STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ.  Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje
Tytuł:WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ. Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje
Autor:Paweł Poławski (red.), Bożena Balcerzak-Paradowska, Kazimierz W. Frieske, Agnieszka Sowa-Kofta, Beata Małecka-Tepicht, Mateusz Trochymiak, Dariusz Zalewski
Sygnatura:229M/SiM/0118
Kategoria: Prawo w Polityce Społecznej, Polityka Społeczna, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne
Cena: 31,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Jeśli ktoś ostrzy sobie zęby, oczekując argumentów za tym, że pomoc społeczna w Polsce rękami swoich pracowników podryfowała w kierunku technokratycznej polityki szantaży socjalnych lub przeciwnie, że warunkowość wsparcia, to skuteczne narzędzie mobilizacji do wielowymiarowych zmian życiowych usamodzielniających klientów systemu pomocy społecznej, to będzie rozczarowany. (…).
Gdybym miał w kilku słowach podsumować ustalenia Autorów, to raczej wskazałbym na to, że kontrakt socjalny i warunkowość w polskim systemie pomocy społecznej to dzisiaj raczej mechanizmy, narzędzia o marginalnym oddziaływaniu i dużym nasyceniu pozornością w sferze realizacyjnej w ramach stosunków między świadczeniobiorcami i przedstawicielami służb społecznych. Pomimo to, Autorom udało się zobrazować zarówno warunki, w jakich kontrakty są pomocne w ramach zaplanowanej (celowej) mobilizacji klientów do zmiany swojej sytuacji, te, w których służą one jedynie wywieraniu nieskutecznej presji i są wyrazem instytucjonalnej dominacji, jak i te, w których należy je traktować jako sztukę dla sztuki, w którym chętnie lub niechętnie ale dwie strony w relacji pomocowej „puszczają do siebie oko”, zgadzając na pozorność kontraktu.
Otrzymaliśmy zatem wszechstronną analizę, która jest interesująca dla badaczy zainteresowanych przeobrażeniami welfare state i upowszechnianiem się podejścia aktywizacyjnego w polityce społecznej, ale także dla decydentów odpowiedzialnych za reformy systemów pomocowych. Nie mam wątpliwości, że materiał ten powinien być brany pod uwagę w projektowaniu reform systemu pomocy społecznej tak, aby niwelować pozorność i dysfunkcje aktualnie stosowanych strategii/ narzędzi.

z recenzji dr hab. Arkadiusza Karwackiego
profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Spis treści

Paweł Poławski
WSTĘP: WORKFARE PO POLSKU?
1. Warunkowość
2. Kontraktualizm
3. Sankcje i kontrola społeczna
4. O książce
Bibliografia

Kazimierz W. Frieske
NEOLIBERALNA REKONSTRUKCJA PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO: PRAWA SOCJALNE I EFEKTYWNOŚĆ
1. Ideologie i praktyka polityki społecznej
2. Neoliberalne eksperymenty: warunkowość świadczeń i rekomodyfikacja
Bibliografia

Dariusz Zalewski
NOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA: PRZYPADEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Wstęp
2. Zarządzanie publiczne a pomoc społeczna
3. Warunkowość świadczeń i kontrakty socjalne a elastyczność działania w pomocy społecznej
4. Zakończenie
Bibliografia
Akty prawne

Paweł Poławski
PUNITYWNOŚĆ I SANKCJE SOCJALNE W POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Wstęp
2. Sankcje: zakres analizy
3. Sposób stosowania sankcji i problemy z interpretacją danych
4. Zakres i zróżnicowanie terytorialne decyzji odmownych
5. Struktura i dynamika sankcji
6. Lokalne uwarunkowania stosowania sankcji
Bibliografia

Mateusz Trochymiak
ZASŁUGUJĄCY? UZALEŻNIENI? KIM SĄ „STALI KLIENCI” POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE
1. Welfare dependency i pomoc społeczna
2. Przyjęte definicje i metodologia
3. Trwanie w pomocy społecznej a szansa na aktywizację
3.1. Sytuacja społeczno-demograficzna a czas trwania w pomocy społecznej
4. Trwanie w pomocy społecznej a sytuacja ekonomiczna gospodarstw świadczeniobiorców
5. Rodzaj wsparcia i odmowy
Podsumowanie
Bibliografia

Bożena Balcerzak-Paradowska
WARUNKOWOŚĆ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH A KLIENCI POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Zasada warunkowości w pomocy społecznej (w świetle opinii pracowników służb społecznych)
2. Działania aktywizujące a działania osłonowe: które – komu?
3. Kontrakt socjalny jako forma aktywizacji – dla kogo?
4. Skuteczność kontraktów socjalnych
5. Próba kategoryzacji „kontraktowiczów”
Konkluzje
Bibliografia

Agnieszka Sowa-Kofta
DYNAMIKA I PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE KONTRAKTÓW W POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Wprowadzenie
2. Świadczenia pomocy społecznej – trendy ogólnopolskie
3. Regionalne zróżnicowania korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
4. Świadczenia pomocy społecznej na poziomie powiatów
5. Lokalne uwarunkowania realizacji kontraktów socjalnych
Podsumowanie
Bibliografia

Mateusz Trochymiak
KONTRAKT SOCJALNY A RELACJE Z KLIENTAMI POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Wprowadzenie
2. Istota relacji pracownik socjalny – beneficjent
3. Kontrakt socjalny jako narzędzie współpracy
4. Operacjonalizacja pojęć i metodologia badania
5. Utowarowienie współpracy – kontrakt socjalny jako transakcja
6. Profesjonalizm a bliskie relacje – kontrakt socjalny jako „plan” pracy z klientem
7. Proceduralna poprawność i pozorna praca socjalna – kontrakt socjalny jako wymóg formalny
Podsumowanie
Bibliografia
Źródła internetowe

Agnieszka Sowa-Kofta
USTALANIE TREŚCI KONTRAKTÓW I PATERNALIZM W FORMUŁOWANIU WARUNKÓW KONTRAKTU SOCJALNEGO
1. Wprowadzenie
2. Treść kontraktów socjalnych
3. Postrzeganie kontraktu socjalnego
4. Partnerzy w procesie formułowanie warunków kontraktu socjalnego
5. Postawy pracowników socjalnych wobec klientów pomocy społecznej w procesie zawierania kontraktów socjalnych
6. Wnioski
Bibliografia

Bożena Balcerzak-Paradowska
WARUNKOWOŚĆ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH A FUNKCJONOWANIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO I UTOWAROWIENIE RELACJI RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH
1. Wstep
2. Warunkowość świadczeń społecznych a aktywność w poszukiwaniu źródeł dochodu i rozkład obowiązków rodzinnych
2.1. Cechy podopiecznych pomocy społecznej i ich gospodarstw domowych
2.2. Warunkowość świadczeń a motywy korzystania z pomocy społecznej
2.3. Model rodziny a postawy wobec aktywizacji zawodowej
3. Relacje w rodzinie i z rodziną – aspekty utowarowienia
3.1. Relacje między małżonkami/partnerami
3.2. Dzieci w rodzinie – aspekty utowarowienia relacji
3.3. Relacje z dalszą rodziną
4. Relacje z szerszym środowiskiem
5. Konkluzje
Bibliografia

Dariusz Zalewski
KONTRAKT SOCJALNY A PREKARYZACJA KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Wstęp
2. Prekariat i prekariusze – definicja zjawiska
3. Rodzimi prekariusze pomocy społecznej
4. Warunkowość świadczeń pomocy społecznej a praca prekaryjna
5. Zakończenie
Bibliografia

Beata Małecka-Tepicht
500+, WARUNKOWOŚĆ I POSTAWY KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Wprowadzenie
2. Wpływ 500+ na aktywność klientów pomocy społecznej na rynku pracy
3. 500+ a pobieranie dodatkowych zasiłków
4. 500+ a motywacja do aktywności – perspektywa rodzin
5. 500+ a pobieranie dodatkowych zasiłków – perspektywa rodzin
6. Przeznaczenie dodatkowych środków w opinii rodziców
7. Przeznaczenie dodatkowych środków w opinii pracowników systemu pomocy społecznej
8. Funkcja kontrolna pomocy społecznej w odniesieniu do środków z 500+
9. Wpływ świadczenia 500+ na społeczności lokalne
10. Warunkowość w programie Rodzina 500 plus
11. Konkluzje
Bibliografia

Mateusz Trochymiak
Agnieszka Sowa-Kofta

ANEKS METODOLOGICZNY
1. Dane administracyjne
2. Badanie ilościowe w ośrodkach pomocy społecznej
3. Indywidualne wywiady pogłębione
3.1. Dobór ośrodków
3.2. Rekrutacja i rozmowy z pracownikami ośrodków pomocy społecznej
3.3. Rekrutacja i rozmowy z klientami ośrodków pomocy społecznej

SUMMARY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2018, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-64581-21-2

Format, liczba stron, oprawa

A5, 331 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies