STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
WYJAZDY ZAROBKOWE POLAKÓW DO FRANCJI NA TLE POAKCESYJNYCH TENDENCJI MIGRACYJNYCH
Tytuł:WYJAZDY ZAROBKOWE POLAKÓW DO FRANCJI NA TLE POAKCESYJNYCH TENDENCJI MIGRACYJNYCH
Autor:Stanisława Golinowska, Anna Ruzik, Christophe Starzec, Andrzej Graś, Jagoda Gandziarowska
Sygnatura:155M/E/0507
Kategoria: Prawo Pracy, Polityka Społeczna, Migracje, Rynek Pracy, Integracja z Unią Europejską
Cena: 33,60 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie obrazu migracji zarobkowych Polaków do Francji w nowej sytuacji: większych trudności na polskim rynku pracy oraz nowych możliwości wyjazdowych w związku z akcesją do UE. Jako, że opracowanie jest adresowane do środowiska policy makers z uwzględnieniem w tej grupie czytelników także osób pochodzących z innych krajów, a przede wszystkim z Francji, to w treści opracowania znajdują się szersze informacje o procesach emigracji z Polski, pozwalające na wyrobienie sobie bardziej zobiektywizowanej opinii o tym zjawisku. W opinii publicznej wielu krajów europejskich funkcjonują bowiem różne mity o emigracji i o imigrantach z Polski, utrudniające niejednokrotnie rzeczowy dialog polityczny.
W opracowaniu charakteryzujemy współczesne profile emigracji zarobkowej z Polski, zwracając uwagę na zgłaszany popyt ze strony gospodarek krajów przyjmujących. Szacujemy wielkości fal emigracyjnych i cech je charakteryzujących. Spojrzenie na skalę oraz istotę zjawiska dokonane zostało z dwóch stron: polskiej oraz francuskiej. W opracowaniu znajdujemy też przegląd regulacji prawnych, tworzących ramy dla wyjazdów do pracy legalnej. Prezentujemy też kilka przypadków opisanych na podstawie badań jakościowych, szczególnie dotyczących wykonywania pracy nierejestrowanej. Opracowanie zakończone zostało wnioskami oraz rekomendacjami adresowanymi do polskich, francuskich oraz europejskich policy makers.

Spis treści

WPROWADZENIE
Rozdział I
ZMIANA CHARAKTERU EMIGRACJI W LATACH 90.
Rozdział II
PROFILE EMIGRACJI ZAROBKOWEJ Z POLSKI
Wprowadzenie
1. Praca polskich emigrantów zarobkowych
1.1. Prace opiekuńcze, pielęgnacyjne i pomocnicze w prowadzeniu gospodarstwa domowego
1.2. Prace remontowe na rzecz gospodarstw domowych i właścicieli nieruchomości
1.3. Robotnicy budowlani
1.4. Prace w rolnictwie i ogrodnictwie
1.5. Praca w przemyśle
1.6. Prace w usługach transportowych i komunikacyjnych na lądzie, morzu i w powietrzu
1.7. Prace w usługach handlowych, gastronomicznych i hotelarskich
1.8. Praca w usługach osobistych
1.9. Praca w usługach ochrony zdrowia
1.10. Praca w usługach finansowych
1.11. Praca w dziedzinie IT
1.12. Studenci i stażyści
2. Strategie emigracyjne w świetle aktualnych uwarunkowań migracyjnych
Rozdział III
PODSTAWY PRAWNE PRZEPŁYWU OSÓB Z POLSKI DO FRANCJI. STAN OBECNY I PRZEWIDYWANE ZMIANY W PRZYSZŁOŚCI
Wprowadzenie
1. Zmiany prawodawstwa od 1989 roku w zakresie umów dwustronnych między Polską a Francją, dotyczących podejmowania pracy zarobkowej przez Polaków we Francji
1.1. Sytuacja pracowników
1.2. Sytuacja osób samozatrudniających się
1.3. Sytuacja osób odbywających staże zawodowe
1.4. Sytuacja studentów
2. Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące swobodnego przepływu osób między państwami członkowskimi w ramach "starych" (UE-15) i nowych państw członkowskich (UE-10)
2.1. Zasada swobodnego przepływu pracowników między "starymi" państwami członkowskimi
2.2. Ograniczenia swobodnego przepływu pracowników wobec nowych państw członkowskich
3. Uprawnienia do świadczeń społecznych cudzoziemców podejmujących pracę we Francji
4. Wnioski
Rozdział IV
TRENDY PROCESÓW EMIGRACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WYJAZDÓW DO FRANCJI NA PODSTAWIE POLSKICH DANYCH
Wprowadzenie
1. Wyjazdy na pobyt stały
2. Wyjazdy na pobyt czasowy
2.1. Migracje krótko- i długookresowe ogółem na podstawie NSP
2.2. Migracje na podstawie badań aktywności zawodowej ludności
2.3. Samozatrudnienie za granicą na podstawie danych ubezpieczenia społecznego
2.4. Wyjazdy krótkookresowe do pracy sezonowej i na praktyki
2.5. Szacunek pracy nierejestrowanej wykonywanej przez Polaków
3. Wnioski
Rozdział V
POLSKA IMIGRACJA I POLACY PRACUJĄCY WE FRANCJI W ŚWIETLE OFICJALNYCH FRANCUSKICH DANYCH STATYSTYCZNYCH
Wprowadzenie
1. Francja - tradycyjny kraj imigracji
2. Skala imigrantów we Francji obecnie
3. Struktura strumienia migracyjnego do Francji
4. Polska imigracja we Francji
5. Obraz ruchów migracyjnych z Polski do Francji w oficjalnych statystykach
5.1. Emigracja do Francji w statystykach francuskich
5.2. Polacy na francuskim rynku pracy na tle ogółu pracujących cudzoziemców
Wnioski
Rozdział VI
STUDIA PRZYPADKÓW POLSKICH PRACOWNIKÓW WE FRANCJI
Wprowadzenie
1. Studia przypadków
1.1. Opiekunka do dzieci
1.2. Sprzątaczka - pomoc domowa
1.3. Kelner(ka) i inni pracujący w gastronomii
1.4. Robotnik budowlany: murarz, malarz, tynkarz, elektryk...
1.5. Pielęgniarka w szpitalu
1.6. Pielęgniarka-opiekunka chorej osoby w domu
2. Próba uogólnienia
2.1. Droga na francuski rynek pracy
2.2. Praca i warunki pracy Polaków we Francji
2.3. Kontakty z Francuzami i integracja we Francji
Wykorzystane źródła informacji
WNIOSKI I REKOMENDACJE
LITERATURA
ZAŁĄCZNIK 1
NOTE DE SYNTHESE

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2007, seria "Ekspertyzy"

ISBN

978-83-87890-90-2

Format, liczba stron, oprawa

A4, 171 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies