STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
PARTYCYPACYJNY SYSTEM WYNAGRODZEŃ
Tytuł:PARTYCYPACYJNY SYSTEM WYNAGRODZEŃ
Autor:Mieczysław Kabaj
Sygnatura:100M/SiM/0403
Kategoria: Dialog Społeczny, Zatrudnienie, Wynagrodzenia, Integracja z Unią Europejską, Zbiorowe Stosunki Pracy
Cena: 33,60 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Książka stanowi rozszerzoną i poprawioną wersję raportu z badań pt. "Partycypacyjny system motywacji do wzrostu produktywności (w warunkach integracji polskiej gospodarki z Unii Europejskiej)". Opierając się na badaniach empirycznych i porównawczych, opracowano elementy teorii oraz zaprojektowano modele partycypacyjnego systemu wynagrodzeń (PSW) i motywacji. Książka zawiera także projekt wdrożeniowy, obejmujący cztery warianty partycypacji pracowników w efektach ekonomicznych przedsiębiorstw, które oparte są na udziale wynagrodzeń w sprzedaży, dochodzie przedsiębiorstwa, wydajności i produktywności. Warianty te były wytestowane w kilkunastu przedsiębiorstwach i umożliwiły zwiększenie produktywności, wynagrodzeń i zysku w granicach od 20% do 80%. Badania empiryczne udowodniły, że 56% badanych przedsiębiorstw jest zainteresowanych opracowaniem i wdrożeniem partycypacyjnego systemu wynagrodzeń. W pracy dokonano próby opracowania szerszej koncepcji i elementów teorii kapitalizmu partycypacyjnego, którego głównym filarem jest nowy system wynagrodzeń i motywacji. System ten, umożliwiając udział pracowników w efektach ich pracy, będzie stymulował postęp techniczny i organizacyjny oraz wzrost produktywności, a także stworzy harmonię interesów i wartości. Określono główne uwarunkowania stopniowego budowania zrębów tego systemu i jego wpływ na życie społeczne, postawy ludzi i grup społecznych.

Spis treści

WPROWADZENIE
Rozdział I
W POSZUKIWANIU MODELU KAPITALIZMU PARTYCYPACYJNEGO DLA POLSKI
1. Wprowadzenie
2. Dwa modele kapitalizmu
2.1. Założenia modelu kapitalizmu partycypacyjnego
2.2. Cechy szczególne kapitalizmu socjalnego
2.3. Cechy szczególne turbokapitalizmu
2.4. Cechy szczególne (pożądane) modelu kapitalizmu partycypacyjnego (MKP)
3. Dwie koncepcje sprawiedliwości społecznej (sprawiedliwość dystrybutywna czy partycypacyjna?)
3.1. Sprawiedliwość dystrybutywna
3.2. Koncepcja sprawiedliwości partycypacyjnej
4. Główny paradoks transformacji: wzrost dochodów ludności i rozszerzanie się sfery ubóstwa
4.1. Dynamika dochodów według głównych grup społeczno-zawodowych
5. Polaryzacja dochodów w okresie transformacji
5.1. Cztery modele
5.2. Rozpiętości wynagrodzeń na wybranych stanowiskach
5.3. Rozpiętości w sektorze prywatnym
5.4. Porównania międzynarodowe
Rozdział II
PODSTAWY PARTYCYPACYJNEGO SYSTEMU WYNAGRODZEŃ
1. Trzy elementy teorii i polityki płac
2. Wybrane podsystemy
2.1. Podsystem wartościowania pracy
2.1.1. Metody i warianty wartościowania pracy
2.1.2. Metoda uproszczona
2.1.3. Metody analityczno-punktowe
2.1.4. Siatki płac i ścieżki awansu
2.1.5. Znaczenie awansu poziomego
2.2. Podsystem: płace za rezultaty pracy
3. Funkcje wynagrodzeń (FW)
4. Podstawowe zasady wynagradzania (ZW)
4.1. Zasada godziwego wynagradzania
4.2. Zasada jednakowego wynagradzania za pracę równej wartości
4.3. Zasada klarowności i akceptacji
4.4. Zasada awansu płacowego
4.5. Zasada relatywizmu wynagrodzeń
4.6. Efekt demonstracji w płacach
Rozdział III
ELEMENTY PARTYCYPACYJNEGO SYSTEMU WYNAGRODZEŃ
1. Cztery hipotetyczne warianty partycypacyjnego kształtowania wynagrodzeń
2. Trójkąt motywacji partycypacyjnej: trzy kwestie
3. Cztery warianty systemu partycypacyjnego
3.1. Wariant pierwszy: udział w sprzedaży
3.2. Wariant drugi: udział w wartości dodanej
3.3. Wariant trzeci: udział w wydajności pracy
3.4. Wariant czwarty: udział w produktywności
4. Założenia projektu wdrożeniowego partycypacyjnego systemu wynagrodzeń w małym przedsiębiorstwie przemysłowym "BETA"
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Wybór priorytetowych celów przedsiębiorstwa
4.3. Cele priorytetowe przedsiębiorstwa "Beta"
4.4. Plan na 2003 r.
4.5. Propozycje alternatywne
4.6. Projekt zmian w Regulaminie Wynagradzania
4.6.1. Tworzenie funduszu wynagrodzeń
4.6.2. Fundusz premiowy
4.6.3. Zasady premiowania
4.6.4. Udział w zysku
5. Negocjacje płacowe: od modelu roszczeniowego do partycypacyjnego
5.1. Wprowadzenie
5.2. Metody regulacji wynagrodzeń
5.2.1. Problemy i warianty wyboru
5.2.2. Jaki system negocjacji płacowych dla polskiej gospodarki?
5.3. Projekt partycypacyjnego (proefektywnościowego) systemu negocjacji płacowych
5.3.1. Nowe uwarunkowania
5.3.2. Modele negocjacji płacowych
5.3.3. Sześć zasad partycypacyjnego systemu negocjacji (PSN)
5.3.4. Przedmiot negocjacji
5.3.5. Negocjacje na szczeblu centralnym
5.3.6. Negocjacje w przedsiębiorstwach (zakładach, firmach)
Rozdział IV
PRODUKTYWNOŚĆ A WYNAGRODZENIA
Analiza współzależności, tendencji i prawidłowości
1. Wydajność a produktywność
2. Uproszczona metoda mierzenia produktywności
3. Płace a produktywność
3.1. Relacje płace - produktywność
3.2. Funkcje relacji płace - produktywność
3.2.1. Funkcja podziału
3.2.2. Funkcja bilansowa
3.2.3. Funkcja kosztowa
3.2.4. Funkcja efektywnościowa
3.2.5. Funkcja motywacyjna
3.2.6. Determinanty współczynnika x
4. Wnioski i uogólnienia
5. Płace - produktywność: długookresowe kierunki historyczne
6. Relacje płace - produktywność w latach 1960-1994
6.1. Zasada przyspieszenia
7. Wzrost produktywności, wynagrodzeń i kosztów pracy w Polsce
8. Produktywność i wydajność: porównania międzynarodowe
Rozdział V
WYNIKI BADAŃ EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU WYNAGRODZEŃ W 110 PRZEDSIĘBIORSTWACH
1. Zakres i przedmiot badań
1.1. Struktura branżowa i własnościowa
1.2. Struktura zatrudnienia
1.3. Struktura przedsiębiorstw według poziomu wynagrodzeń
2. Hierarchia celów badanych przedsiębiorstw
2.1. Czynniki organizacyjne i motywacyjne wzrostu produktywności
2.2. Kryteria wzrostu funduszu wynagrodzeń
3. Metody regulacji wzrostu wynagrodzeń indywidualnych
3.1. Zmiany zasad wynagradzania
3.2. Postulowane formy wynagrodzeń
3.3. Fundusz premiowy: tworzenie i podział
3.4. Udział premii w przeciętnym wynagrodzeniu
3.5. Oceny systemu premiowania
3.6. Fundusz motywacyjny
3.7. Udział w zysku
4. Partycypacja pracowników
4.1. Motywy
4.2. Formy partycypacji
5. Metody regulacji wynagrodzeń
5.1. Postawy związków zawodowych w ocenie przedsiębiorców
6. Zainteresowanie przedsiębiorstw partycypacyjnym systemem wynagrodzeń
7. Refleksje końcowe
Rozdział VI
SYSTEMY PARTYCYPACJI BEZPOŚREDNIEJ I UDZIAŁ W ZYSKU W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W JAPONII
1. Partycypacja bezpośrednia w krajach UE
1.1. Zakres partycypacji
1.2. Cele partycypacji
1.3. Systemy wynagrodzeń
2. Partycypacja pracowników w zysku w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej (Zalecenia Komisji Europejskiej "PEPPER" II)
2.1. Systemy partycypacji
2.2. Udział w zysku
2.3. Udział we własności
2.4. Rezultaty
2.5. Wysokość udziału w zysku w wybranych krajach
2.6. Udział w zysku we Francji
2.7. Stosunek związków zawodowych
2.8. Stosunek pracowników
2.9. Stosunek pracodawców i efekty społeczno-ekonomiczne
3. System udziału w zysku w Wielkiej Brytanii
3.1. Stosunek menedżerów i pracowników do udziału w zysku
3.2. Partycypacja bezpośrednia i udział w zysku w Japonii
LITERATURA
ZAŁĄCZNIK

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2003, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-34-0

Format, liczba stron, oprawa

B5, 191 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies