STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. BADANIA-METODY-WYNIKI
Tytuł:UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. BADANIA-METODY-WYNIKI
Autor:Stanisława Golinowska (red.), Elżbieta Tarkowska, Irena Topińska, Piotr Broda-Wysocki, Kazimierz W. Frieske, Irena Topińska, István György Tóth, Anna Szukiełojć-Bieńkuńska, Stanisława Golinowska, i inni
Sygnatura:130E/SiM/0505
Kategoria: Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne, Integracja z Unią Europejską
Cena: 42,00 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Badania nad ubóstwem należą w IPiSS do wieloletniej tradycji. W latach 90. Instytut wydał dwie duże prace Polska bieda oraz Polska bieda II, które zawierały wyniki podstawowych rozpoznań o charakterze ilościowym. W warstwie metodologicznej porządkowały one pomiar ubóstwa oraz rekomendowały stosowanie sprawdzonych i uzgodnionych z GUS podejść i wskazników. Ugruntowały sposób podawania oraz ciągłość informacji o skali i głębokości ubóstwa w Polsce. Wpłynęły też na uwzględnianie w polityce społecznej trafniejszych metod zwalczania ubóstwa i pomocy ubogim. Po wejściu Polski do UE badania nad ubóstwem nabrały nowej dynamiki. Komisja Europejska oraz Eurostat proponują rozszerzenie kategorii ubóstwa o wykluczenie społeczne, wprowadzenie w szerszym zakresie badań panelowych oraz nowe wskazniki pomiaru. Ponadto zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego stało się celem strategii polityki społecznej UE, realizowanej wspólnie z krajami członkowskimi. W tej sytuacji powstała potrzeba przygotowania pracy, którą można by zatytułować Polska bieda III. Przekazywana Czytelnikom książka stanowi pomost między dotychczasowymi badaniami a tym, co wyznaczą nam rozpoznania i rekomendacje planowego tomu Polska bieda III. W książce znajdziemy podsumowanie dotychczasowego dorobku badawczego, także w odniesieniu do badań jakościowych, a ponadto wyzwania związane z realizacją strategii zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Publikację wzbogacają teksty przedstawiające doświadczenia międzynarodowe; w pierwszym rzędzie nowych krajów członkowskich, w tym naszych południowych sąsiadów, ale także Wielkiej Brytanii - kraju o najdłuższej i najbogatszej tradycji w zakresie badań nad ubóstwem.

Spis treści

WPROWADZENIE
Część I
UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
Stanisława Golinowska i Piotr Broda-Wysocki
Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć
Kazimierz W. Frieske
Społeczne wykluczenie: o nicowaniu pojęć
Część II
MIARY UBÓSTWA
Irena Topińska
Dynamika i trwałość ubóstwa w Polsce i na Węgrzech w latach dziewięćdziesiątych
István György Tóth
Income Composition and Inequalities in Hungary, 1987-2003 (Struktura dochodów i nierówności na Węgrzech, 1987-2003)
Alastair McAuley
Badania nad ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Wielkiej Brytanii
Irena Topińska
Badania Banku Światowego nad ubóstwem: cele, metody, wyniki
Anna Szukiełojć-Bieńkuńska
Miary ubóstwa i wykluczenia społecznego w praktyce i propozycjach Eurostatu
Definicje oraz miary ubóstwa i wykluczenia społecznego - omówienie dyskusji
Część III
BADANIA NAD UBÓSTWEM
Elżbieta Tarkowska
Badanie ubóstwa w krajach postkomunistycznych i kategoria underclass
Elżbieta Tarkowska
Bieda w Polsce w świetle badań jakościowych - próba podsumowania
Pierella Paci
Płeć a ubóstwo i wykluczenie społeczne w krajach postkomunistycznych
Ágnes Darvas i Katalin Tausz
Child poverty and social exclusion (Ubóstwo i wykluczenie społeczne dzieci)
Agnieszka Kalbarczyk
Dyskusja o wynikach dotychczasowych badań nad biedą i powstawaniem underclass w krajach postkomunistycznych
Elżbieta Tarkowska
Wyniki badań nad ubóstwem. Podsumowanie
Część IV
POLITYKA SPOŁECZNA A UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
Tito Boeri
Labour market policy and poverty (Zwalczanie ubóstwa a polityka rynku pracy)
Tomas Sirovatka i Petr Mare
Poverty in the Czech Republic and the policies to combat it (Ubóstwo w Republice Czeskiej i polityka jego zwalczania)
Stanisława Golinowska
Ubóstwo i wykluczenie w polskiej polityce społecznej okresu transformacji
Joanna Staręga-Piasek
Pomoc społeczna. Próba oceny funkcjonowania pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego
Denis Crowley
Metoda otwartej koordynacji w polityce społecznej Unii Europejskiej
Agnieszka Chłoń-Domińczak
Strategia integracji społecznej - Polska a Unia Europejska
Omówienie dyskusji
Część V
REKOMENDACJE I KOMENTARZE
Rekomendacje i komentarze dotyczące dalszych badań na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego
Alastair McAuley
Denis Crowley
Antoni Rajkiewicz
Lucyna Nowak
Agnieszka Chłoń-Domińczak
Zuzanna Grabusińska
Stanisława Golinowska
ANEKS
Ágnes Darvas
Good practices in Hungary (Przykład dobrej praktyki w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego na Węgrzech)
Zuzanna Grabusińska
Programy zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego - przykłady dobrej praktyki z Polski

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2005, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-65-0

Format, liczba stron, oprawa

B5, 366 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies