STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
CZYNNIK CZASU W NOWEJ GOSPODARCE. W JAKIM KIERUNKU ZMIERZAMY?
Tytuł:CZYNNIK CZASU W NOWEJ GOSPODARCE. W JAKIM KIERUNKU ZMIERZAMY?
Autor:Helena Strzemińska (red.), Marek Bednarski (red.), Dorota Głogosz, Monika Latos-Miłkowska, Joanna Mirosław, Agnieszka Smoder
Sygnatura:215M/SiM/0314
Kategoria: Prawo Pracy, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami
Cena: 36,75 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Podjęcie przez zespół pracowników IPiSS z udziałem eksperta z Uniwersytetu Warszawskiego tematu czasu pracy było przedsięwzięciem ambitnym z co najmniej czterech powodów. Po pierwsze, autorzy podeszli do tego problemu kompleksowo i możliwie wyczerpująco, ukazując kwestie, jakie zostały zidentyfikowane w toku pracy badawczej.
Po drugie, zademonstrowano podejście interdyscyplinarne. Zamieszczone opracowania należą bowiem do dziedziny nauk polityki społecznej, ekonomii i prawa pracy.
Po trzecie, wszystkie opracowania, zgodnie z tytułem książki, cechuje podejście prognostyczne, co poza rzetelną analizą stanu istniejącego i ujawniających się tendencji, wymagało wyobraźni i odwagi.
Po czwarte, przesłanką świadczącą o ambitnym podejściu do tematu, było, przeprowadzenie własnych badań empirycznych polegających na zbieraniu opinii dotyczących stosowania określonych form czasu pracy w wybranych działach zatrudnienia.

Z recenzji
prof. dr hab. Jerzego Wratnego

Spis treści

WSTĘP

Helena Strzemińska
WPROWADZENIE. CZYNNIK CZASU W NOWEJ EKONOMII. W JAKIM KIERUNKU ZMIERZAMY? ZARYS PROBLEMÓW

Helena Strzemińska
CZAS PRACY W NOWEJ GOSPODARCE. TRENDY I FORMY ORGANIZACJI
1. Wprowadzenie
2. Megatrendy czasu pracy
2.1. Długość czasu pracy
2.2. Czas pracy w niepełnym wymiarze
2.3. Elastyczny czas pracy
2.4. Współczesne projekty skracania czasu pracy
3. Uwarunkowania kształtowania się czasu pracy w perspektywie 2050 r.
3.1. Postęp techniczny
3.2. Trendy demograficzne
3.3. Konwergencja rozwoju gospodarek
4. Podsumowanie
Załącznik 1

Monika Latos-Miłkowska
TENDENCJE ROZWOJU PRZEPISÓW O CZASIE PRACY WOBEC PROGNOZ GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH
1. Uwagi wprowadzające
2. Prognozowane uwarunkowania regulacji czasu pracy
3. Model regulacji czasu pracy w przyszłości
4. Tendencje zmian przepisów o czasie pracy w warunkach gospodarki postindustrialnej i rozwoju w nowoczesnych technologiach
4.1. Wydłużanie czasu funkcjonowania zakładów pracy
4.2. Dostosowanie czasu pracy do rytmu funkcjonowania zakładu pracy i wahań zapotrzebowania na pracę
4.3. Korzystanie z pracy ponadwymiarowej i incydentalnej
4.4. Długość czasu pracy
5. Przepisy o czasie pracy wobec prognoz demograficznych
5.1. Czas pracy w instytucjach opiekuńczych
5.2. Czas pracy pracowników zatrudnianych w gospodarstwach domowych w celu świadczenia usług opiekuńczych
5.3. Czas pracy pracowników obciążonych opieką nad dziećmi lub osobami starszymi
5.4. Czas pracy wobec wydłużającego się okresu aktywności zawodowej pracowników
5.5. Czas pracy wobec zmian w obyczajowości i zmieniających się oczekiwań młodych pokoleń
6. Perspektywy

Marek Bednarski, Dorota Głogosz
PROBLEMY CZASU PRACY W DOBIE GWAŁTOWNYCH PRZEMIAN EKONOMICZNYCH I FORMOWANIA SIĘ NOWEJ GOSPODARKI. DOŚWIADCZENIA POLSKIE
1. Czas pracy a nowa gospodarka
2. Czas pracy w Polsce. Perspektywa empiryczna
2.1. Informacje o badaniu
2.2. Organizacja pracy i czasu pracy – aktualne rozwiązania, ich ocena i potrzebne zmiany
2.2.1. Administracja publiczna
2.2.2. Ochrona zdrowia
2.2.3. Handel
2.3. Przyszłość czasu pracy w opiniach respondentów
2.4. Organizacja i synchronizacja czasu w przestrzeni miasta
3. Podsumowanie

Agnieszka Smoder
ELASTYCZNY CZAS PRACY JAKO INSTRUMENT BUDOWANIA CZY BURZENIA RÓWNOWAGI PRACA-ŻYCIE?
1. Wprowadzenie
2. Równowaga praca-życie czy łagodzenie konfliktu między pracą i życiem pozazawodowym?
3. Konflikt dotyczący czasu jako zagrożenie dla work-life balance
4. Elastyczny czas pracy jako narzędzie budowania WLB
5. Elastyczność rozwiązań w sferze czasu pracy jako czynnik zakłóceń dla WLB
6. Kontrola pracownika nad czasem pracy – w kierunku elastyczności pozytywnej?

Joanna Mirosław
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET WOBEC ZMIENIAJĄCYCH SIĘ UWARUNKOWAŃ CZASU PRACY
1. Wprowadzenie
2. Specyfika czasu pracy kobiet i jej uwarunkowania
2.1. Podział czasu pracy według płci – jak pracują, a jak chciałyby pracować kobiety?
2.2. Organizacja czasu pracy w cyklu życia
2.3. Dystrybucja czasu pracy kobiet i mężczyzn
3. Wpływ kryzysu na pracę kobiet
4. Zmiany czasu pracy kobiet i mężczyzn w perspektywie
4.1. Ogólne trendy
4.2. Przyszłość pracy kobiet – możliwe scenariusze
4.3. Płeć jako czynnik zmian – efekt spirali
5. Możliwości wspierania pełnego zatrudnienia kobiet

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA
Strony internetowe
SUMMARY
O AUTORACH

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2014, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-64581-03-8

Format, liczba stron, oprawa

B5, 209 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies