STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
KSZTAŁTOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ
Tytuł:KSZTAŁTOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ
Autor:Stanisława Borkowska (red.), Anna Jawor-Joniewicz (red.), Anna Rogozińska-Pawełczyk, Barbara Sajkiewicz, Piotr Chmielarz
Sygnatura:226M/SiM/0416
Kategoria: Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami
Cena: 36,75 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

W polskich przedsiębiorstwach zarządzanie różnorodnością nie jest jeszcze zjawiskiem powszechnym. Pracodawcy zdają się nie dostrzegać korzyści z uwzględniania w zarządzaniu różnic między cechami poszczególnych grup pracowników oraz z dostosowywania metod i narzędzi zarządzania do potrzeb różnych grup odbiorców. Ma to znaczenie dla skuteczności motywowania i budowania zaangażowania. Problematyka budowy zaangażowania z wykorzystaniem metod i narzędzi dostosowanych do potrzeb różnych grup pracowników (kobiet i mężczyzn, osób w różnym wieku, na różnych stanowiskach, pracujących w różnych formach zatrudnienia), z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, nie doczekała się dotąd kompleksowych analiz. Stąd wynikła decyzja autorów o podjęciu badań i przedstawienia ich wyników w niniejszej pracy.
Książka powstała na bazie badań empirycznych i literaturowych przeprowadzonych przez Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Badania koncentrowały się na określeniu metod i narzędzi kształtowania zaangażowania organizacyjnego pracowników najlepiej uwzględniających potrzeby i oczekiwania osób różnej płci, w różnym wieku, piastujących różne stanowiska i zatrudnionych w różnych formach. Analizy deskresearch, odnoszące problematykę do literatury wzbogacają materiał empiryczny o wyniki innych badań, a studia przypadku ilustrują różne sposoby podejścia firm funkcjonujących w Polsce do zarządzania różnorodnością.
…„Przedstawiona monografia to na polskim rynku wydawniczym jedna z nielicznych pozycji poświęconych budowaniu zaangażowania pracowniczego w kontekście zarządzania różnorodnością. Wypełnia ona lukę wiedzy i wskazuje obszary koniecznej refleksji….”

z recenzji
dr. hab. Izabeli Warwas
profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Spis treści

NOTY O AUTORACH

WSTĘP

Rozdział 1
ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW I JEGO DETERMINANTY

1.1. Istota zaangażowania
1.2. Między zaangażowaniem pracowniczym a organizacyjnym
1.3. Czynniki budujące zaangażowanie

Rozdział 2
ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ – UJĘCIE TEORETYCZNE

2.1. Równe szanse w zatrudnieniu i akcje afirmatywne
2.2. Zarządzanie różnorodnością
2.3. Karty Różnorodności
2.4. Skala zastosowania ZR w UE i w Polsce
2.5. Korzyści ze stosowania ZR
2.6. Bariery wdrożenia ZR
2.7. Zarządzanie wiekiem

Rozdział 3
BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ – BADANIE EMPIRYCZNE

3.1. Założenia badawcze
3.2. Prezentacja wyników zogniskowanych wywiadów grupowych
3.2.1. Zaangażowanie
3.2.2. Metody i narzędzia budowania zaangażowania oraz ocena ich skuteczności
3.2.3. Oczekiwania pracowników dotyczące rozwiązań służących wzmocnieniu stopnia ich zaangażowania w firmę oraz realizowane zadania
3.2.4. Ocena skuteczności wskazanych metod i narzędzi budowania zaangażowania z punktu widzenia grup pracowników, do których należeli badani

Rozdział 4
ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ZAANGAŻOWANIE RÓŻNYCH GRUP PRACOWNIKÓW

4.1. Wynagradzanie
4.2. Satysfakcjonujące środowisko pracy
4.3. Relacje interpersonalne
4.4. Możliwości rozwojowe

Rozdział 5
WIELOWYMIAROWA ANALIZA CZYNNIKOWA NARZĘDZI KSZTAŁTUJĄCYCH ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

5.1. Przyjęta metoda syntezy wyników

5.2. Metodologia testów statystycznych
5.3. Wyniki analizy czynnikowej w grupach respondentów
5.4. Podsumowanie wyników analizy czynnikowej

Rozdział 6
ISTOTA ZAANGAŻOWANIA ORAZ OCZEKIWANIA I BARIERY ZWIĄZANE Z JEGO BUDOWANIEM

6.1. Istota zaangażowania w opinii pracowników i pracodawców
6.1.1. Opinie pracowników dotyczące istoty zaangażowania
6.1.2. Opinie pracodawców o zaangażowaniu pracowników
6.2. Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy
6.3. Czynniki wpływające na spadek zaangażowania pracowników
6.3.1. Powody spadku zaangażowania pracowników z perspektywy pracodawców
6.3.2. Powody spadku zaangażowania w opinii pracowników

Rozdział 7
ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ

7.1. Zarządzanie różnorodnością w badanych przedsiębiorstwach
7.2. Zarządzanie różnorodnością w organizacjach o potwierdzonym wysokim poziomie ZZL
7.3. Zarządzanie różnorodnością a wyniki ekonomiczne

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Aneks 1
METODYKA BADAŃ

A.1. Etap I – badanie jakościowe pracowników
A.2. Etap II – badanie przedsiębiorstw
A.2.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
A.2.2. Badanie pracodawców
A.2.3. Badanie pracowników

Aneks 2
STUDIA PRZYPADKÓW

1. Capgemini Polska Sp. z o.o.
2. CEMEX Polska Sp. z o.o.
3. ORANGE POLSKA S.A.
4. Provident Polska S.A.
5. SITECH Sp. z o.o.

SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW

LITERATURA

SUMMARY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2016, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-64581-15-1

Format, liczba stron, oprawa

B5, 220 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies