STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
AKTUALNE PROBLEMY REPREZENTACJI PRACOWNICZEJ W ZBIOROWYCH  STOSUNKACH PRACY
Tytuł:AKTUALNE PROBLEMY REPREZENTACJI PRACOWNICZEJ W ZBIOROWYCH STOSUNKACH PRACY
Autor:Jerzy Wratny (red.), Krzysztof W. Baran, Bogusław Cudowski, Ludwik Florek, Juliusz Gardawski, Joanna Jasiewicz, Lena Krysińska-Wnuk, Marian Krzaklewski, Anna Reda-Ciszewska, Arkadiusz Sobczyk, Janusz Żołyński
Sygnatura:216M/SiM/0414
Kategoria: Prawo Pracy, Dialog Społeczny, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zbiorowe Stosunki Pracy
Cena: 26,25 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Opracowanie ze względu na jego wielopłaszczyznowość, można rekomendować bardzo szerokiej grupie odbiorców.
Po pierwsze może to być materiał do refleksji dla osób zajmujących się teorią jak i praktyką stosowania prawa pracy, co do kierunków koniecznych zmian. Po drugie pogłębiona analiza dogmatycznoprawna stanu prawnego z pokazaniem tła historycznego może być doskonałą lekturą uzupełniającą dla studentów oraz osób, które dopiero zapoznają się z arkanami tej dziedziny nauki.

z recenzji
dr Krzysztofa Walczaka

Spis treści

Jerzy Wratny
PRZEDMOWA

Jerzy Wratny
ZWIĄZKI ZAWODOWE I INNE FORMY PRZEDSTAWICIELSTWA PRACOWNICZEGO. PANORAMA ZAGADNIEŃ
1. Uwagi wstępne
2. Przynależność do związków
3. Przyczyny osłabienia pozycji związków zawodowych
4. Rola zakładowych organizacji związkowych w relacjach z pracodawcami
5. Pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze
6. Relacja między przedstawicielstwami niezwiązkowymi a związkami zawodowymi

Juliusz Gardawski
ZWIĄZKI ZAWODOWE W III RZECZYPOSPOLITEJ: TRZY FAZY PRZEKSZTAŁCEŃ
1. Kontekst pierwszy: typy kapitalizmu w Europie Zachodniej i w krajach Europy Centralnej i Wschodniej
2. Kontekst drugi: związki zawodowe w polskim świecie pracy
3. Trzy fazy polskiego ruchu związkowego

Krzysztof W. Baran
WYBRANE PROBLEMY NOWELIZACJI USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Arkadiusz Sobczyk
W SPRAWIE DEMOKRATYZACJI PRZEDSTAWICIELSTWA ZAŁOGI ZAKŁADU PRACY
1. Uwagi wstępne
2. Zakład pracy
3. Załoga zakładu pracy
4. Załoga zakładu pracy jako wspólnota
5. Wspólnota a korporacjonizm
6. Indywidualne sprawy z zakresu prawa pracy
7. Informowanie i konsultacja
8. Reprezentacja w procesie negocjowania warunków pracy
9. Demokratyzacja przedstawicielstw związkowych
10. Uwagi końcowe

Ludwik Florek
ROZWIĄZANIE ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY A TZW. KLAUZULA WIECZYSTOŚCI
1. Rozwiązania układu
2. Wcześniejsze postanowienia układowe
3. Ocena postanowień układowych
4. Orzecznictwo sądowe dotyczące postanowień układu
5. Możliwość występowania z roszczeniem sądowym
6. Wprowadzenie mniej korzystnych warunków pracy

Bogusław Cudowski
USTAWA O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH A POTRZEBY PRAKTYKI
1. Zasadnicze cele ustawy
2. Przedmiot sporu zbiorowego
3. Strony
4. Procedury pokojowe
5. Środki o charakterze konfliktowym
6. Problem zawieszenia sporu zbiorowego
7. Wnioski

Janusz Żołyński
STRAJK I INNE AKCJE PROTESTACYJNE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW
1. Wartości chronione w sporze zbiorowym
2. Podsumowanie

Lena Krysińska-Wnuk
OBOWIĄZEK DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NA RZECZ OGÓŁU PRACOWNIKÓW A CZŁONKOWSTWO W ZWIĄZKU ZAWODOWYM
1. Zagadnienia wstępne
2. Reprezentacja zbiorowych interesów pracowników
3. Zasada reprezentacji szczególnej
4. Ochrona związkowa pracowników niebędących członkami związku zawodowego w sprawach indywidualnych
5. Problem negatywnej wolności związkowej
6. Podsumowanie

Anna Reda-Ciszewska
AKTUALNE PROBLEMY ZBIOROWEGO PRAWA PRACY W POLSCE - KILKA UWAG Z PERSPEKTYWY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
1. Uwagi wstępne
2. Prawo koalicji w polskim prawie pracy
3. Ograniczenia zbiorowego prawa pracy w sferze publicznej
4. Przedstawicielstwo pracownicze wyłonione w trybie przyjętym u danego pracodawcy
5. Wnioski końcowe

Marian Krzaklewski
STAN PRAWNY I TENDENCJE ROZWOJU ZBIOROWEGO PRAWA PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ

Część I
Podstawy prawne dialogu społecznego i zbiorowych stosunków pracy na poziomie Unii Europejskiej

1. Traktat UE o umowach zbiorowych i dialogu
2. Europejscy partnerzy społeczni (EPS)
3. Zbiorowe stosunki pracy na poziomie Unii Europejskiej – obecnie funkcjonujące formy i struktury
4. Europejskie umowy ramowe
5. Europejskie Rady Zakładowe  narzędzie uzupełniające w dialogu społecznym w zglobalizowanej gospodarce
6. Krótka historia dialogu społecznego we Wspólnocie do 2012 r.

Część II
Analiza porównawcza zbiorowych stosunków pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej

1. Długookresowe tendencje w zbiorowych stosunkach pracy w państwach członkowskich UE
2. Zmiany w obszarze zbiorowych stosunków pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej
3. Zbiorowe stosunki pracy w sektorze publicznym w okresie przejściowym - wyciąg z raportu „Zbiorowe stosunki pracy w UE 2012”
Aneks A. Lista organizacji europejskich partnerów społecznych konsultowanych na podstawie art. 154 TfUE
Aneks B. Przegląd ważniejszych konsultacji formalnych przeprowadzonych w Unii Europejskiej w ostatnim czasie, zmierzających do zawarcia porozumienia zbiorowego
Aneks C. Najważniejsze ciała unijne, w których reprezentowani są partnerzy społeczni

Joanna Jasiewicz
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2014, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-64581-07-6

Format, liczba stron, oprawa

B5, 168 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies