowski, Zofia Szweda-Lewandowska
Sygnatura:223M/SiM/0116
Kategoria: Polityka Społeczna, Problemy Rodziny
Cena: 31,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Konsekwencje demograficznego starzenia się ludności są przedmiotem uwagi nie tylko demografów i polityków społecznych, ale również ekonomistów, epidemiologów i gerontologów, a od co najmniej ćwierćwiecza – tematem debaty publicznej z udziałem polityków. W dyskusji tej zwraca się uwagę na wzrost w produkcie krajowym brutto udziału wydatków związanych ze starością, zmianę relacji między liczbą osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym jako jedno z najważniejszych następstw starzenia się ludności prowadzących do pytania o możliwości zachowania dotychczasowego systemu finansowania świadczeń społecznych, a także na zmiany na rynku pracy i związane z tym szanse zawodowe osób w wieku 50 i więcej lat oraz podnoszenie granicy wieku emerytalnego. Drugi nurt dyskusji o starzeniu się ludności dotyczy społecznych aspektów tego procesu. Są w niej analizowane zarówno przyczyny zmian struktury demograficznej społeczeństw, jak i ich następstwa postrzegane z perspektywy jednostki, rodziny oraz lokalnej społeczności. Wymiar społeczny zachodzących procesów demograficznych staje się coraz ważniejszy, ponieważ zmiany w wielkości, strukturze i funkcjach rodziny oraz jej wertykalizacja wywierają coraz większy nacisk na organy administracji publicznej aby zapewniła realizację tych zadań, które dawniej wobec osób starszych wykonywane były przez ich najbliższych.

Autorzy

Spis treści

WSTĘP

Zofia Szweda-Lewandowska
1. ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ LUDNOŚCI JAKO
PRZESŁANKA POLITYKI WOBEC STARZENIA SIĘ I STAROŚCI

1.1. Charakterystyka przemian struktury demograficznej we współczesnym świecie
1.2. Demograficzne starzenie się ludności Polski – podstawowe cechy procesu
1.3. Konsekwencje wzrostu odsetka ludzi starych dla polityki społecznej i gospodarczej

Piotr Błędowski
2. POLITYKA WOBEC STARZENIA SIĘ I STAROŚCI. ZAKRES I DEFINICJE
2.1. Polityka wobec starości jako fazy życia
2.2. Starzenie się w wymiarze jednostkowym i społecznym. Polityka wobec starzenia się
2.3. Miejsce obu polityk w systemie polityki publicznej i polityki społecznej

Zofia Szweda-Lewandowska
3. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POTRZEBY OSÓB STARSZYCH
3.1. Zmiany w strukturze i funkcjach rodziny
3.2. Pozycja seniorów w ich środowisku
3.3. Zasoby kulturowe
3.4. Stan zdrowia osób starszych
3.5. Pozarodzinne nieistytucjonalne sieci wsparcia
3.6. Sytuacja dochodowa i aktywność zawodowa osób starszych

Zofia Szweda-Lewandowska
4. ZADANIA PAŃSTWA I ADMINISTRACJI CENTRALNEJ WOBEC POKOLENIA SENIORÓW
4.1. Zasady polityki społecznej wobec starości i starzenia się
4.2. Państwo jako główny podmiot polityki wobec starzenia się i starości
4.3. Podstawowe akty prawne kształtujące politykę wobec starzenia się i starości
4.4. Najważniejsze zadania polityki wobec starości na szczeblu krajowym

Piotr Błędowski
5. SAMORZĄD TERYTORIALNY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE JAKO PODMIOTY POLITYKI SENIORALNEJ
5.1. Znaczenie lokalnego wymiaru polityki wobec starzenia się i starości
5.2. Najważniejsze zadania samorządowej polityki wobec starzenia się i starości
5.3. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją lokalną w zakresie zadań związanych ze starzeniem się populacji
5.4. Działania integrujące społeczność seniorów – cele i znaczenie
5.5. Przykładowe działania na poziomie lokalnym stosowane za granicą

Piotr Błędowski
6. KIERUNKI POLITYKI SENIORALNEJ DO ROKU 2035 – ZARYS ZADAŃ
6.1. Najważniejsze wyzwania dla polityki wobec starzenia się i starości do roku 2035
6.2. Polityka wobec starości i starzenia się – zarys zadań

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
SUMMARY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2016, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-64581-11-3

Format, liczba stron, oprawa

B5, 140 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies