STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI  LUDZKIMI W  ADMINISTRACJI  PUBLICZNEJ
Tytuł:ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Autor:Zdzisław Czajka
Sygnatura:200M/SiM/0312
Kategoria: Zatrudnienie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami
Cena: 31,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Od lat 70. XX w. rośnie zainteresowanie rolą pracowników w procesie pracy, ich wpływem na funkcjonowanie i rozwój organizacji. Nazwano ich zasobem lub kapitałem ludzkim, przez analogię do innych zasobów i kapitałów organizacji. Mają bezpośredni wpływ na działalność organizacji w sektorze usług, do którego należy także administracja publiczna, a jednak brakuje opracowań kompleksowych, oceniających cały proces kadrowy oraz jego wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej.
Głównym celem badań prezentowanych w monografii było kompleksowe ujęcie obecnego stanu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w administracji samorządowej i rządowej na tle ich zadań i funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i procedur, zmienionych w ustawach z 2008 r, o pracownikach samorządowych oraz o korpusie służby cywilnej.
W poszczególnych rozdziałach zwrócono szczególną uwagę na następujące ważne kwestie: przesłanki i uwarunkowania zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji w ostatnich latach, funkcję oraz specyfikę pracy w administracji, zgodność kwalifikacji i kompetencji urzędników z wymaganiami stanowisk pracy oraz ich doskonalenie, rolę kierowników liniowych i kadrowych w realizacji zadań personalnych, rozwój zawodowy urzędników, zasady ich oceniania oraz obszary wykorzystania ocen a także kształtowanie wynagrodzeń. Ponieważ ustawowy zwiększyły w administracji samorządowej uprawnienia kierowników urzędów w zakresie wynagradzania, omówiono ich wpływ na proces motywowania, w tym na powiązanie płac z kwalifikacjami pracowników i wymaganiami stanowisk pracy, zróżnicowanie płac między stanowiskami i urzędami gminnymi, a także wykorzystanie pozapłacowych form nagradzania. W wyniku badań zweryfikowano kilka hipotez badawczych, m.in.: 1) poziom nowoczesności ZZL w urzędach samorządowych zależy od ich wielkości oraz charakteru (miejski, wiejski), 2) urzędy nie wykorzystały większej samodzielności do zwiększenia efektywności ZZL i powiązania go z funkcjami i strategią urzędu, 3) dalsze zmiany w ZZL będą zależeć od wiedzy specjalistycznej i przekonania osób odpowiedzialnych (sekretarzy urzędów, dyrektorów generalnych) do roli ZZL w usprawnianiu pracy urzędów, a nie od szczegółowości nadrzędnych przepisów.

Spis treści

WSTĘP

Rozdział I

Zdzisław Czajka
ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE POLSKIEJ
1. Wzajemne zależności między kapitałem ludzkim a rozwojem gospodarczym
2. Zmiany jakościowe kapitału ludzkiego w Polsce po 1989 r.
3. Przesłanki i uwarunkowania zmian w ZZL w administracji publicznej

Rozdział II
Zdzisław Czajka
ZASADY I PROCEDURY KADROWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
1. Funkcje oraz specyfika pracy w administracji publicznej
2. Zakres regulacji prawnych ZZL w administracji samorządowej
3. Zakres regulacji prawnych ZZL w administracji rządowej
4. Porównanie zasad i procedur kadrowych w administracji samorządowej i rządowej

Rozdział III
Zdzisław Czajka, Anna Grześ
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W SAMORZĄDACH
1. Charakterystyka badanych urzędów samorządowych
2. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach
3. Rola kierowników liniowych w realizacji procesu kadrowego
4. Zgodność kwalifikacji pracowników z wymaganiami pracy w urzędzie
4.1. Wykorzystanie opisów stanowisk pracy w określaniu zgodności kwalifikacji
4.2. Zasady doboru nowych pracowników
5. Doskonalenie kwalifikacji pracowników samorządowych
5.1. Ocena służby przygotowawczej w aspekcie doskonalenia pracowników
5.2. Doskonalenie pracowników kadrowych
6. System ocen pracowników samorządowych
7. Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia
8. Wykorzystanie informatyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi
9. Ocena i propozycje usprawnienia ZZL przez urzędy samorządowe
10. Zakres doskonalenia ZZL w urzędach gminnych

Rozdział IV
Zdzisław Czajka
KSZTAŁTOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
1. Miejsce wynagradzania w zarządzaniu zasobami ludzkimi
2. Wpływ samodzielności urzędów na zasady wynagradzania
3. Zróżnicowanie wynagrodzeń na stanowiskach między gminami
4. Kształtowanie wynagrodzeń zarządów gmin
5. Pozapłacowe formy wynagradzania i motywowania
6. Ocena poziomu płac w urzędach gminnych na tle lokalnego rynku pracy

Rozdział V
Zdzisław Czajka
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ
1. Strategia rozwoju zasobów ludzkich
2. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi w administracji rządowej
3. Ocena naboru urzędników do korpusu służby cywilnej
4. Zgodność kwalifikacji urzędników z wymaganiami pracy
5. Rozwój zawodowy członków korpusu służby cywilnej
6. Ocena kształtowania wynagrodzeń w administracji rządowej
7. Wykorzystanie systemu ocen w zarządzaniu korpusem służby cywilnej
8. Formy unowocześniania zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach
9. Ocena dotychczasowego ZZL przez urzędy oraz propozycje usprawnień

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SUMMARY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2012, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-68-6

Format, liczba stron, oprawa

B 5, 269 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies