STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
SYTUACJA RODZIN I POLITYKA RODZINNA W POLSCE Uwarunkowania demograficzne i społeczne
Tytuł:SYTUACJA RODZIN I POLITYKA RODZINNA W POLSCE
Uwarunkowania demograficzne i społeczne
Autor:Danuta Graniewska (red.), Irena Kowalska, Maria Daszyńska, Piotr Błędowski, Bożenna Balcerzak-Paradowska, Elżbieta Kryńska, Lucyna Frąckiewicz, Maria Zrałek, Józefina Hrynkiewicz, i inni
Sygnatura:116E/SiM/0504
Kategoria: Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Zabezpieczenie Społeczne
Cena: 33,60 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

W przygotowaniu

Spis treści

CZĘŚĆ I
RODZINY W POLSCE. ZAGADNIENIA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNE
Rozdział I
Irena Kowalska
ZMIANY STANU I STRUKTURY RODZIN A PRZEMIANY PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE W LATACH 1988-2002
1. Wprowadzenie
2. Demograficzna sytuacja Polski na przełomie wieków
3. Demograficzny obraz ludności w latach 1988-2002
4. Wybrane elementy ruchu naturalnego ludności
5. Demograficzny obraz zmian liczby i struktury rodzin w latach 1988-2002
6. Zakończenie
Literatura
Rozdział II
Maria Daszyńska
WARUNKI ŻYCIA WYBRANYCH TYPÓW RODZIN
1. Uwagi wstępne
2. Poziom dochodów
3. Zasięg ubóstwa
4. Wyposażenie gospodarstw domowych
CZĘŚĆ II
PROBLEMY RODZIN - WYZWANIEM DLA POLITYKI RODZINNEJ
Rozdział I
Marek Rymsza, Mariola Racław-Markowska
OCHRONA SOCJALNA RODZIN SAMOTNYCH MATEK W POLSCE
1. Rodziny samotnych matek w Polsce - dane statystyczne
2. Socjologiczne portrety samotnego macierzyństwa
3. Polityka społeczna wobec rodzin niepełnych: dylematy wyboru
4. Sytuacja prawna rodzin samotnych matek w Polsce
5. Kontrowersje wokół funkcjonowania systemu pomocy społecznej
6. Ustawa o świadczeniach rodzinnych
7. Polityka społeczna wobec zmian na rynku pracy
Literatura
Rozdział II
Piotr Błędowski
OSOBY STARSZE W ŚRODOWISKU LOKALNYM - LOKALNA POLITYKA WOBEC OSÓB STARSZYCH I ICH PARTYCYPACJA W ŻYCIU SPOŁECZNYM
1. Uwagi wstępne
2. Sytuacja materialna
3. Sytuacja zdrowotna
4. Rodzina, opieka nad starszymi osobami i pomoc dla opiekunów rodzinnych
5. Sytuacja mieszkaniowa
6. Cele i zadania polityki społecznej wobec ludzi starych
7. Podsumowanie
Literatura
Rozdział III
Piotr Szukalski
PRZEPŁYWY MIĘDZYPOKOLENIOWE JAKO OBSZAR DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY POWSTAWANIA I FUNKCJONOWANIA RODZIN W RÓŻNYCH FAZACH ICH ROZWOJU
1. Uwagi wstępne
2. Diagnoza stanu obecnego
3. Uwarunkowania dobrego funkcjonowania przepływów międzypokoleniowych
4. Rekomendacje
Literatura
CZĘŚĆ III
DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POLITYK
Rozdział I
Krystyna Slany, Krystyna Kluzowa
KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI JAKO KIERUNEK DZIAŁAŃ POLITYKI LUDNOŚCIOWEJ
1. Wprowadzenie: aksjologiczne ramy analizy problemów ludnościowych
2. Postawy i zachowania współczesnych Polaków wobec małżeństwa, rodziny i prokreacji w perspektywie aksjologicznej
3. Zdrowie - choroba - umieralność w perspektywie aksjologicznej
4. Migracje zagraniczne w perspektywie aksjologicznej
Literatura
Rozdział II
Elżbieta Kryńska
MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PRACY I OGRANICZANIE BEZROBOCIA JAKO OBSZAR DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW POWSTAWANIA I FUNKCJONOWANIA RODZIN
1. Uwagi wstępne
2. Rozwój gospodarczy o charakterze prozatrudnieniowym
3. Polityka edukacyjna
4. Kształcenie ustawiczne
5. Aktywna polityka państwa na rynku pracy
6. Rozwój przedsiębiorczości
7. Rozwój elastycznych form zatrudnienia
8. Przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy
Literatura
Rozdział III
Lucyna Frąckiewicz
EDUKACJA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
1. Edukacja w Polsce w kontekście porównawczym
2. Rekomendacje
Literatura
Załącznik
Rozdział IV
Maria Zrałek
MIESZKALNICTWO W KONTEKŚCIE POPRAWY WARUNKÓW POWSTAWANIA I FUNKCJONOWANIA RODZINY ORAZ STANU ZDROWIA LUDNOŚCI
1. Wprowadzenie
2. Zasoby mieszkaniowe
3. Warunki mieszkaniowe osób niepełnosprawnych
4. Procesy starzenia się ludności a mieszkalnictwo
5. Podsumowanie i wnioski
Literatura
Rozdział V
Józefina Hrynkiewicz
SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH A PROCESY STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI W POLSCE
Część I. Analiza systemu ubezpieczeń społecznych (systemu emerytalnego i rentowego)
1. Wprowadzenie
2. Zmiany w sytuacji demograficznej jako uzasadnienie reformy systemu ubezpieczeń społecznych
3. Założenia reformy emerytalnej i jej skutki
4. Zakres podmiotowy reformy. Powszechność systemu i wyłączenia
5. Zasadność wyłączeń z zakresu podmiotowego niektórych kategorii ubezpieczonych
6. Płatnicy składki emerytalnej w zreformowanym systemie
7. Rozdzielenie funduszy finansujących ubezpieczenie poszczególnych grup ryzyk socjalnych
8. Zasady wymiaru składki na ubezpieczenie i świadczenia
9. Emerytura ze zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
10. Otwarte fundusze emerytalne
11. Fundusz Rezerwy Demograficznej
12. Zakłady emerytalne
Część II. Wnioski wynikające z analizy zreformowanego systemu emerytalnego
Literatura
Rozdział VI
Mariola Racław-Markowska
EDUKACJA NA RZECZ RODZINY JAKO OBSZAR DZIAŁAŃ W CELU POPRAWY WARUNKÓW POWSTANIA I FUNKCJONOWANIA RODZIN
1. Promocyjna i edukacyjna funkcja państwa
2. Edukacja na rzecz rodzin w rządowych programach polityki rodzinnej z lat 1997 i 1999
3. Proponowane działania w zakresie edukacji na rzecz rodzin jako pola wspomagania powstania i funkcjonowania rodzin
4. Rekomendacje
Literatura
CZĘŚĆ IV
PODMIOTY POLITYKI RODZINNEJ
Rozdział I
Bożenna Balcerzak-Paradowska
ROLA PAŃSTWA W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI RODZINNEJ W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI
1. Polityka rodzinna okresu transformacji. Główne tendencje zmian
2. Polityka rodzinna w świetle Konstytucji i programów rządowych
3. Instrumenty polityki rodzinnej. Zmiany zasad systemów
4. Efekty zmian
Literatura
Rozdział II
Piotr Błędowski
ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLITYCE RODZINNEJ
1. Świadczenia pomocy społecznej
2. Polityka społeczna wobec ludzi starych
3. Aktywność w sferze ochrony zdrowia
Literatura
Rozdział III
Dorota Głogosz
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DZIAŁANIACH NA RZECZ RODZINY
1. Formy organizacji i działania
2. Zakres działania
3. Ilość i jakość - czyli konsolidacja i profesjonalizacja
4. Ukierunkowanie na społeczne potrzeby
Rozdział IV
Maria Kszczotek, Rafał Macoch
RADOMSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI I POMOC RODZINIE
1. Status, struktura i działalność
2. Projekty długofalowe
3. Nasi podopieczni
4. Współpraca przy realizacji projektu
5. Podejmowane działania
6. Plany dalszego rozwoju programu
7. Podsumowanie

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2004, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-55-3

Format, liczba stron, oprawa

B5, 300 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies