STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE. UWARUNKOWANIA I SKUTKI
Tytuł:ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE. UWARUNKOWANIA I SKUTKI
Autor:Bożena Kołaczek
Sygnatura:143E/SiM/0506
Kategoria: Prawo Pracy, Prawo w Polityce Społecznej, Polityka Społeczna, Zabezpieczenie Społeczne, Rynek Pracy
Cena: 25,20 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

W książce przedstawiono przegląd międzynarodowych oraz polskich norm prawnych, programów i strategii dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przedmiot analizy stanowią także działania samorządu terytorialnego w zakresie zatrudnienia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej w warunkach decentralizacji i rozwoju organizacji pozarządowych. Charakterystyka rynku pracy osób niepełnosprawnych w szerokim i wąskim znaczeniu została poprzedzona opisem demograficzno-społecznym badanej populacji i jej aktywności zawodowej. Główny problem badawczy to społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zatrudnienia na otwartym i chronionym rynku pracy w okresie transformacji i w okresie akcesji do UE oraz skutki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy. W polityce aktywizacji zawodowej istotną rolę przypisuje się łączeniu dochodów ze świadczeń społecznych i z pracy w powiązaniu z systemem podatków od dochodów osobistych. Kolejne problemy to społeczne skutki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ich integracja w miejscu pracy oraz próby dokonania oceny dostępności i efektywności instytucji rynku pracy. Jako motto książki autorka proponuje: Współczesne społeczeństwa, aby rozwiązać kwestię niepełnosprawności potrzebują idei i koncepcji społeczeństwa zintegrowanego, w którym osoby niepełnosprawne są traktowane jako równoprawni członkowie ze wszystkim prawami i obowiązkami.

Spis treści

Wstęp
UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU, CEL, PRZEDMIOT, ZAKRES I METODA ANALIZY
Rozdział I
PROBLEMY ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEPISACH MIĘDZYNARODOWYCH W KONTEKŚCIE IDEI SPOŁECZEŃSTWA ZINTEGROWANEGO
Rozdział II
POLSKIE PROGRAMY I STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KWESTII ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH A KONCEPCJA RÓWNOPRAWNEGO UCZESTNICTWA
Rozdział III
ZATRUDNIENIE I REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO CELE DZIAŁAŃ NOWYCH PODMIOTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA
1. Samorząd województwa
2. Samorząd gminy
3. Samorząd powiatowy
4. Organizacje pozarządowe
Rozdział IV
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE
1. Osoby niepełnosprawne jako grupa demograficzna i społeczna
1.1. Definicje i kryteria niepełnosprawności
1.2. Skala i struktura zjawiska
2. Aktywność zawodowa - podstawowe uwarunkowania i zróżnicowania demograficzne i społeczne
Rozdział V
RYNEK PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PRACUJĄCY I BEZROBOTNI. RYNEK PRACY CHRONIONEJ I WOLNY RYNEK PRACY
Rozdział VI
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY
1. Okres transformacji systemowej - kolejne zmiany uwarunkowań systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych
2. Polska w Unii Europejskiej i okres dostosowań w polityce zatrudniania osób niepełnosprawnych
Rozdział VII
ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKŁADACH PRACY - POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKA
1. Korzyści finansowe dla pracowników i dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Pomoc publiczna
2. Korzyści finansowe dla pracowników i dla pracodawców otwartego rynku pracy. Pomoc publiczna
Rozdział VIII
DOCHODY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH I Z PRACY JAKO CZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ TEJ GRUPY LUDNOŚCI
1. Podstawowe świadczenia społeczne zależne od aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
2. Dochody ze świadczeń społecznych i z pracy
3. System podatkowy
Rozdział IX
SPOŁECZNY WYMIAR ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSCU PRACY
Rozdział X
OCENA DOSTĘPNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI INSTYTUCJI RYNKU PRACY DLA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozdział XI
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. Przyszłość polskiej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Jaka polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
Załącznik 1
Załącznik 2
Literatura

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2006, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-77-4

Format, liczba stron, oprawa

B5, 136 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
ZZL 6/2016
ZZL 5/2016
ZZL 3-4/2016
ZZL 2/2016
ZZL 1/2016
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies