STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE PROBLEMY REGIONÓW
Tytuł:SPOŁECZNO-EKONOMICZNE PROBLEMY REGIONÓW
Autor:Anna Organiściak-Krzykowska (red.), Bożenna Balcerzak-Paradowska, Biruta Skrętowicz, Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska, Wiesław Breński, Marcin Bogdańsk, Lidia Domańska, Maciej Zmysłowski, Magdalena Sitek, Janusz T. Hryniewicz, Maria Kola-Bezka, Jacek Poniedziałek, Paweł Poławski, Barbara Klimas, Mirosław Czapka, Bożena Kołaczek, Jerzy Kawa, Danuta Ciukszo, Dariusz Zalewski, Ewa Gabryelak, Małgorzata Judycka
Sygnatura:194M/SiM/0311
Kategoria: Prawo w Polityce Społecznej, Polityka Społeczna, Problemy Rodziny
Cena: 31,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Obserwacja problemów społeczno-ekonomicznych występujących na przełomie XX i XXI wieku zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej pozwala dostrzec ich istotne przestrzenne zróżnicowanie. Rozmiary i dynamika tych zróżnicowań są przedmiotem zainteresowania badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Zasadniczym pytaniem stawianym w badaniach jest to, czy realizowana polityka regionalna prowadzi w rzeczywistości do konwergencji czy dywergencji procesów rozwojowych regionów, a także, czy jej celem w ogóle powinno być zmniejszanie przestrzennych zróżnicowań w sferze społeczno-ekonomicznej. Niniejsza praca jest swoistym głosem w dyskusji toczącej się wokół tych problemów na gruncie nauk społecznych. Jej przedmiotem jest zróżnicowanie rozwoju polskich regionów badane z perspektywy uwarunkowań, rozmiarów oraz konsekwencji. Podjęto w niej próbę przedstawienia sytuacji społeczno-gospodarczej regionów Polski oraz roli instytucji rządowych i pozarządowych wobec tej sytuacji. Praca ma charakter empiryczno-teoretyczny. Część teoretyczna została opracowana na podstawie polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Część empiryczna z kolei, została oparta na bazie danych regionalnych oraz danych statystycznych agregowanych przez wyspecjalizowane do tego instytucje.
Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza z nich, obejmująca rozdziały od 1 do 6, zatytułowana jest Regionalne aspekty problemów społeczno-gospodarczych. Obejmuje analizę sytuacji, zróżnicowań, zmian i strategii społeczno-gospodarczych regionów Polski.
Część druga pracy, zatytułowana Determinanty przedsiębiorczości w regionach, obejmuje rozdziały od 7 do 11. Poświęcona jest badaniu uwarunkowań pracy i rozwoju gospodarczego, regionalnych zróżnicowań kreatywności, znaczenia formalnej i nieformalnej aktywności gospodarczej w regionach oraz roli państwa w podnoszeniu konkurencyjności gospodarki.
Część trzecia pracy Rola sektora publicznego i organizacji pozarządowych w realizacji polityki regionalnej obejmuje rozdziały od 12 do 17. Zawiera omówienie roli wymienionych w tytule sektorów w realizacji polityki wobec osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży w regionach.
Wyrażamy nadzieję, że przedstawione w niniejszej pracy rozważania przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat społeczno-ekonomicznych problemów regionów, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz potrzeb polityki regionalnej.

z wprowadzenia
Anna Organiściak-Krzykowska
Bożena Balcerzak-Paradowska

Spis treści

WPROWADZENIE

Część I
Regionalne aspekty problemów społeczno-gospodarczych


Biruta Skrętowicz
SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH 2000–2010 NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU. ZAGADNIENIA WYBRANE

Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska
PROBLEMY AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ WIEJSKICH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH NA PRZYKŁADZIE SPOŁECZNOŚCI POPEGEEROWSKICH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wiesław Breński ANALIZA ZMIAN I ZRÓŻNICOWAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W REGIONACH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Marcin Bogdański
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POLSKICH MIAST

Lidia Domańska, Maciej Zmysłowski
MODELE ROZWOJU REGIONALNEGO JAKO NARZĘDZIA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO. Analiza wybranych strategii rozwiązywania problemów społecznych w województwie warmińsko-mazurskim

Magdalena Sitek
PRAWNO-EKONOMICZNE INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINACH

Część II Determinanty przedsiębiorczości w regionach

Janusz T. Hryniewicz
NOWA GOSPODARKA I STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN

Maria Kola-Bezka
MIĘDZYREGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU KREATYWNOŚCI W POLSCE

Jacek Poniedziałek
ROLA WŁADZ REGIONALNYCH W PROCESACH KREOWANIA POZAEKONOMICZNYCH CZYNNIKÓW ROZWOJU REGIONALNEGO

Paweł Poławski
NIEFORMALNA AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA I ZAUFANIE Barbara Klimas, Mirosław Czapka ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI JAKO WYZWANIE DLA POLITYKI PAŃSTWA W SFERZE SPOŁECZNEJ

Część III Rola sektora publicznego i organizacji pozarządowych w realizacji polityki regionalnej

Bożena Kołaczek
SKALA I FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON – ANALIZA PORÓWNAWCZA WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Jerzy Kawa
DOŚWIADCZENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REGIONU W AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Danuta Ciukszo
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH ROZWOJEM I ODDZIAŁYWANIEM W OLSZTYNIE

Ewa Gabryelak
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI PRZEDSZKOLNYCH W REGIONIE ŁÓDZKIM. Na podstawie współdziałania samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej przy udziale środków unijnych)

Małgorzata Judycka
PRAWO DZIECKA DO BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

Dariusz Zalewski
OKIEM SOCJOLOGA: SPORY WOKÓŁ REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA CZYLI KILKA SŁÓW O TYM, CZEGO NIE POWIEDZĄ NAM POLITYCY

AUTORZY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2011, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-48-8

Format, liczba stron, oprawa

B5, 289 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ.  Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies