STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
METODY BADANIA LOSÓW I KARIER ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Tytuł:METODY BADANIA LOSÓW I KARIER ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Autor:Urszula Jeruszka (red.), Anna Kowalska, Elżbieta Ciepucha, Jacek Wójcik, Przemysław Pawlak, Andrzej Kruszewski, Jnusz Figurski
Sygnatura:84M/SiM/0501
Kategoria: Polityka Społeczna, Edukacja, Rynek Pracy, Wynagrodzenia
Cena: 28,35 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu badawczego realizowanego w latach 1999-2001 w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Stanowi ona drugi tom serii wydawniczej prezentującej osiągnięcia tego projektu. Trzeci tom - omawiający czynniki mające wpływ na poprawę efektywności kształcenia zawodowego - ukazał się w 2002 roku.Tom składa się z ośmiu rozdziałów, zakończenia i siedmiu załączników. Dobór i układ kolejno prezentowanych opracowań - od badań bardziej ogólnych do szczegółowych - dokonany został według kryterium doboru próby badawczej i terenu badań, przyjętego przez dany zespół badawczy. Taki dobór - uwzględnienie różnych obszarów i prób badawczych oraz różnych typów szkół - pozwala na wszechstronne ukazanie problematyki badawczej. I tak, rozdział I poświęcony jest metodologii badania losów zawodowych absolwentów szkół. Przedstawia - w zarysie - podstawy teoretyczne zagadnienia oraz propozycję struktury procesu badawczego omawianego problemu. Rozdział II prezentuje zakres i metodykę badań oraz wybrane wyniki badań losów zawodowych absolwentów szkół, jako badanie modułowe wraz z badaniami aktywności ekonomicznej ludności. Rozdział III prezentuje metody badania zawodowych losów absolwentów szkół regionu łódzkiego oraz wybrane wyniki badań. Rozdział IV ukazuje badania zawodowych losów absolwentów szkoły wyższej. Rozdział V przedstawia zadania i działania Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mające pomoc studentom i absolwentom UMK w wyborze drogi rozwoju zawodowego, wspierać jego absolwentów w skutecznym i efektywnym wejściu na rynek pracy oraz ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom. Rozdział VI prezentuje badania zawodowych losów absolwentów Policealnego Studium Zawodowego im. J.J. Śniadeckich oraz Policealnego Studium Informatycznego "Mila College" w Warszawie, prowadzone przez te szkoły od ponad pięciu lat. Informuje również o współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Kuratorium Oświaty w Warszawie na rzecz przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia młodzieży województwa mazowieckiego. Rozdział VII prezentuje metodę i teren badań, narzędzie badawcze oraz wyniki badań losów zawodowych absolwentów szkół średnich i zasadniczych, które przeprowadzono w ramach niniejszego projektu badawczego. Rozdział VIII, ostatni, prezentuje badania losów zawodowych absolwentów szkół zasadniczych, uczestniczących w eksperymencie pedagogicznym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Punktem wyjścia rozważań i propozycji zawartych w tej pracy były wyniki badań empirycznych. Tematyka została przedstawiona zarówno od strony naukowej, jak i od strony praktycznej. Umożliwia to szerokie postrzeganie i pełne ujęcie problemu badania zawodowych losów absolwentów szkół oraz daje podstawy do rzetelnego wnioskowania, mającego odniesienie w pracy szkół zawodowych. Opracowania wzbogacone są o kwestionariusze ankiet zastosowanych i sprawdzonych w badaniach. Jest to dodatkowa - poznawcza i aplikacyjna - wartość tej publikacji. Prezentowane w niniejszej książce metody badania losów zawodowych absolwentów szkół były sprawdzone w praktyce, a kwestionariusze ankiet, zamieszczone w kolejnych załącznikach, zweryfikowane w toku badań.

Spis treści

OD REDAKCJI
Rozdział I
Urszula Jeruszka
METODOLOGICZNY ASPEKT BADANIA ZAWODOWYCH LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ
Wprowadzenie
1. Podstawy teoretyczne procesu badawczego losów zawodowych absolwentów szkół
2. Losy zawodowe absolwentów szkół - oceną efektów kształcenia zawodowego
3. Prognozowanie zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy, model polityki personalnej przedsiębiorstwa - czynnikami wpływającymi na losy zawodowe absolwentów szkół Wnioski
Literatura
Rozdział II
Anna Kowalska
ABSOLWENCI W STATYSTYCE RYNKU PRACY - DOŚWIADCZENIA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Uwagi wstępne
1. Zakres i metodyka badań
1.1. Badanie aktywności ekonomicznej ludności
1.2. Sprawozdawczość bieżąca
1.3. Badania monograficzne
1.4. Badania popytu na pracę
2. Wybrane wyniki badań
2.1. Badanie aktywności ekonomicznej ludności
2.2. Badania zawodowych losów absolwentów
2.3. Statystyki bieżące
Literatura
Aneks tabelaryczny
Rozdział III
Elżbieta Ciepucha
LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW W UJĘCIU REGIONALNYM
Studium przypadku - metody badania losów absolwentów regionu łódzkiego
Wprowadzenie
1. Metodologia i organizacja badań zawodowych losów absolwentów łódzkich szkół
2. Wybrane wyniki badań
3. Wnioski instrumentalne
4. Wnioski metodyczne
Literatura
Rozdział IV
Jacek Wójcik
BADANIE ZAWODOWYCH LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ
Wprowadzenie
1. Rozumienie terminów: absolwent i losy
2. Cele badania losów absolwentów szkoły wyższej
3. Metody badawcze
4. Próba badawcza
5. Narzędzie badawcze
Zakończenie
Literatura
Rozdział V
Przemysław Pawlak
BIURA KARIER JAKO INSTRUMENTY EFEKTYWNEGO WSPARCIA
MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY - na przykładzie doświadczeń Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK
1. Rys historyczny
2. Misja Biura Karier
3. Cele działalności Biura Karier
4. Zadania Biura Karier wobec studentów i absolwentów
5. Biuro karier a macierzysta uczelnia i urzędy pracy
6. Biuro Karier UMK - statystyka w 2000 roku
Rozdział VI
Andrzej Kruszewski
BADANIE ZAWODOWYCH LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKOŁY ŚREDNIEJ - NA PRZYKŁADZIE SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE 1. Czynniki wpływające na zbliżenie kształcenia zawodowego do rynku pracy
1.1. Zmiany w systemie kształcenia zawodowego
1.2. Rozpoznawanie potrzeb kadrowych rynku pracy
1.3. Monitorowanie jakości edukacji w województwie
1.4. Badanie zawodowych losów absolwentów szkoły
2. Badanie zawodowych losów absolwentów przez Policealne Studium Zawodowe im. J.J. Śniadeckich oraz Policealne Studium Informatyczne "Mila College"
2.1. Cel badania2.2. Metoda badania
2.3. Treść ankiety dla absolwentów
2.4. Podsumowanie badania
Rozdział VII
Janusz Figurski
LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU BADAWCZEGO "OPTYMALIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z PUNKTU WIDZENIA POTRZEB RYNKU PRACY"
1. Teren badań, metody i narzędzie badawcze
2. Wyniki badań - ocena syntetyczna
3. Wnioski z badań
3.1. Wnioski instrumentalne
3.2. Wnioski metodyczne
Literatura
Rozdział VIII
Janusz Figurski
BADANIA ZAWODOWYCH LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZASADNICZYCH, UCZESTNICZĄCYCH W EKSPERYMENCIE PEDAGOGICZNYM MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
1. Teren i zakres badań, narzędzia badawcze
2. Losy zawodowe absolwentów badanych jednokrotnie w roku 1997
3. Losy zawodowe absolwentów z lat 1996/1997 i 1997/1998 w zawodach ślusarza i krawca
4. Podsumowanie
4.1. Wyniki i wnioski z badań absolwentów
4.2. Wyniki i wnioski z badań pracodawców
Literatura

Urszula Jeruszka
WNIOSKI OGÓLNE I REKOMENDACJE
Literatura
ZAŁĄCZNIKI

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2001, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-26-X

Format, liczba stron, oprawa

B5, 209 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies