STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
ZARZĄDZANIE  PERSONELEM W  DZIAŁALNOŚCI  SĄDÓW  POWSZECHNYCH
Tytuł:ZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH
Autor:Zdzisław Czajka
Sygnatura:225M/SiM/0316
Kategoria: Rynek Pracy, Wynagrodzenia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Cena: 31,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Od wielu lat we wszystkich sektorach gospodarki następują zmiany w zarządzaniu personelem mające na celu poprawę funkcjonowania organizacji, wzrost ich efektywności oraz lepsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań obywateli. W sądownictwie zmiany zaczęto wprowadzać dopiero po nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych w 2008 r. Analiza procesu tych zmian inicjowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz ich wpływu na poprawę funkcjonowania sądów powszechnych jest przedmiotem opracowania.
W dwóch rozdziałach przedstawiono rolę sądownictwa w gospodarce, specyfikę pracy na najważniejszych stanowiskach związanych z orzecznictwem, przyczyny zbyt długiego trwania procesów sądowych. Zwrócono uwagę na malejący w opinii społecznej prestiż sędziów i rosnące niezadowolenie z pracy sądów. Dokonano też porównania polskiego sądownictwa na tle innych krajów UE, w zakresie wydatków budżetu państwa, sytuacji kadrowej, poziomu płac oraz efektywności pracy mierzonej długością trwania procesów.
W kolejnych dwóch rozdziałach przedstawiono założenia projektów zmian oraz strategii modernizacji sądownictwa, dokonano oceny zmian dotyczących procedur kadrowych sędziów, asystentów, referendarzy sądowych i urzędników. Szczególną uwagę zwrócono na krytyczny stosunek sędziów do nowych zasad i kryteriów ich oceniania. Również dwa rozdziały poświęcono zasadom wynagradzania i wynikającym z nich relacjom wynagrodzeń między wymienionymi grupami pracowników sądów oraz w stosunku do innych zawodów i stanowisk w sektorze przedsiębiorstw i w sferze budżetowej.
Dokonano oceny motywacyjności płac na różnych stanowiskach. Wynika z niej ważny wniosek, że poziom płac w sądach powszechnych nie zależy od trudności i efektywności wykonywanej pracy oraz uzyskiwanych przez sądy efektów. Płace sędziów i referendarzy wzrastają automatycznie corocznie. Mimo to większość pracowników, w tym sędziowie nie jest zadowolona ze swoich płac. Płace nie wspierają więc wprowadzanych zmian w zarządzaniu personelem, mających na celu usprawnienie pracy sądów i skrócenie długości trwania procesów. Nie sprzyja temu także brak wewnętrznej spójności systemu płac, zwłaszcza między sędziami i urzędnikami.

od autora

Spis treści

WSTĘP


Rozdział I
ROLA SĄDOWNICTWA W GOSPODARCE I SPECYFIKA PRACY W SĄDACH

1.1. Struktura sądownictwa powszechnego
1.2. Rola i funkcje sądownictwa w gospodarce i społeczeństwie
1.3. Specyfika pracy w sądach na najważniejszych stanowiskach

Rozdział II
ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH

2.1. Potencjał kadrowy sądownictwa
2.2. Ocena działalności sądów powszechnych
2.3. Społeczna ocena działalności sądów i sędziów
2.4. Polskie sądownictwo na tle innych krajów UE
2.5. Kierunki zmian w funkcjonowaniu sądownictwa w UE

Rozdział III
ZASADY ZARZĄDZANIA PERSONELEM SĄDÓW POWSZECHNYCH

3.1. Ogólne zasady zarządzania personelem administracji rządowej
3.2. Procedury kadrowe w sądownictwie powszechnym
3.2.1. Organizacja i zakres szkoleń w sądownictwie
3.2.2. Procedury kadrowe sędziów
3.2.3. Procedury kadrowe pozostałych pracowników orzecznictwa
3.2.4. Procedury kadrowe urzędników
3.3. Opinie sędziów w sprawach dotyczących ich procedur kadrowych

Rozdział IV
PROGRAMY USPRAWNIENIA PRACY SĄDÓW ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

4.1. Opinia kierownictw sądów w sprawie zmian w zarządzaniu personelem
4.2. Pomoc metodologiczna dla sądów w formie „dobrych praktyk”
4.3. Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości na lata 2014–2020
4.4. Próba oceny realizacji programów i projektów w sądach
4.5. Przykłady rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy
4.6. Przykłady wykorzystania szkoleń w rozwoju zawodowym pracowników
4.7. Działania zmierzające do poprawy efektywności pracy sądów

Rozdział V
ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

5.1. Wspólne cechy systemu płac w administracji rządowej i sądownictwie
5.2. Zasady wynagradzania poszczególnych grup pracowników sądów
5.2.1. Zasady wynagradzania sędziów
5.2.2. Zasady wynagradzania referendarzy i asystentów
5.2.3. Zasady wynagradzania urzędników sądowych
5.3. Opinie sędziów w sprawie wynagradzania pracowników sądów

Rozdział VI
ANALIZA KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ W SĄDACH POWSZECHNYCH

6.1. Wynagrodzenia pracowników sądów na tle płac innych specjalistów (2001–2012)
6.2. Poziom i zróżnicowanie wynagrodzeń w sądach
6.3. Struktura wewnętrzna wynagrodzeń pracowników sądów

PODSUMOWANIE

LITERATURA
Akty prawne

SPIS TABEL

ZAŁĄCZNIKI

1. Limity i plany etatów w sądownictwie powszechnym wg stanu na 31.03.2014 r.
2. Informacje porównawcze o funkcjonowaniu sądów I instancji w Polsce i w innych krajach UE w 2012 r.
3. Poziom i relacje mediany do przeciętnego wynagrodzenia na badanych stanowiskach

SUMMARY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2016, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-64-581-14-4

Format, liczba stron, oprawa

B5, 246 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ.  Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies