STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
ZARZĄDZANIE  PERSONELEM W  DZIAŁALNOŚCI  SĄDÓW  POWSZECHNYCH
Tytuł:ZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH
Autor:Zdzisław Czajka
Sygnatura:225M/SiM/0316
Kategoria: Rynek Pracy, Wynagrodzenia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Cena: 31,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Od wielu lat we wszystkich sektorach gospodarki następują zmiany w zarządzaniu personelem mające na celu poprawę funkcjonowania organizacji, wzrost ich efektywności oraz lepsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań obywateli. W sądownictwie zmiany zaczęto wprowadzać dopiero po nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych w 2008 r. Analiza procesu tych zmian inicjowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz ich wpływu na poprawę funkcjonowania sądów powszechnych jest przedmiotem opracowania.
W dwóch rozdziałach przedstawiono rolę sądownictwa w gospodarce, specyfikę pracy na najważniejszych stanowiskach związanych z orzecznictwem, przyczyny zbyt długiego trwania procesów sądowych. Zwrócono uwagę na malejący w opinii społecznej prestiż sędziów i rosnące niezadowolenie z pracy sądów. Dokonano też porównania polskiego sądownictwa na tle innych krajów UE, w zakresie wydatków budżetu państwa, sytuacji kadrowej, poziomu płac oraz efektywności pracy mierzonej długością trwania procesów.
W kolejnych dwóch rozdziałach przedstawiono założenia projektów zmian oraz strategii modernizacji sądownictwa, dokonano oceny zmian dotyczących procedur kadrowych sędziów, asystentów, referendarzy sądowych i urzędników. Szczególną uwagę zwrócono na krytyczny stosunek sędziów do nowych zasad i kryteriów ich oceniania. Również dwa rozdziały poświęcono zasadom wynagradzania i wynikającym z nich relacjom wynagrodzeń między wymienionymi grupami pracowników sądów oraz w stosunku do innych zawodów i stanowisk w sektorze przedsiębiorstw i w sferze budżetowej.
Dokonano oceny motywacyjności płac na różnych stanowiskach. Wynika z niej ważny wniosek, że poziom płac w sądach powszechnych nie zależy od trudności i efektywności wykonywanej pracy oraz uzyskiwanych przez sądy efektów. Płace sędziów i referendarzy wzrastają automatycznie corocznie. Mimo to większość pracowników, w tym sędziowie nie jest zadowolona ze swoich płac. Płace nie wspierają więc wprowadzanych zmian w zarządzaniu personelem, mających na celu usprawnienie pracy sądów i skrócenie długości trwania procesów. Nie sprzyja temu także brak wewnętrznej spójności systemu płac, zwłaszcza między sędziami i urzędnikami.

od autora

Spis treści

WSTĘP


Rozdział I
ROLA SĄDOWNICTWA W GOSPODARCE I SPECYFIKA PRACY W SĄDACH

1.1. Struktura sądownictwa powszechnego
1.2. Rola i funkcje sądownictwa w gospodarce i społeczeństwie
1.3. Specyfika pracy w sądach na najważniejszych stanowiskach

Rozdział II
ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH

2.1. Potencjał kadrowy sądownictwa
2.2. Ocena działalności sądów powszechnych
2.3. Społeczna ocena działalności sądów i sędziów
2.4. Polskie sądownictwo na tle innych krajów UE
2.5. Kierunki zmian w funkcjonowaniu sądownictwa w UE

Rozdział III
ZASADY ZARZĄDZANIA PERSONELEM SĄDÓW POWSZECHNYCH

3.1. Ogólne zasady zarządzania personelem administracji rządowej
3.2. Procedury kadrowe w sądownictwie powszechnym
3.2.1. Organizacja i zakres szkoleń w sądownictwie
3.2.2. Procedury kadrowe sędziów
3.2.3. Procedury kadrowe pozostałych pracowników orzecznictwa
3.2.4. Procedury kadrowe urzędników
3.3. Opinie sędziów w sprawach dotyczących ich procedur kadrowych

Rozdział IV
PROGRAMY USPRAWNIENIA PRACY SĄDÓW ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

4.1. Opinia kierownictw sądów w sprawie zmian w zarządzaniu personelem
4.2. Pomoc metodologiczna dla sądów w formie „dobrych praktyk”
4.3. Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości na lata 2014–2020
4.4. Próba oceny realizacji programów i projektów w sądach
4.5. Przykłady rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy
4.6. Przykłady wykorzystania szkoleń w rozwoju zawodowym pracowników
4.7. Działania zmierzające do poprawy efektywności pracy sądów

Rozdział V
ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

5.1. Wspólne cechy systemu płac w administracji rządowej i sądownictwie
5.2. Zasady wynagradzania poszczególnych grup pracowników sądów
5.2.1. Zasady wynagradzania sędziów
5.2.2. Zasady wynagradzania referendarzy i asystentów
5.2.3. Zasady wynagradzania urzędników sądowych
5.3. Opinie sędziów w sprawie wynagradzania pracowników sądów

Rozdział VI
ANALIZA KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ W SĄDACH POWSZECHNYCH

6.1. Wynagrodzenia pracowników sądów na tle płac innych specjalistów (2001–2012)
6.2. Poziom i zróżnicowanie wynagrodzeń w sądach
6.3. Struktura wewnętrzna wynagrodzeń pracowników sądów

PODSUMOWANIE

LITERATURA
Akty prawne

SPIS TABEL

ZAŁĄCZNIKI

1. Limity i plany etatów w sądownictwie powszechnym wg stanu na 31.03.2014 r.
2. Informacje porównawcze o funkcjonowaniu sądów I instancji w Polsce i w innych krajach UE w 2012 r.
3. Poziom i relacje mediany do przeciętnego wynagrodzenia na badanych stanowiskach

SUMMARY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2016, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-64-581-14-4

Format, liczba stron, oprawa

B5, 246 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies