STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE. UWARUNKOWANIA I SKUTKI
Tytuł:ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE. UWARUNKOWANIA I SKUTKI
Autor:Bożena Kołaczek
Sygnatura:143E/SiM/0506
Kategoria: Prawo Pracy, Prawo w Polityce Społecznej, Polityka Społeczna, Zabezpieczenie Społeczne, Rynek Pracy
Cena: 25,20 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

W książce przedstawiono przegląd międzynarodowych oraz polskich norm prawnych, programów i strategii dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przedmiot analizy stanowią także działania samorządu terytorialnego w zakresie zatrudnienia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej w warunkach decentralizacji i rozwoju organizacji pozarządowych. Charakterystyka rynku pracy osób niepełnosprawnych w szerokim i wąskim znaczeniu została poprzedzona opisem demograficzno-społecznym badanej populacji i jej aktywności zawodowej. Główny problem badawczy to społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zatrudnienia na otwartym i chronionym rynku pracy w okresie transformacji i w okresie akcesji do UE oraz skutki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy. W polityce aktywizacji zawodowej istotną rolę przypisuje się łączeniu dochodów ze świadczeń społecznych i z pracy w powiązaniu z systemem podatków od dochodów osobistych. Kolejne problemy to społeczne skutki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ich integracja w miejscu pracy oraz próby dokonania oceny dostępności i efektywności instytucji rynku pracy. Jako motto książki autorka proponuje: Współczesne społeczeństwa, aby rozwiązać kwestię niepełnosprawności potrzebują idei i koncepcji społeczeństwa zintegrowanego, w którym osoby niepełnosprawne są traktowane jako równoprawni członkowie ze wszystkim prawami i obowiązkami.

Spis treści

Wstęp
UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU, CEL, PRZEDMIOT, ZAKRES I METODA ANALIZY
Rozdział I
PROBLEMY ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEPISACH MIĘDZYNARODOWYCH W KONTEKŚCIE IDEI SPOŁECZEŃSTWA ZINTEGROWANEGO
Rozdział II
POLSKIE PROGRAMY I STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KWESTII ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH A KONCEPCJA RÓWNOPRAWNEGO UCZESTNICTWA
Rozdział III
ZATRUDNIENIE I REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO CELE DZIAŁAŃ NOWYCH PODMIOTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA
1. Samorząd województwa
2. Samorząd gminy
3. Samorząd powiatowy
4. Organizacje pozarządowe
Rozdział IV
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE
1. Osoby niepełnosprawne jako grupa demograficzna i społeczna
1.1. Definicje i kryteria niepełnosprawności
1.2. Skala i struktura zjawiska
2. Aktywność zawodowa - podstawowe uwarunkowania i zróżnicowania demograficzne i społeczne
Rozdział V
RYNEK PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PRACUJĄCY I BEZROBOTNI. RYNEK PRACY CHRONIONEJ I WOLNY RYNEK PRACY
Rozdział VI
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY
1. Okres transformacji systemowej - kolejne zmiany uwarunkowań systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych
2. Polska w Unii Europejskiej i okres dostosowań w polityce zatrudniania osób niepełnosprawnych
Rozdział VII
ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKŁADACH PRACY - POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKA
1. Korzyści finansowe dla pracowników i dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Pomoc publiczna
2. Korzyści finansowe dla pracowników i dla pracodawców otwartego rynku pracy. Pomoc publiczna
Rozdział VIII
DOCHODY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH I Z PRACY JAKO CZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ TEJ GRUPY LUDNOŚCI
1. Podstawowe świadczenia społeczne zależne od aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
2. Dochody ze świadczeń społecznych i z pracy
3. System podatkowy
Rozdział IX
SPOŁECZNY WYMIAR ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSCU PRACY
Rozdział X
OCENA DOSTĘPNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI INSTYTUCJI RYNKU PRACY DLA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozdział XI
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. Przyszłość polskiej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Jaka polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
Załącznik 1
Załącznik 2
Literatura

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2006, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-77-4

Format, liczba stron, oprawa

B5, 136 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies