STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
CZŁOWIEK I ZAWÓD Wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy
Tytuł:CZŁOWIEK I ZAWÓD
Wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy
Autor:Urszula Jeruszka
Sygnatura:188M/SiM/0510
Kategoria: Prawo Pracy, Edukacja, Zatrudnienie
Cena: 47,25 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

W tej książce akcentowana jest relacja: człowiek – zawód jako dobrze oddająca istotne problemy i zadania zawodoznawstwa. W treści przewija się idea nadrzędności człowieka w wyodrębnianiu i opisywaniu zawodów, ustalaniu ich klasyfikacji, kształceniu i świadczeniu pracy w określonym zawodzie oraz skutecznym radzeniu sobie w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Bez wyodrębnienia zawodów oraz określenia kwalifikacji i kompetencji wymaganych do ich wykonywania nie można opracować programów kształcenia, zharmonizować kierunków, struktury i treści nauczania z potrzebami gospodarki, profesjonalnie kierować własnym/pracowników rozwojem zawodowym, przygotować ludzi do nowych ról i do przyszłych zadań, prowadzić właściwie rekrutacji i zatrudniać zgodnie z potrzebami, dopasować podaży i popytu na pracę wykwalifikowaną oraz prognozować zapotrzebowania na pracę. Dlatego też wiedza o zawodach ma ogromne znaczenie dla rozwoju osobowego, społecznego i gospodarczego.
Uwzględniając zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne problematyki zawodów, autorka omawia:
związek między zawodem i człowiekiem,
pojęcie zawodu, konstytutywne i konsekutywne jego cechy oraz pojęcia pochodne,
kwalifikacje i kompetencje pracownicze i zawodowe, klasyfikacje zawodów,
grupowanie zawodów według przedmiotu pracy i kontrowersje z tym związane,
podstawowe kategorie zawodów,
wpływ postępu naukowo-technicznego na treść i charakter pracy w zawodach,
koncepcję kształcenia do wielu zadań w zawodzie,
potrzebę elastyczności przy wykonywaniu pracy w zawodzie,
podstawowe twierdzenia teorii zawodu.
Publikacja może zainteresować zarówno teoretyków, jak i praktyków zawodoznawstwa, a szerzej pedagogiki pracy. Poruszane w niej zagadnienia dotyczą ogółu zawodów, wiele z nich ma charakter powszechny i może znaleźć zastosowanie w rozmaitych instytucjach systemu edukacji i rynku pracy.

Spis treści

Wprowadzenie
1. Zawód jako kategoria pojęciowa związana z człowiekiem
2. Analizy definicyjne pojęcia „zawód” i pojęć pochodnych
3. Konstytutywne i konsekutywne cechy zawodu jako pojęcia
4. Kwalifikacje i kompetencje pracownicze i zawodowe
5. Problematyka klasyfikacji zawodów
5.1. Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów
5.2. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
5.3. Klasyfikacja Zawodów Szkolnictwa Zawodowego
5.4. Struktura opisów zawodów
6. Grupowanie zawodów według przedmiotu pracy i związane z tym kryterium kontrowersje
7. Podstawowe kategorie zawodów
8. O wpływie postępu naukowo-technicznego na treść i charakter pracy w zawodach
9. Kształcenie do wielu zadań w zawodzie
10. Praca w zawodzie czy w obszarze zawodowym?
11. Podsumowanie – podstawowe twierdzenia teorii zawodu
Bibliografia
Dokumenty prawne
Summary


TABLE OF CONTENTS

Introduction

1. The occupation as a conceptual category associated with a man
2. The analysis the term of occupation and the terms of derivatives
3. The constitutive and consecutive characteristics of a occupation as a term
4. Employees and vocational qualifications and competence
5. The issue of classification of occupations
5.1. The International Standard Classification of Occupations
5.2. The Classification of Occupations and Specializations
5.3. The Classification of Occupations for Vocational School Education
5.4. The structure of occupation’ descriptions
6. Grouping occupations according to the subject of work and associated with this criterion the controversy
7. Basic categories of occupations
8. The influence of scientific and technical progress on the content and nature of work in occupations
9. Training for many tasks in the occupation
10. Working in a occupation or in the professional area?
11. Summary – the main theorems of the theory of occupation
Bibliography
List of legal acts
Summary (English)

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2010, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-28-0

Format, liczba stron, oprawa

B6, 183 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies