STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE
Tytuł:SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE
Autor:Bożenna Balcerzak-Paradowska (red.), Dorota Głogosz, Izabela Hebda-Czaplicka, Bożena Kołaczek, Jacek Męcina
Sygnatura:86E/R/0202
Kategoria: Prawo w Polityce Społecznej, Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Dialog Społeczny, Integracja z Unią Europejską
Cena: 25,20 PLN z VAT
Zamów wersję elektroniczną na:
wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Celem niniejszego raportu jest ocena społeczno-ekonomicznej sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz pokazanie uwarunkowań i ograniczeń w integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. Przedmiotem analizy są problemy zdrowotne osób niepełnosprawnych, możliwości ich integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, sytuacja bytowa gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, szanse i bariery rozwoju niepełnosprawnych dzieci. Obraz położenia społeczno-ekonomicznego osób niepełnosprawnych uzupełnia analiza podstawowych prawno-instytucjonalnych form pomocy omawianej społeczności w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Na podstawie wyników analiz zostały sformułowane wnioski w zakresie kierunków działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Spis treści

WPROWADZENIE
1. Zakres i definicja niepełnosprawności
2. Podstawy prawne i źródła informacji
Rozdział I
Bożena Balcerzak-Paradowska
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH RODZINY - CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
1. Skala zjawiska niepełnosprawności - główne tendencje zmian
2. Cechy demograficzno-społeczne osób niepełnosprawnych
3. Charakterystyka gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych
Podsumowanie
Rozdział II
Dorota Głogosz
PROBLEMY ZDROWOTNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Grupy schorzeń
2. Rodzaje niepełnosprawności
3. Okres trwania niepełnosprawności
4. Choroby przewlekłe u osób niepełnosprawnych
5. Ograniczenia mobilności życiowej
6. Samoocena stanu zdrowia
7. Rehabilitacja i formy przywracania sprawności
8. Wpływ niepełnosprawności na sytuację życiową
Podsumowanie
Rozdział III
Izabela Hebda-Czaplicka
MOŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Wprowadzenie
2. Miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
3. Społeczne kontakty osób niepełnosprawnych
4. Organizacje pozarządowe działające na rzecz równoprawnego uczestnictwa
Podsumowanie
Rozdział IV
Bożena Kołaczek
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH POSTAWY WOBEC PRACY ZAWODOWEJ
1. Znaczenie pracy w życiu osób niepełnosprawnych
2. Aktywność zawodowa ludności niepełnosprawnej w latach 1988-2000
3. Skala i struktura pracujących osób niepełnosprawnych według cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych
4. Bezrobocie osób niepełnosprawnych, cechy różnicujące
5. Wpływ stopnia i rodzaju niepełnosprawności na aktywność ekonomiczną osób niepełnosprawnych
Podsumowanie
Rozdział V
Bożenna Balcerzak-Paradowska
SYTUACJA BYTOWA GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Główne źródła utrzymania
2. Wysokość dochodów gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną
3. Sytuacja dochodowa osób niepełnosprawnych na tle innych gospodarstw domowych
4. Zaspokajanie potrzeb gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną
5. Samoocena sytuacji materialnej
6. Sytuacja mieszkaniowa osób niepełnosprawnych (wybrane elementy)
Podsumowanie
Rozdział VI
Bożenna Balcerzak-Paradowska, Dorota Głogosz
PROBLEMY RODZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
1. Skala zjawiska. Cechy demograficzno-społeczne dzieci i ich rodzin
2. Stan zdrowia niepełnosprawnych dzieci
3. Problemy materialne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
Podsumowanie
Rozdział VII
Bożenna Balcerzak-Paradowska, Dorota Głogosz, Bożena Kołaczek
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE - ICH MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE ORAZ MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI
1. Sytuacja rodzinna i środowiskowa
2. Dostęp do kultury i rekreacji
3. Źródła pomocy dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem
4. Rola organizacji pozarządowych
5. Przygotowanie do życia w społeczeństwie
Podsumowanie
Rozdział VIII
Bożena Kołaczek
PRAWNO-INSTYTUCJONALNE FORMY POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W POLSCE
1. Orzekanie o niepełnosprawności
2. Status osób niepełnosprawnych jako pracowników i poszukujących pracy
3. Możliwość łączenia pracy z pobieraniem świadczeń
4. Świadczenia społeczne i rehabilitacyjne
5. Ulgi w systemie podatkowym
6. Pomoc opiekuńcza
7. System kształcenia
8. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i ekonomicznego usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych
9. Instytucje pomocy osobom niepełnosprawnym
10. Ocena skuteczności prawno-instytucjonalnych form pomocy osobom niepełnosprawnym
Podsumowanie
Rozdział IX
Bożena Kołaczek, Jacek Męcina
PODSTAWOWE I SPECYFICZNE FORMY POMOCY I ROZWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
1. Problemy osób niepełnosprawnych w dokumentach międzynarodowych
2. Formy pomocy i rozwiązania prawno-instytucjonalne w wybranych krajach
Podsumowanie
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Bibliografia

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2002, zeszyt nr 22, seria "Raporty"

ISSN

1230-2872

Format, liczba stron, oprawa

B5, 349 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ.  Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies