STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
TRZECI  SEKTOR: fasady  i  realia
Tytuł:TRZECI SEKTOR: fasady i realia
Autor:Paweł Poławski (red.), Jerzy Bartkowski, Kazimierz W. Frieske , Kinga Pawłowska, Piotr Teisseyre, Ryszard Szarfenberg, Anna Rok, Agata Skalec, Andrzej Zybała, Dariusz Zalewski, Jan Dzierzgowski
Sygnatura:199M/SiM/0212
Kategoria: Polityka Społeczna, Integracja z Unią Europejską
Cena: 35,70 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Praca jest zbiorem (…) artykułów, podejmujących na różnych poziomach i w różnych aspektach problem rzeczywistej roli organizacji pozarządowych w demokratycznym systemie politycznym i społecznym. Autorzy tekstów starają się unikać wszelkiej „demaskacji” czy nawet oceny polskiego trzeciego sektora, starając się jedynie – a może „aż” – poddać w wątpliwość dominującą perspektywę ujmowania ich w dyskursie nie tylko publicznym, ale i naukowym.
…Kwestią najważniejszą, która przenika całą książkę i stanowi niewątpliwie wspólny punkt widzenia wszystkich autorów jest odsłanianie ideologizacji trzeciego sektora, poprzez – paradoksalnie – związanie go od samego początku z polityką, dla której miał być alternatywą. W większości tekstów wskazuje się, że „społeczeństwo obywatelskie” było, od samego początku, projektem politycznym, wdrażanym odgórnie mocą rozwiązań prawnych…

z recenzji
dr hab. Anny Gizy-Poleszczuk

Spis treści

WSTĘP

Literatura

CZĘŚĆ I
DYLEMATY TRZECIEGO SEKTORA


Jerzy Bartkowski
Rozdział I
PODSTAWOWE FAKTY O TRZECIM SEKTORZE: CZEGO NIE WIEMY O NGOSACH

1. Wstęp
2. Zakres społeczeństwa obywatelskiego: pomiar aktywności społecznej
3. Granice społeczeństwa obywatelskiego – związki zawodowe i ekonomiczne formy samoorganizacji
4. Cień aktualnych mód i uprzedzeń a badania
5. Cień przeszłości
6. Podziały w świecie stowarzyszeń
7. Nieobywatelskie wartości w świecie stowarzyszeń
Podsumowanie
Literatura

Kazimierz W. Frieske, Kinga Pawłowska
Rozdział II
INSTYTUCJONALNE KONTRADYKCJE TRZECIEGO SEKTORA

1. Transparencja organizacji pozarządowych
1.1. Sprawozdania
1.2. Rzetelność
1.3. Dostępność informacji – strony internetowe OPP
1.4. Transparencja OPP w oczach społeczników
1.5. Konkluzje
2. Gospodarczy sens działalności organizacji pozarządowych
2.1. Stereotypy i realia
2.2. Empiryczny konkret: kłopoty NGOsów z odpłatną działalnością pożytku publicznego
2.3. Ulotny wdzięk efektywności
2.4. Struktura kosztów działalności pożytku publicznego
2.5. Wolontariat
2.6. „Stare” i „nowe” organizacje pozarządowe
2.7. Podsumowanie
Literatura

Piotr Teisseyre
Rozdział III
DYLEMATY PARTYKULARYZMU TRZECIEGO SEKTORA W POLSCE

Wstęp
1. Między pożytkiem publicznym a interesem grupowym – teoretyczny kontekst problematyki partykularyzmu trzeciego sektora
2. Proponowane podejście do badania partykularyzmu trzeciego sektora
3. Partykularyzm trzeciego sektora w Polsce w świetle danych empirycznych
3.1. Beneficjenci, obszary i formy działań organizacji
3.2. Rola członkostwa w organizacji
3.3. Partykularyzm organizacji pożytku publicznego
Podsumowanie
Literatura
Akty prawne

Paweł Poławski
Rozdział IV
NGO MIĘDZY PAŃSTWEM A SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM

1. Kwestia demarkacji
2. Źródło kłopotów: apolityczność
3. Banalizacja i instrumentalizacja społeczeństwa obywatelskiego
Literatura

CZĘŚĆ II
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TRZECIEGO SEKTORA


Ryszard Szarfenberg
Rozdział V
EKONOMIA SEKTORA NON-PROFIT

Wstęp
1. Cele organizacji non-profit
2. Dobra publiczne i asymetria informacji
3. Strona popytowa i podażowa w ujęciach zintegrowanych
4. Badania ekonomiczne nad donacjami
5. Niektóre kwestie z zakresu polityki publicznej
6. Trzy błędy
7. Zakończenie
Literatura

Anna Rok
Rozdział VI
CORAZ BARDZIEJ SOCJALNE, CORAZ MNIEJ SPÓŁDZIELNIE. SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA I DYLEMATY AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Problemy z badaniem spółdzielczości socjalnej
2. Spółdzielnie socjalne jako instrument aktywnej polityki społecznej
3. Kapitał społeczny a procesy marginalizacji społecznej
4. Spółdzielnie socjalne – między przedsiębiorstwem a organizacją pozarządową
6. Homogeniczność czy różnorodność? Obraz spółdzielców jako grupy
7. Trudne początki – od pomysłu do rejestracji
8. Pożytek społeczny czy niskie ceny? Spółdzielnie socjalne na lokalnym rynku pracy
9. Retoryka czy rzeczywistość? Między upodmiotowieniem a instrumentalizacją
10. Spółdzielczość socjalna w poszukiwaniu nowej strategii rynkowej
11. Społeczny wymiar wyborów konsumenckich – nowy element welfare mix?
Literatura

Agata Skalec
Rozdział VII
KOMERCJALIZACJA TRZECIEGO SEKTORA – ZAGROŻENIE MISJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1. Konsekwencje komercjalizacji trzeciego sektora
2. Przyczyny komercjalizacji
3. Przejawy komercjalizacji i jej rozmiary w realiach polskich
4. Wgląd w empirię – przejawy komercjalizacji organizacji pozarządowych
4.1. Kontraktowanie i konkurencja o fundusze
4.2. Wielkie cięcie – budżet a treść programów działania organizacji
4.3. Nie wszystko co można sprzedać, ostatecznie powinno być na sprzedaż – interpretacje działalności statutowej odpłatnej
5. Zakończenie
Literatura

CZĘŚĆ III
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W SYSTEMIE POLITYCZNYM


Dariusz Zalewski, Paweł Poławski
Rozdział VIII
UDZIAŁ NGOSÓW W TWORZENIU „SAMORZĄDOWEJ” POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uwagi wstępne: dlaczego NGO?
1. Uprzywilejowana administracja publiczna versus trzeci sektor
1.1. NGOs a realizacja lokalnej polityki społecznej
Literatura

Dariusz Zalewski
Rozdział IX
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE JAKO GRUPY INTERESU

Wstęp
1. Problemy dziedzictwa - ukąszenie Alexisa de Tocqueville’a?
2. Interesy prywatne versus publiczne a organizacje pozarządowe
3. Czy antytocquevilliści mają rację?
Literatura

Kazimierz W. Frieske
Rozdział X
WSPÓLNOTY OBYWATELSKIE I ADMINISTRACJA PUBLICZNA. WARUNKI DOBREJ WSPÓŁPRACY

1. Podstawowe problemy
2. Empiria
3. Społeczności lokalne
4. Dochody gmin
5. Premie
6. Podstawowe wyniki
7. Podstawowe wnioski
Literatura

Andrzej Zybała
Rozdział XI
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA – WARUNEK CZY BARIERA DOBREGO RZĄDZENIA?

1. Lokalne problemy, lokalne rozwiązania
2. Unijny pilotaż
3. Siła partnerstwa
4. Odzyskiwanie sterowności
5. Partnerstwa w Polsce
6. Cztery cechy partnerstw
7. Bariery kulturowe?
8. Drabina partycypacji
Literatura

Jan Dzierzgowski
Rozdział XII
NGO SZKOŁAMI DEMOKRACJI? POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROBLEM KOMPETENCJI OBYWATELSKICH

Wstęp
1. Demokracja dzięki uczestnictwu – urok teorii
2. Dalsze kłopoty z teorią
3. Ponura konfrontacja z empirią
4. Słów kilka o kadrach
5. Zamiast podsumowania
Literatura

SUMMARY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2012, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-65-5

Format, liczba stron, oprawa

B5, 250 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies