STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW. Regulacje i ich wykorzystanie  w podmiotach gospodarczych
Tytuł:INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW. Regulacje i ich wykorzystanie w podmiotach gospodarczych
Autor:Elżbieta Kryńska (red.), Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata, Iwona Poliwczak, Halina Sobocka-Szczapa
Sygnatura:208M/SiM/0313
Kategoria: Edukacja, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Cena: 36,75 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Urlopy szkoleniowe i zwolnienie z dnia pracy jako instrumenty wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej zamieszczono analizę źródeł wtórnych (danych zastanych) obejmujących literaturę przedmiotu (krajową i zagraniczną), dokumenty i akty prawne oraz dane zgromadzone i udostępnione przez statystykę publiczną polską i unijną w obszarze inwestowania w kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego pracowników. Część druga zawiera wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych w zbiorowości pracowników, pracodawców oraz przedstawicieli organizacji partnerów społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy. Część tę zamykają wnioski syntetyczne z przeprowadzonych badań oraz rekomendacje dotyczące zwiększenia uczestnictwa pracowników w kształceniu ustawicznym, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy wykorzystania przez nich urlopów szkoleniowych oraz zwolnień z dnia pracy.

Spis treści

WSTĘP


CZĘŚĆ I
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW JAKO INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI


Elżbieta Kryńska
1. Inwestowanie w kapitał ludzki. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej
1.1. Inwestycje w kapitał ludzki
1.2. Kapitał ludzki i jego zmiany
1.3. Kształcenie ustawiczne dorosłych
1.4. Ustawiczne kształcenie zawodowe (CVT) pracowników w przedsiębiorstwach
1.5. Podsumowanie

Iwona Poliwczak
2. Kształcenie ustawiczne pracowników w krajach Unii Europejskiej
2.1. Kształcenie ustawiczne w dokumentach Międzynarodowej Organizacji Pracy
2.2. Kształcenie ustawiczne w dokumentach UE
2.3. Działania pobudzające aktywność edukacyjną w krajach członkowskich Unii Europejskiej
2.4. Urlopy szkoleniowe jako instrument motywujący do podejmowania kształcenia ustawicznego przez pracowników
2.5. Podsumowanie

Iwona Poliwczak
3. Kształcenie ustawiczne pracowników w Polsce
3.1. Kształcenie ustawiczne w dokumentach rządowych
3.2. Prawne uwarunkowania kształcenia ustawicznego pracowników
3.3. System kształcenia ustawicznego pracowników
3.4. Przywileje kształcących się pracowników
3.5. Źródła finansowania kształcenia ustawicznego pracowników
3.6. Stosowanie urlopu szkoleniowego i zwolnienia z części lub całości dnia pracy w świetle dotychczasowych badań
3.7. Podsumowanie

CZĘŚĆ II
URLOPY SZKOLENIOWE I ZWOLNIENIE Z DNIA PRACY JAKO INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKA – WYNIKI BADAŃ


Łukasz Arendt
4. Instrumenty wsparcia kształcenia pracowników w ocenie ich samych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Pracownicy korzystający z urlopu szkoleniowego
4.2.1. Aktywność edukacyjna pracowników
4.2.2. Bariery utrudniające podejmowanie kształcenia ustawicznego przez pracowników
4.2.3. Urlop szkoleniowy i zwolnienie z dnia pracy
4.3. Nauczyciele niekorzystający z urlopu szkoleniowego
4.3.1. Aktywność edukacyjna nauczycieli
4.3.2. Bariery utrudniające podejmowanie kształcenia ustawicznego przez nauczycieli
4.3.3. Urlop szkoleniowy i zwolnienie z dnia pracy
4.4. Pozostali pracownicy niekorzystający z urlopu szkoleniowego

Halina Sobocka-Szczapa
5. Instrumenty wsparcia kształcenia pracowników w ocenie pracodawców,
5.1. Wprowadzenie
5.2. Wspieranie aktywności edukacyjnej pracowników
5.2.1. Pracodawcy, którzy stosowali instrumenty wspierające kształcenie ustawiczne pracowników przed wprowadzeniem zmian
5.2.2. Pracodawcy, którzy stosowali instrumenty wspierające kształcenie ustawiczne pracowników po wprowadzeniu zmian w przepisach prawnych
5.2.3. Pracodawcy, którzy stosowali urlop szkoleniowy i zwolnienie z części lub całości dnia pracy przed i po zmianach przepisów prawnych
5.3. Stosowanie instrumentów wspomagających kształcenie pracowników przez różne grupy pracodawców
5.3.1. Urlopy szkoleniowe
5.3.2. Zwolnienie z części lub całego dnia pracy
5.4. Ocena zmian przepisów prawnych
5.4.1. Pracodawcy, którzy stosowali instrumenty wspierające kształcenie ustawiczne pracowników przed wprowadzeniem zmian przepisów prawnych
5.4.2. Pracodawcy, którzy stosowali instrumenty wspierające kształcenie ustawiczne pracowników po wprowadzeniu zmian przepisów prawnych
5.4.3. Pracodawcy, którzy stosowali instrumenty wspierające kształcenie ustawiczne pracowników przed i po wprowadzeniu zmian przepisów prawnych

Iwona Kukulak-Dolata
6. Instrumenty wsparcia kształcenia pracowników w ocenie przedstawicieli organizacji partnerów społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy
6.1. Wprowadzenie
6.2. Ocena aktywności edukacyjnej w przedsiębiorstwach
6.3. Skłonność pracodawców do współfinansowania kształcenia ustawicznego
6.4. Uprawnienia kształcących się pracowników
6.4.1. Urlopy szkoleniowe
6.4.2. Zwolnienie pracownika z całości lub części dnia

Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata, Halina Sobocka-Szczapa
7. Jak poprawić wykorzystanie instrumentów wspierających podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników? Wnioski i rekomendacje
7.1. Perspektywa pracowników
7.2. Perspektywa pracodawców
7.3. Perspektywa związków zawodowych, organizacji pracodawców i Państwowej Organizacji Pracy

WYKAZ ŹRÓDEŁ CYTOWANYCH

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2013, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-83-9

Format, liczba stron, oprawa

B5, 164, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies