STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
REGIONALNE  ASPEKTY RYNKU  PRACY
Tytuł:REGIONALNE ASPEKTY RYNKU PRACY
Autor:Anna Organiściak-Krzykowska (red.), Marlena Cicha, Tomasz Grabia, Jolanta Grotowska-Leder, Paweł Janukowicz, Marcin Janusz, Radosław Jeż, Roman Kisiel, Jerzy T. Kowaleski, Sabina Kubiciel-Lodzińska, Paweł Kulpaka, Walentyna Kwiatkowska, Wiesława Lizińska, Anna Majdzińska, Zbigniew Nasalski, Mariusz Nyk, Krzysztof Nyklewicz, Marek Piotrowski, Diana Rokita-Poskart, Lucyna Szczebiot-Knoblauch, Ewelina Śpiewak, Eugeniusz Z. Zdrojewski
Sygnatura:195M/SiM/0411
Kategoria: Polityka Społeczna, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne, Migracje, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Wynagrodzenia, Integracja z Unią Europejską
Cena: 31,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Doświadczenia przełomu XX i XXI wieku wskazują na istnienie znacznych nierównowag na polskim i unijnym rynku pracy. Występują one mimo ciągłych wysiłków rządów podejmowanych na rzecz ich niwelowania. Na początku 2011 r. liczba pozostających bez pracy w krajach UE (27) przekraczała 23 mln osób. W Polsce również widoczne są problemy występujące na rynku pracy. Po ustabilizowaniu się sytuacji w roku 2008 i spadku liczby bezrobotnych do poziomu 1473,8 tys. osób, na skutek światowego kryzysu gospodarczego, w trzecim kwartale roku 2010 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1812,6 tys. osób.
Utrzymywanie się trudnej sytuacji na rynku pracy wymaga prowadzenia polityki społeczno-gospodarczej, która będzie sprzyjała tworzeniu nowych miejsc pracy oraz likwidowaniu bezrobocia.
Obserwacja problemów rynku pracy na przełomie XX i XXI wieku zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej pozwala dostrzec istotne przestrzenne ich zróżnicowanie. Rozmiary i dynamika tych zróżnicowań są przedmiotem zainteresowania badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Zasadniczym pytaniem stawianym w badaniach jest to, czy realizowana polityka rynku pracy prowadzi w rzeczywistości do likwidowania czy utrwalania regionalnych zróżnicowań na rynku pracy.
Publikacja ta jest swoistym głosem w dyskusji toczącej się wokół tych problemów na gruncie nauk ekonomicznych. Jej przedmiotem są problemy rynku pracy podejmowane z perspektywy ich uwarunkowań, rozmiarów oraz konsekwencji.
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jej poszczególne części zostały opracowane na podstawie obszernej polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Empiryczne elementy pracy zostały przygotowane na podstawie danych statystycznych agregowanych przez wyspecjalizowane do tego celu instytucje zarówno w Polsce, jak i w Europie.
Praca składa się z czterech części. Część pierwsza obejmująca rozdziały od 1 do 3 zatytułowana została Determinanty rynku pracy. Omówiono w niej analizę czynników wpływających na rynek pracy, w szczególności rolę form własności, rodzajów działalności gospodarczej, rolę klastrów i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także wpływ jakości kapitału ludzkiego na sytuację na rynku pracy.
Część druga pracy obejmująca rozdziały od 4 do 8 zatytułowana została Regionalne aspekty bezrobocia. Poświęcona jest badaniu zmian w poziomie bezrobocia w Polsce, jego regionalnych zróżnicowań i uwarunkowań oraz badaniu roli aktywnej polityki rynku pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu. Część trzecia pracy obejmująca rozdziały od 9 do 13 zatytułowana została Regionalne zróżnicowanie sytuacji materialnej. Zawiera omówienie regionalnych różnic w poziomie życia ludności, ich rozmiarów i uwarunkowań występujących zarówno w Polsce, jak i w UE.
Część czwarta pracy obejmująca rozdziały od 14 do 18 zatytułowana została Przemiany demograficzne i migracje wobec problemów rynku pracy. Poświęcona jest omówieniu wpływu procesów demograficznych (w tym starzenia demograficznego) i migracji na rynek pracy.
Wyrażam nadzieję, że przedstawione w tej pracy rozważania przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy, jej uwarunkowań, konsekwencji oraz potrzeb polityki rynku pracy.

Anna Organiściak-Krzykowska

Spis treści

WPROWADZENIE

Część I
Determinanty rynku pracy


Walentyna Kwiatkowska
CZY STRUKTURY PRACUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM STAJĄ SIĘ NOWOCZEŚNIEJSZE – ANALIZA WOJEWÓDZTWA NA TLE KRAJU

Roman Kisiel, Wiesława Lizińska, Lucyna Szczebiot-Knoblauch
ROLA BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU RYNKU PRACY

Zbigniew Nasalski
REGIONALNY POTENCJAŁ KLASTROWY W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ

Część II
Regionalne aspekty bezrobocia


Eugeniusz Z. Zdrojewski
ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W POLSCE

Tomasz Grabia
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE BEZROBOCIA W POLSCE W LATACH 1998–2009

Paweł Kulpaka
WZROST BEZROBOCIA W POLSCE NA TLE SYTUACJI W WYBRANYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Paweł Janukowicz
BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Marlena Cicha
AKTYWNA POLITYKA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W LATACH 2002–2009 – ROZMIARY UCZESTNICTWA ORAZ ANALIZA WYDATKÓW

Część III
Regionalne zróżnicowanie


Jolanta Grotowska-Leder
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE UBÓSTWA W POLSCE NA TLE UE. SPOŁECZNO-EKONOMICZNE PROBLEMY REGIONÓW

Krzysztof Nyklewicz
DYSPARYTETY POMIĘDZY REGIONALNYMI RYNKAMI PRACY W NIEMCZECH

Mariusz Nyk
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE WYNAGRODZEŃ W POLSCE

Radosław Jeż
NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE – SYNTETYCZNE WSKAŹNIKI ORAZ POZIOM NIERÓWNOMIERNEGO ROZKŁADU DOCHODÓW W POLSCE

Marcin Janusz
DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH WOJEWÓDZTW POLSKI WSCHODNIEJ

Część IV
Przemiany demograficzne i migracje wobec problemów rynku pracy


Jerzy T. Kowaleski, Anna Majdzińska
STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI – ASPEKT KRAJOWY I REGIONALNY

Marek Piotrowski
DEMOGRAFICZNE STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA POLSKI – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

Diana Rokita-Poskart
SKUTKI EKONOMICZNE MASOWYCH MIGRACJI ZAROBKOWYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH – WYNIKI BADAŃ PORÓWNAWCZYCH

Ewelina Śpiewak
EKONOMICZNO-SPOŁECZNE PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE MIGRACJI MIĘDZYNARODOWYCH.

Sabina Kubiciel-Lodzińska
ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE JAKO SKUTEK OTWARCIA RYNKÓW PRACY KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ DUALIZACJI POLSKIEGO RYNKU PRACY (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO) – ASPEKTY TEORETYCZNE ORAZ WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

AUTORZY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2011, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-54-9

Format, liczba stron, oprawa

B5, 130 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
SEGMENTACJA RYNKU PRACY W POLSCE
UNIWERSYTET W PUŁAPCE RYNKU PRACY. O teoretycznych założeniach praktyczności kształcenia
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies