STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
WPŁYW  SYSTEMÓW  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO NA ZATRUDNIENIE  I  BEZROBOCIE  MŁODZIEŻY Projekt programu wdrożenia dualnego  systemu kształcenia zawodowego w Polsce
Tytuł:WPŁYW SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE MŁODZIEŻY
Projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce
Autor:Mieczysław Kabaj
Sygnatura:201M/SiM/0412
Kategoria: Edukacja, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zarządzanie Zasobami
Cena: 33,60 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Prezentowane opracowanie dotyczy jednego z najważniejszych problemów, z jakim boryka się obecnie Polska, tj. kwestii bezrobocia młodzieży. Autor stara się w nim wykazać, że winę za ten stan rzeczy ponosi niewłaściwy system kształcenia. Takie ujęcie problemu w pewnym stopniu kwestionuje wartość osiągnięć ilościowych uzyskanych w zakresie kształcenia młodzieży w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. Autor pracy chce dowieść, że brak przygotowania zawodowego większości absolwentów szkół średnich i wyższych poważnie utrudnia im znalezienie pracy oraz obniża konkurencyjność na międzynarodowym rynku pracy w Europie.
Niezależnie od mniej lub bardziej krytycznych uwag, pojawienie się opracowania należy powitać z wielkim uznaniem jako istotną stymulację do poważnej dyskusji nad przygotowaniem zawodowym młodzieży i wyraz konieczności dywersyfikacji modelu edukacji. Dualny model kształcenia ma pewne ograniczenia, są one w opracowaniu potraktowane dość zdawkowo. Można jednak zgodzić się z tezą Autora, że obecnie w Polsce dualny model kształcenia powinien być wykorzystywany na większą skalę. Czy ma on wszakże szansę rozwoju w dalszej przyszłości, można mieć zasadne wątpliwości. Obiekcje mają uzasadnienie społeczne, ale też w pewnej mierze ekonomiczne, związane z przeobrażeniami w sferze usług, które – jak wiadomo – wymagają szybszego dostosowywania się do zmiennych życzeń klientów.

z recenzji prof. dr hab.
Józefa Orczyka

Spis treści

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W WARUNKACH NOWYCH WYZWAŃ ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO


I. Społeczna racjonalność struktur kształcenia i zatrudnienia

II. Unowocześnienie kształcenia zawodowego wobec głównych wyzwań społeczno-gospodarczych przyszłości
1. Wyzwanie pierwsze: zmniejszenie dystansu w poziomie rozwoju polskiej gospodarki w stosunku do krajów UE
2. Wyzwanie drugie: unowocześnienie kształcenia zawodowego w kontekście wyzwań demograficznych

III. Racjonalne inwestowanie w rozwój edukacji – klucz do poprawy konkurencyjności w warunkach globalizacji i integracji
1. Granice racjonalnego inwestowania w edukację?
2. Zależność między poziomem wykształcenia a społeczną wydajnością pracy

IV. Reforma systemu edukacji – doktryna deprecjacji i radykalnego ograniczenia kształcenia zawodowego w Polsce
1. Likwidacja szkół zawodowych
2. Główne założenia doktryny – kształcenie zawodowe na poziomie średnim jest niepotrzebne
3. Ustawowa realizacja doktryny likwidacji średnich szkół technicznych i zawodowych
4. Nowy etap reformy systemu edukacji zawodowej – skrócenie okresu nauki zawodu

V. Ewolucja struktur kształcenia (2001–2010)

VI. Deformacja struktur kształcenia

VII. Ewolucja struktury zatrudnienia i kształcenia zawodowego w gospodarce narodowej

VIII. Syndrom polskiego systemu edukacji
1. Aspiracje młodzieży
2. Motywacje szkół wyższych
3. Motywacje władz lokalnych
4. Motywacje władz centralnych

IX. Efektywność zatrudnieniowa systemów kształcenia zawodowego
1. Ogólna efektywność systemu edukacji
2. Cztery miary efektywności zatrudnieniowej kształcenia zawodowego
3. Metody poszukiwania pracy i ich wpływ na zgodność zawodu wyuczonegoi wykonywanego

X. Praca uczniów i studentów a krzywa zatrudnialności
1. Pracujący uczniowie i studenci w Polsce

XI. Krzywa zatrudnialności (employability)

XII. Próby wdrożenia koordynacji kształcenia zawodowego i popytu na pracę

CZĘŚĆ II
DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PRAKTYCE


I. Systemy kształcenia zawodowego w wybranych krajach Europy
1. System szkolny
2. System dualny (przemienny)

II. System dualny w praktyce. Doświadczenia wybranych krajów

III. Główne motywy wdrożenia dualnego systemu edukacji
1. Niższe koszty kształcenia dualnego
2. Motywacje przedsiębiorców (pracodawców)
3. Badania motywacji przedsiębiorców w Austrii, Niemczech i Szwajcarii
4. Motywacje uczniów (stażystów)
5. Ewolucja wydajności stażystów
6. Struktura aktywności stażystów
7. Konkurencja międzynarodowa w sferze edukacji zawodowej?

CZĘŚĆ III
PROJEKT PROGRAMU WDROŻENIA DUALNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA W POLSCE


I. Badania opinii pracodawców o jakości kształcenia i przygotowania do pracy absolwentów szkół zawodowych

II. Praktyczna nauka zawodu w Polsce i zakres stosowania dualnego systemu kształcenia

III. System kształcenia dualnego w rzemiośle

IV. Bariery unowocześnienia kształcenia zawodowego: wyposażenie warsztatów szkolnych i Centrów Kształcenia Praktycznego

V. Elementy projektu programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce

VI. Cztery motywacje wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce
1. Motywacje młodzieży do podjęcia kształcenia zawodowego
2. Motywacje pracodawców

WNIOSKI KIERUNKOWE I DECYZYJNE DLA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI

LITERATURA

ZAŁĄCZNIK 1

MARGINALNY ZAKRES WSPÓŁPRACY SZKÓŁ I PRZEDSIĘBIORSTW

ZAŁĄCZNIK 2
KONTROWERSJE WOKÓŁ PRZYSZŁOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ W POLSCE

ZAŁĄCZNIK 3
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA W NAJBARDZIEJ ROZWINIĘTYCH KRAJACH

ZAŁĄCZNIK 4
ZAWODY NIEWYMAGAJĄCE WYŻSZEGO WYKSZTAŁCENIA W UE(15)

SUMMARY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2012, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-67-9

Format, liczba stron, oprawa

B6, 130 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies