STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
KSZTAŁTOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE ZA-RZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ
Tytuł:KSZTAŁTOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE ZA-RZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ
Autor:Stanisława Borkowska (red.), Anna Jawor-Joniewicz (red.), Anna Rogozińska-Pawełczyk, Barbara Sajkiewicz, Piotr Chmielarz
Sygnatura:226M/SiM/0416
Kategoria: Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami
Cena: 36,75 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

W polskich przedsiębiorstwach zarządzanie różnorodnością nie jest jeszcze zjawiskiem powszechnym. Pracodawcy zdają się nie dostrzegać korzyści z uwzględniania w zarządzaniu różnic między cechami poszczególnych grup pracowników oraz z dostosowywania metod i narzędzi zarządzania do potrzeb różnych grup odbiorców. Ma to znaczenie dla skuteczności motywowania i budowania zaangażowania. Problematyka budowy zaangażowania z wykorzystaniem metod i narzędzi dostosowanych do potrzeb różnych grup pracowników (kobiet i mężczyzn, osób w różnym wieku, na różnych stanowiskach, pracujących w różnych formach zatrudnienia), z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, nie doczekała się dotąd kompleksowych analiz. Stąd wynikła decyzja autorów o podjęciu badań i przedstawienia ich wyników w niniejszej pracy.
Książka powstała na bazie badań empirycznych i literaturowych przeprowadzonych przez Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Badania koncentrowały się na określeniu metod i narzędzi kształtowania zaangażowania organizacyjnego pracowników najlepiej uwzględniających potrzeby i oczekiwania osób różnej płci, w różnym wieku, piastujących różne stanowiska i zatrudnionych w różnych formach. Analizy deskresearch, odnoszące problematykę do literatury wzbogacają materiał empiryczny o wyniki innych badań, a studia przypadku ilustrują różne sposoby podejścia firm funkcjonujących w Polsce do zarządzania różnorodnością.
…„Przedstawiona monografia to na polskim rynku wydawniczym jedna z nielicznych pozycji poświęconych budowaniu zaangażowania pracowniczego w kontekście zarządzania różnorodnością. Wypełnia ona lukę wiedzy i wskazuje obszary koniecznej refleksji….”

z recenzji
dr. hab. Izabeli Warwas
profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Spis treści

NOTY O AUTORACH

WSTĘP

Rozdział 1
ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW I JEGO DETERMINANTY

1.1. Istota zaangażowania
1.2. Między zaangażowaniem pracowniczym a organizacyjnym
1.3. Czynniki budujące zaangażowanie

Rozdział 2
ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ – UJĘCIE TEORETYCZNE

2.1. Równe szanse w zatrudnieniu i akcje afirmatywne
2.2. Zarządzanie różnorodnością
2.3. Karty Różnorodności
2.4. Skala zastosowania ZR w UE i w Polsce
2.5. Korzyści ze stosowania ZR
2.6. Bariery wdrożenia ZR
2.7. Zarządzanie wiekiem

Rozdział 3
BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ – BADANIE EMPIRYCZNE

3.1. Założenia badawcze
3.2. Prezentacja wyników zogniskowanych wywiadów grupowych
3.2.1. Zaangażowanie
3.2.2. Metody i narzędzia budowania zaangażowania oraz ocena ich skuteczności
3.2.3. Oczekiwania pracowników dotyczące rozwiązań służących wzmocnieniu stopnia ich zaangażowania w firmę oraz realizowane zadania
3.2.4. Ocena skuteczności wskazanych metod i narzędzi budowania zaangażowania z punktu widzenia grup pracowników, do których należeli badani

Rozdział 4
ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ZAANGAŻOWANIE RÓŻNYCH GRUP PRACOWNIKÓW

4.1. Wynagradzanie
4.2. Satysfakcjonujące środowisko pracy
4.3. Relacje interpersonalne
4.4. Możliwości rozwojowe

Rozdział 5
WIELOWYMIAROWA ANALIZA CZYNNIKOWA NARZĘDZI KSZTAŁTUJĄCYCH ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

5.1. Przyjęta metoda syntezy wyników

5.2. Metodologia testów statystycznych
5.3. Wyniki analizy czynnikowej w grupach respondentów
5.4. Podsumowanie wyników analizy czynnikowej

Rozdział 6
ISTOTA ZAANGAŻOWANIA ORAZ OCZEKIWANIA I BARIERY ZWIĄZANE Z JEGO BUDOWANIEM

6.1. Istota zaangażowania w opinii pracowników i pracodawców
6.1.1. Opinie pracowników dotyczące istoty zaangażowania
6.1.2. Opinie pracodawców o zaangażowaniu pracowników
6.2. Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy
6.3. Czynniki wpływające na spadek zaangażowania pracowników
6.3.1. Powody spadku zaangażowania pracowników z perspektywy pracodawców
6.3.2. Powody spadku zaangażowania w opinii pracowników

Rozdział 7
ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ

7.1. Zarządzanie różnorodnością w badanych przedsiębiorstwach
7.2. Zarządzanie różnorodnością w organizacjach o potwierdzonym wysokim poziomie ZZL
7.3. Zarządzanie różnorodnością a wyniki ekonomiczne

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Aneks 1
METODYKA BADAŃ

A.1. Etap I – badanie jakościowe pracowników
A.2. Etap II – badanie przedsiębiorstw
A.2.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
A.2.2. Badanie pracodawców
A.2.3. Badanie pracowników

Aneks 2
STUDIA PRZYPADKÓW

1. Capgemini Polska Sp. z o.o.
2. CEMEX Polska Sp. z o.o.
3. ORANGE POLSKA S.A.
4. Provident Polska S.A.
5. SITECH Sp. z o.o.

SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW

LITERATURA

SUMMARY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2016, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-64581-15-1

Format, liczba stron, oprawa

B5, 220 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies