STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
PRZECIW WYKLUCZENIU  SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Tytuł:PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Autor:Lucyna Frąckiewicz (red.), Bożenna Balcerzak-Paradowska, Andrzej Barczyński, Małgorzata Baron-Wiaterek, Mirosław Czapka, Anna Firkowska-Mankiewicz, Bożena Kołaczek, Joanna Konarska, Urszula Kontny, Jerzy Krzyszkowski, Halina Misiewicz, Marek Niezabitowski, Antonina Ostrowska, Iwona Poliwczak, Małgorzata Satoła, Wiesława Szlachta, Edyta Świątczak-Gurzęda, Elżbieta Trafiałek, Wiesława Walkowska, Ewa Wapiennik, Anna Wolniaczyk, Marek Żak
Sygnatura:167M/SiM/0408
Kategoria: Polityka Społeczna, Zabezpieczenie Społeczne, Zatrudnienie
Cena: 63,00 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, jako podstawowe zadanie współcześnie pojmowanej polityki społecznej, stanowi główne motto tej książki. Oczywiście niemożnością jest ukazanie wszystkich aspektów tego bardzo złożonego zjawiska, obejmującego zagadnienia prawne, medyczne, socjologiczne, ekonomiczne, edukacyjne, psychologiczne, organizacyjne i inne.
W pracy ukazano różnorodne kwestie kształtujące wykluczenie społeczne i wskazano na środki, które powinny kształtować wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Te zadania adresowane są do zakładów pracy, szkół, instytucji pomocy społecznej, społeczności lokalnych, a przede wszystkim do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rysuje się tu potrzeba szerokiego doradztwa w rozwiązywaniu trudnych problemów edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających indywidualne cechy niepełnosprawności. Dużą rolę powinna też odegrać likwidacja wielu barier architektonicznych, urbanistycznych, legislacyjnych - a przede wszystkim zmiana nastawienia społeczeństwa do osób niepełnosprawnych oraz utworzenie spójnego, przejrzystego systemu prawnego, gwarantującego szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych narażonych na wykluczenie społeczne.
Zespół autorski byłby niezwykle usatysfakcjonowany, gdyby jej odbiorcami byli politycy, władze centralne i samorządowe różnych szczebli, a także studenci nauk społecznych, którzy w swej przyszłej pracy dążyliby do integracji osób niepełnosprawnych z całym społeczeństwem, zapobiegając tym samym wykluczeniu społecznemu.

ze wstępu

Spis treści

Rozdział I
Lucyna Frąckiewicz
NIEPEŁNOSPRAWNI - WYKLUCZENI I OSAMOTNIENI
Bibliografia

Rozdział II
Bożenna Balcerzak-Paradowska
ZNACZENIE RODZINY DLA JAKOŚCI ŻYCIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
1. Rodziny z osobami niepełnosprawnymi. Charakterystyka demograficzna i społeczno-ekonomiczna
2. Dzieci w rodzinach osób niepełnosprawnych
3. Warunki życia rodzin z osobą niepełnosprawną
3.1. Aktywność zawodowa
3.2. Dochody rodzin z osobą niepełnosprawną
4. Sytacja dzieci niepełnosprawnych w rodzinie
5. Pomoc rodziny w usprawnieniu i integracji osoby niepełnosprawnej
6. Wnioski
Bibliografia

Rozdział III
Bożenna Kołaczek
INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSCU PRACY
1. Wstęp
2. Postrzeganie niepełnosprawnych pracowników przez pracodawców
3. Integracja społeczno-zawodowa w pracy w ocenie osób niepełnosprawnych
4. Integracja pracowników niepełnosprawnych w miejscu pracy w ocenie pracowników sprawnych
5. Wnioski
Bibliografia

Rozdział IV
Iwona Poliwczak
PRACA W ŻYCIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ZNACZENIE ORAZ POWODY I NEGATYWNE ASPEKTY POZOSTAWANIA BEZ PRACY
1. Wstęp
2. Praca w życiu osób niepełnosprawnych
3. Główne przyczyny i negatywne konsekwencje pozostawania bez pracy
4. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział V
Andrzej Barczyński
PRACA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
2. Realne bariery wstrzymujące aktywizację zawodową niepełnosprawnych
Wnioski końcowe
Bibliografia

Rozdział VI
Mirosław Czapka, Urszula Kontny
ZNACZENIE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ W WALCE Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział VII
Marek Żak
UPADKI OSÓB STARSZYCH JAKO PRZYCZYNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
1. Epidemiologia i definicja upadku
2. Przyczyny upadków osób starszych
3. Zapobieganie upadkom
Bibliografia

Rozdział VIII
Marek Niezabitowski
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB STARSZYCH Z DEMENCJĄ. MODEL AMERYKAŃSKI PLACÓWEK CAŁODOBOWYCH
1. Wstęp
2. Główne cele w terapii demencji
3. Poszanowanie tożsamości pensjonariuszy i domowy klimat placówki
4. Dostępność i informacyjna czytelność kluczowych miejsc
5. Przestrzenie otwarte na zewnątrz budynku placówki
6. Miejsca publiczna i prywatne
7. Strefy aktywności społecznej w placówce opiekuńczej
8. Zróżnicowanie funkcji stref aktywności w placówce
9. Miejsca wizyt
10. System kształcenia architektów a projektowanie placówek dla osób starszych z demencją
Bibliografia

Rozdział IX
Antonina Ostrowska
REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Bibliografia

Rozdział X
Joanna Konarska
INNY - NIE ZNACZY GORSZY
1. Uwagi wstępne
2. Niepełnosprawność w kontekście "inności"
3. Niepełnosprawność i edukacja
4. Normalizacja życia w pełnej integracji
Bibliografia

Rozdział XI
Ewa Wapiennik
UBEZWŁASNOWOLNIENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OCHRONA CZY PRZYCZYNA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
Bibliografia
Cytowane dokumenty

Rozdział XII
Wiesława Walkowska
BARIERY W READAPTACJI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
1. Edukacja niesłyszących - uwarunkowania historyczne
2. Problemy niesłyszących na rynku pracy
3. Wybrane formy aktywności - życie kulturalne osób niesłyszących
Bibliografia

Rozdział XIII
Małgorzata Baron-Wiaterek
PRAWNE PODSTAWY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Bibliografia

Rozdział XIV
Elżbieta Trafiałek
KSZTAŁCENIE ASYSTENTÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Wstęp
2. Niepełnosprawność jako problem społeczny
3. Asystent osoby niepełnosprawnej jako jeden z nowych zawodów w pomocy społecznej
4. System kształcenia asystentów osób niepełnosprawnych
5. Założenia programowe - cele kształcenia
6. Asystent osoby niepełnosprawnej w programach aktywizacyjnych
7. Zakończenie
Bibliografia

Rozdział XV
Małgorzata Satoła
KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI DO PRACY Z UCZNIAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI
1. Uwagi wstępne
2. Kształcenie nauczycieli
3. Awans zawodowy nauczycieli
4. Wynagradzanie nauczycieli
5. Kwalifikacje nauczycieli szkół specjalnych Bibliografia

Rozdział XVI
Anna Wolniaczyk
EDUKACJA ARTYSTYCZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Bibliografia

Rozdział XVII
Wiesława Szlachta, Edyta Świątczak-Gurzęda
JESTEŚMY WŚRÓD WAS - MY I NASZA SZTUKA
Bibliografia

Rozdział XVIII
Anna Firkowska-Mankiewicz
EDUKACJA - NARZĘDZIEM PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Wprowadzenie
2. Normalizacja - integracja - włączanie
3. Czy edukacja integracyjna prowadzi do edukacji
włączającej?
4. Edukacja dla osób niepełnosprawnych - polskie realia
Bibliografia

Rozdział XIX
Jerzy Krzyszkowski
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI W EUROPIE
1. Definicja usług opiekuńczych
2. Usługi opiekuńcze a odmienne welfare state regimes
3. Sposoby zwiększania podazy usług opiekuńczych w
krajach Unii Europejskiej
4. Ewolucja od nieformalnej do formalnej pomocy
5. Wnioski z analizy usług opiekuńczych w krajach UE
Bibliografia

Rozdział XX
Halina Misiewicz
INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Uwagi wstępne
2. Omówienie wyników badania - wybrane zagadnienia

Podsumowanie

Bibliografia

SUMMARY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2008, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-10-5

Format, liczba stron, oprawa

B-5, 273 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies