STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
EUROPEIZACJA POLSKIEGO PRAWA PRACY
Tytuł:EUROPEIZACJA POLSKIEGO PRAWA PRACY
Autor:Walerian Sanetra (red.), Bogusław Cudowski, Dorota Dzienisiuk, Ludwik Florek, Małgorzata Gersdorf, Monika Gładoch, Zbigniew Hajn, Ewa Hofmańska, Piotr Hofmański, Magdalena Oleksyn, Łukasz Pisarczyk, Jacek Skoczyński, Aleksandra Siszczewicz, Marzena Szabłowska
Sygnatura:115M/SiM/0404
Kategoria: Prawo Pracy, Polityka Społeczna, Zabezpieczenie Społeczne, Zatrudnienie, Zarządzanie czasem Pracy, Integracja z Unią Europejską
Cena: 47,25 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Prawo pracy jest tą dziedziną prawa, która podlega szczególnie częstym zmianom, a akcesja Polski do Unii Europejskiej proces ten jeszcze bardziej zintensyfikowała. Książka, której redaktorem naukowym jest profesor Walerian Sanetra, wybitny znawca prawa pracy i Prezes Sądu Najwyż-szego, omawia zarówno zagadnienia ogólne związane z dostosowaniem polskiego prawa pracy do prawa europejskiego, jak i kwestie szczegółowe o dużym praktycznym znaczeniu. Do takich należą m.in. omawiane w pracy zagadnienia: - prawo do zrzeszania się i prowadzenia rokowań i sporów zbiorowych; - nietypowe umowy o pracę; - niewypłacalność pracodawcy w prawie polskim i wspólnotowym; - zwolnienia grupowe; - domniemanie niewinności w prawie pracy; - prawo do prywatności w stosunkach pracy; - czas pracy kierowców. Książka przeznaczona jest dla licznego środowiska teoretyków i praktyków prawa pracy, a także dla studentów wydziałów prawa i administracji.

Spis treści

WSTĘP
WPROWADZENIE
Walerian Sanetra
POLSKIE PRAWO PRACY POD WPŁYWEM PRAWA WSPÓLNOTOWEGO - OGÓLNE UWARUNKOWANIA I DYLEMATY
Ludwik Florek
ZGODNOŚĆ POLSKIEGO PRAWA PRACY Z PRAWEM EUROPEJSKIM
I. Zakres regulacji europejskiej
II. Zgodność pierwotna z prawem europejskim
III. Zgodność następcza z prawem europejskim
IV. Zgodność a znajomość prawa
V. Sposoby zapewnienia zgodności
VI. Korzystniejsze rozwiązania prawne
VII. Zachowanie poziomu ochrony
VIII. Zgodność proceduralna i instytucjonalna
IX. Wnioski
Bogusław Cudowski
PRAWO DO ZRZESZANIA SIĘ, PROWADZENIA ROKOWAŃ I SPORÓW ZBIOROWYCH W POLSCE A EUROPEJSKIE PRAWO PRACY
I. Wprowadzenie
II. Regulacje prawa europejskiego
III. Regulacje prawa polskiego
IV. Wnioski
Zbigniew Hajn
NIETYPOWE UMOWY O PRACĘ
I. Wprowadzenie
II. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy
III. Praca na podstawie umów terminowych
IV. Praca tymczasowa
V. Telepraca
VI. Zakończenie
Małgorzata Gersdorf
ZMIANY POJĘCIA NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY W PRAWIE WSPÓLNOTOWYM I W PRAWIE POLSKIM
I. Niewypłacalność pracodawcy jako aktualne wyzwanie dla rynku pracy i dla ustawodawcy
II. Różne znaczenia pojęcia niewypłacalności
III. Modyfikacje pojęcia niewypłacalności w europejskim prawie pracy
IV. Zmiany polskiego prawa pracy w zakresie pojęcia pracodawcy niewypłacalnego
Piotr Hofmański
DOMNIEMANIE NIEWINNOśCI W PRAWIE PRACY
Jacek Skoczyński
WPŁYW PRAWA WSPÓLNOTOWEGO NA POLSKIE PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE W DZIEDZINIE STOSUNKÓW PRACY
Łukasz Pisarczyk
WPŁYW PRAWA WSPÓLNOTOWEGO NA KSZTAŁT POLSKIEJ REGULACJI ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
I. Wprowadzenie
II. Ogólne uwarunkowania powstania i ewolucji polskiej regulacji zwolnień grupowych
III. Wpływ prawa wspólnotowego na polską terminologię
IV. Zakres stosowania regulacji zwolnień grupowych
V. Przesłanki zwolnienia grupowego
VI. Procedura zwolnień grupowych
VII. Informowanie i konsultowanie pracowników
VIII. Informowanie organu zatrudnienia
IX. Sankcje z tytułu naruszenia przez pracodawcę obowiązków związanych z procedurą zwolnień grupowych
X. Uwagi końcowe
Monika Gładoch
UCZESTNICTWO PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU Z PERSPEKTYWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO
I. Uwagi wstępne
II. Przedmiot uczestnictwa pracowników w prawie wspólnotowym i w prawie polskim
III. Formy prawne uczestnictwa pracowników
IV. Podmioty uczestnictwa pracowników. Uwagi de lege ferenda z uwzględnieniem prawa wspólnotowego
Marzena Szabłowska
PRAWO DO PRYWATNOŚCI W STOSUNKACH PRACY W ŚWIETLE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO
I. Uwagi wstępne
II. Ochrona prywatności jednostki w dokumentach Rady Europy oraz Wspólnot Europejskich
III. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem w prawie europejskim
IV. Ochrona prywatności (kandydata na) pracownika w Polsce na tle standardów europejskich
V. Uwagi końcowe
Magdalena Oleksyn
CZAS PRACY KIEROWCÓW
Aleksandra Suszczewicz
PRAWNA OCHRONA RODZINY PRACOWNIKA. ZMIANY POLSKIEGO PRAWA PRACY POD WPŁYWEM PRAWA WSPÓLNOTOWEGO
I. Wprowadzenie
II. Szczególna ochrona zdrowia kobiety w okresie ciąży i karmienia
III. Czas pracy i organizacja pracy pracowników będących rodzicami
IV. Prawo obojga rodziców do sprawowania opieki nad dzieckiem
V. Równoważenie obowiązków zawodowych i rodzinnych rodziców
VI. Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia
VII. Swoboda przemieszczania się pracowników i członków ich rodzin
VIII. Zakończenie
Dorota Dzienisiuk
WYMIAR POLSKIEJ EMERYTURY W RAMACH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
I. Uwagi wstępne
II. Podstawa wymiaru świadczeń
III. Wpływ zaliczania okresów na sposób ustalania wysokości świadczeń
IV. Zasada proporcjonalności (pro rata temporis)
V. Sposób obliczania wysokości emerytury na podstawie kwoty teoretycznej (zgodnie z zasadą proporcjonalności)
VI. Wyrównanie do najniższej emerytury wypłacanej w państwie miejsca zamieszkania
VII. Waloryzacja i ponowne ustalanie wysokości emerytury
VIII. Potrącenia
IX. Uwagi końcowe
Ewa Hofmańska

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2004 oraz Wydawnictwo Naukowe, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-52-9 i 83-7383-103-7

Format, liczba stron, oprawa

B5, 258 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies