STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
WYKLUCZENIE  CYFROWE NA  RYNKU  PRACY
Tytuł:WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY
Autor:Elżbieta Kryńska (red.), Łukasz Arendt, Paweł Daniłowicz, Iwona Kukulak-Dolata, Iwona Poliwczak , Halina Sobocka-Szczapa, Maria Szymczak
Sygnatura:186M/SiM/0310
Kategoria: Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne, Edukacja, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zarządzanie Zasobami
Cena: 42,00 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

„Technologie informacyjne i telekomunikacyjne rodzą wielowymiarowe skutki dla funkcjonowania współczesnych gospodarek, społeczeństw. Szybka ich dyfuzja, z jednej strony, zmienia stosunki na rynku pracy, rodzi nowe atypowe formy zatrudnienia, zwiększa wymagania kwalifikacyjne, wymusza na pracobiorcach zmianę kwalifikacji, większe umiejętności posługiwania się uniwersalnymi urządzeniami elektronicznymi. Z drugiej strony procesy te mogą rodzić zjawisko zwane wykluczeniem cyfrowym, które pogarsza położenie osób pozostających bez pracy.”

Z recenzji prof. Stanisława M. Szukalskiego

Tak zarysowana problematyka była przedmiotem badań przeprowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w ramach projektu Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy (projekt nr N N112 086435), sfinansowanego ze środków na naukę w latach 2008-2010 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykluczenie cyfrowe jest rozumiane jako nierówności w różnych płaszczyznach dostępu do komputera i Internetu oraz w zakresie wykorzystania możliwości technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych dla celów osobistych i zawodowych, uwarunkowanego poziomem umiejętności informacyjnych jednostek. Wykluczenie cyfrowe wywołuje wiele negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych – dla rynku pracy oznacza wzrost zagrożenia utratą pracy pracowników o nieodpowiednich kwalifikacjach w zakresie obsługi komputera i Internetu, utrudniony powrót na rynek pracy bezrobotnych, problemy dla pracowdawców związane ze znalazieniem odpowiednich pracowników, wzmocnienie efektu histerezy bezrobocia, czy wreszcie pogłębienie procesów segmentacji rynku pracy. Wykluczenie cyfrowe jest zatem szczególną formą wykluczenia społecznego jednostek i całych grup zasobów pracy. Badania pozwoliły na określenie skali, zakresu i skutków wykluczenia cyfrowego na polskim rynku pracy. Umożliwiły również rozpoznanie mechanizmu jego powstawania oraz identyfikację grup szczególnie nim zagrożonych.
Książkę wydano w Europejskim Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Autorzy żywią nadzieję, że prezentowane wyniki i wnioski płynące z przeprowadzonych badań i analiz przyczynią się do ograniczenia skali wykluczenia cyfrowego na polskim rynku pracy, a w rezultacie będą stanowiły przyczynek do ograniczania skali wykluczenia społecznego w Polsce.

Spis treści

WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW

WPROWADZENIE – ZARYS PROBLEMATYKI BADAWCZEJ

(Elżbieta Kryńska, Łukasz Arendt)

1. WYKLUCZENIE CYFROWE – ZAGADNIENIA TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE (Łukasz Arendt)
1.1. Czym jest wykluczenie cyfrowe?
1.2. Wielowymiarowość digital divide
1.3. Analizy wykluczenia cyfrowego
1.4. Programy budowania społeczeństwa informacyjnego a wykluczenie cyfrowe

2. DOSTĘP DO TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH (Łukasz Arendt)
2.1. Nasycenie gospodarstw domowych ICT
2.2. Użytkowanie ICT w gospodarstwach domowych
2.3. Bariery wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych
2.4. ICT w przedsiębiorstwach
2.5. Zakres i bariery wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach

3. ROLA ICT W PROCESIE POSZUKIWANIA PRACY (Iwona Kukulak-Dolata)
3.1.Okres bezrobocia i jego przyczyny
3.2. Aktywność respondentów i ich problemy w procesie poszukiwania pracy
3.3. Sposoby poszukiwania pracy
3.4. Oczekiwania bezrobotnych wobec przyszłej pracy i instytucji rynku pracy

4. PROBLEMY KSZTAŁCENIA ZASOBÓW PRACY A WYKLUCZENIE CYFROWE (Halina Sobocka-Szczapa)
4.1. Deklarowana umiejętność obsługi komputera
4.2. Deklarowana umiejętność obsługi Internetu
4.3. Dotychczasowa i przewidywana aktywność edukacyjna bezrobotnych i pracujących

5. UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNE PRACOWNIKÓW I BEZROBOTNYCH. ANALIZA PORÓWNAWCZA (Paweł Daniłowicz, Maria Szymczak)
5.1. Charakterystyka testu kompetencji technologii informatycznych
5.2. Analiza pracujący  bezrobotni
6. PRACODAWCY A ICT (Iwona Poliwczak)
6.1. Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach
6.2. Bariery wdrażania ICT w przedsiębiorstwach
6.3. Jakość kapitału ludzkiego i kształcenie pracowników w przedsiębiorstwach
6.4. Problematyka rekrutacji i derekrutacji pracowników

7. WYKLUCZENIE CYFROWE NA POLSKIM RYNKU PRACY – PODSUMOWANIE, WNIOSKI, REKOMENDACJE(opracowanie Łukasz Arendt)

LITERATURA

ZAŁĄCZNIK 1
CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI OSÓB BEZROBOTNYCH
(Iwona Poliwczak)
1.1. Bezrobotni według wieku
1.2. Bezrobotni według stanu cywilnego
1.3. Bezrobotni według miejsca zamieszkania
1.4. Sytuacja materialna bezrobotnych uczestniczących w badaniu
1.5. Bezrobotni według poziomu wykształcenia i zawodu
1.6. Badane osoby bezrobotne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

ZAŁĄCZNIK 2 CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (Iwona Poliwczak)
2.1. Charakterystyka pracowników
2.2. Charakterystyka podmiotów gospodarczych
2.3. Analiza prawidłowości

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2010, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-26-6

Format, liczba stron, oprawa

B5, 233 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies