STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
RODZINA I POLITYKA RODZINNA NA PRZEŁOMIE WIEKÓW
Tytuł:RODZINA I POLITYKA RODZINNA NA PRZEŁOMIE WIEKÓW
Autor:Bożenna Balcerzak-Paradowska
Sygnatura:114E/SiM/0304
Kategoria: Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Integracja z Unią Europejską
Cena: 35,70 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Celem niniejszej pracy jest próba ustalenia związków między przemianami, którymi podlega rodzina: rodzina i polityka rodzinna, traktowana jako polityka szczegółowa w ramach polityki społecznej, ale mająca wyodrębnione, właściwe sobie cele, zakres, środki i metody działania. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytania: Czy zachodzące zmiany w rodzinach odzwierciedlają się w polityce rodzinnej? Czy i w jakim stopniu polityka rodzinna wpływa na te zmiany? Jakie funkcje pełni, a jakie powinna pełnić polityka rodzinna wobec rodziny: komplementarną? korygującą? stymulującą? Podejmując to zagadnienie, starano się podejść do niego w sposób kompleksowy, zwracając uwagę z jednej strony na zmiany, jakie następują w modelu rodziny i pełnionych przez nią zadaniach, z drugiej - na działania w ramach polityki rodzinnej jako działu polityki społecznej wykraczającego poza jej ramy, nadającego charakter prorodzinny innym politykom państwa. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest omówieniu przemian rodziny, druga część pracy poświęcona została polityce rodzinnej. Zakończenie pracy stanowią rozważania na temat przyszłości polityki rodzinnej oraz próba odpowiedzi na wiele pytań m.in. o to, czy zmiana podejścia do państwa opiekuńczego spowoduje też zmianę w podejściu do polityki rodzinnej? Jakie z tego mogą wyniknąć konsekwencje? Co przemawia za utrzymaniem działań wchodzących w zakres tej polityki? Na jakich zasadach powinna się opierać? W jakim kierunku powinien iść rozwój jej instrumentów? Jakie konsekwencje przyniesie polityce rodzinnej integracja europejska? Wreszcie, jakie skutki dla rodziny wynikać będą z procesów globalizacji? Odpowiedzi na to ostatnie pytanie poszukiwać należy w drodze badań, które nieodłącznie towarzyszą i towarzyszyć powinny rozpoznawaniu przemian, sytuacji i problemów rodziny oraz skuteczności polityki rodzinnej. Rodzina i polityka rodzinna w dobie globalizacji - to temat wart nowego opracowania.

Spis treści

WSTĘP
WPROWADZENIE
Część I
PRZEMIANY I ZAGROŻENIA RODZINY NA PRZEŁOMIE WIEKÓW
Rozdział I
PRZEMIANY MODELU I STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ RODZINY KOŃCA XX I POCZąTKU XXI WIEKU
1. Kierunki i przyczyny zmian modelu rodziny w świetle teorii drugiego przejścia demograficznego
2. Charakterystyka zmian modelu i struktury rodziny w krajach Unii Europejskiej
Rozdział II
ZMIANA RÓL I POZYCJI CZŁONKÓW RODZINY
1. Zmiany modelu rodziny w krajach Unii Europejskiej
2. Zmiany modelu rodziny w Polsce
Rozdział III
ROLA RODZINY W TWORZENIU KAPITAŁU LUDZKIEGO
1. Rodzina jako podmiot inwestycji w młode pokolenie
2. Uwarunkowania i bariery okresu transformacji
Rozdział IV
ROLA RODZINY W TWORZENIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
1. Rola rodziny w tworzeniu i rozwoju kapitału społecznego - wymiar wewnątrzrodzinny
2. Udział rodziny w tworzeniu kapitału społecznego - wymiar lokalny
Rozdział V
ZAGROŻENIA RODZINY JAKO KWESTIE SPOŁECZNE
1. Krytyczne sytuacje rodzin jako kwestia społeczna
2. Struktura rodziny a zagrożenie kwestią społeczną
Część II
POLITYKA RODZINNA - STAN I KIERUNKI ROZWOJU
Rozdział VI
POLITYKA RODZINNA - PODSTAWY TEORETYCZNE I KONCEPCYJNE
1. Definicje, zakres polityki rodzinnej
2. Instrumenty polityki rodzinnej
3. Teoretyczne podstawy polityki rodzinnej
4. Fazy rozwoju polityki rodzinnej
Rozdział VII
MODELE POLITYKI RODZINNEJ
1. Polityka rodzinna w systemie polityki społecznej
2. Modele polityki rodzinnej
Rozdział VIII
POLITYKA RODZINNA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
1. Współczesne dylematy krajów Unii Europejskiej - wyzwania dla polityki rodzinnej
2. Instrumenty polityki rodzinnej w krajach Unii Europejskiej
3. Działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci
Rozdział IX
POLITYKA RODZINNA W POLSCE KOŃCA XX I POCZĄTKU XXI WIEKU. KIERUNKI ZMIAN. STOSOWANE INSTRUMENTY
1. Polityka rodzinna pierwszego okresu transformacji (lata 1989-1994)
2. Druga połowa lat dziewięćdziesiątych i pierwsze lata XXI wieku (1995-2003)
3. Instrumenty polityki rodzinnej
Rozdział X
POLITYKA RODZINNA WOBEC PRZEMIAN I ZAGROŻEŃ RODZINY. PRÓBA OCENY
1. Polityka rodzinna a zmiany modelu demograficznego rodziny; możliwość stymulowania postaw prokreacyjnych
2. Polityka rodzinna a partnerski model rodziny
3. Polityka rodzinna wspierająca rodzinę jako podmiot inwestycji w kapitał ludzki
4. Polityka rodzinna wobec głównych kwestii społecznych
Zakończenie
Rodzina i Polityka rodzinna - dziś i jutro.
Podsumowanie. Wnioski. Refleksje
Aneks
Bibliografia

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2004, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-51-0

Format, liczba stron, oprawa

B5, 336 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ.  Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies