STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
POPYT NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW. POLSKA I SĄSIEDZI
Tytuł:POPYT NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW. POLSKA I SĄSIEDZI
Autor:Stanisława Golinowska (red.), Marek Bednarski, Piotr Broda-Wysocki, Ewa Domaradzka, Joanna Korczyńska, Edward Marek, Zofia Morecka, Antoni Rajkiewicz
Sygnatura:113M/SiM/0204
Kategoria: Prawo Pracy, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne, Zabezpieczenie Społeczne, Dialog Społeczny, Migracje, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Integracja z Unią Europejską
Cena: 44,10 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Motywacje, korzyści i koszty pracodawców zatrudniających migrantów. Efekty dla rynku pracy Raport przedstawia przeprowadzone badania, opisuje ich wyniki oraz rozważa możliwe warianty polityki wobec zatrudniania cudzoziemców. Raport zbudowany jest z czterech części. W rozdziale pierwszym przedstawiono metodę podejścia do realizacji projektu oraz problemy związane z metodologią podjętych badań empirycznych. W rozdziale drugim przedstawiono trzy wykorzystane w pracy teorie (elementy teorii): migracji, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego, pomocne w przygotowaniu badań oraz wyjaśnianiu obserwowanych zjawisk. W rozdziale trzecim opisano tendencje ilościowe w kształtowaniu się zjawiska zatrudniania cudzoziemców porównawczo (z uwzględnieniem różnych krajów) oraz w wybranych działach gospodarki. Rozdział czwarty zawiera opis wyników badań empirycznych, zatrudniania cudzoziemców w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych oraz wyniki badania pośrednictwa pracy, głównie zatrudniania obcokrajowców bez pozwoleń na pracę. Raport kończą rozważania na temat polityki imigracyjnej, jej wad i zalet w odniesieniu do zidentyfikowanych jej wariantów.

Spis treści

WSTĘP
WPROWADZENIE
1. Uwagi wstępne
2. Cel badań
3. Podejście badawcze
4. Metoda i problemy badań empirycznych
Rozdział I
TEORIE WYJAŚNIAJĄCE WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA POPYTU NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW
1. Teorie migracji
2. Popyt na pracę cudzoziemców z perspektywy teorii przedsiębiorstwa
3. Popyt na pracę cudzoziemców z perspektywy teorii gospodarstwa domowego
Rozdział II
ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W WYBRANYCH KRAJACH I DZIEDZINACH GOSPODARKI UNII EUROPEJSKIEJ
A. Cudzoziemscy pracownicy w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec
1. Uwagi wstępne
2. Ogólne ustanowienia
3. Zatrudnienie obcokrajowców w krajach UE
4. Zatrudnienie obcokrajowców w Niemczech
5. Turcy i Polacy na niemieckim rynku pracy
B. Zatrudnienie cudzoziemców w niemieckim budownictwie i rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem Polaków
1. Uwagi wstępne
2. Zatrudnienie cudzoziemców w budownictwie niemieckim
3. Rolnictwo - utrzymujący się segment zatrudniania cudzoziemców
Rozdział III
ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW I JEGO UWARUNKOWANIA W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY ŚROKOWO-WSCHODNIEJ
1. Przemiany rynku pracy w regione Europy środkowej i Wschodniej jako zródło kształtowania popytu na pracę cudzoziemców
2. Zatrudnianie cudzoziemców w krajach Europy środkowej i Wschodniej - na przykładzie Słowacji, Czech i Węgier
Aneksv
Rozdział IV
ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE
1. Regulacje prawne
2. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce na podstawie indywidualnych pozwoleń na pracę
Rozdział V
POPYT NA PRACĘ MIGRANTÓW W POLSCE. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH
1. Popyt na pracę cudzoziemców ze strony przedsiębiorstw
2. Popyt na pracę cudzoziemców w gospodarstwach domowych
3. Pośrednictwo pracy w werbowaniu pracowników cudzoziemskich
Rozdział VI
OCENA PROCESU IMIGRACJI ZAROBKOWEJ. WNIOSKI I REKOMENDACJE
1. Koszty i korzyści
2. Polityka wobec imigracji
3. Rekomendacje
Literatura
Abstract

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2004, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-44-8

Format, liczba stron, oprawa

B5, 241 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies