STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POMOC W RAZIE BEZROBOCIA W USTAWODAWSTWACH PAŃSTW UE. Analiza porównawcza
Tytuł:UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POMOC W RAZIE BEZROBOCIA W USTAWODAWSTWACH PAŃSTW UE. Analiza porównawcza
Autor:Gertruda Uścińska
Sygnatura:196M/MZ/0511
Kategoria: Prawo Pracy, Prawo w Polityce Społecznej, Zabezpieczenie Społeczne
Cena: 21,00 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Większość krajów o gospodarce rynkowej uznaje brak pracy za ważną przesłankę polityki zatrudnienia. Natomiast ryzyko braku pracy i świadczenia związane z bezrobociem są najczęściej przedmiotem regulacji ze strony systemu ubezpieczeń społecznych. Świadczenia z tytułu bezrobocia, przewidziane w tych systemach, wchodzą niejako w program ograniczania bezrobocia, chociaż z różnymi skutkami. Organizacyjnie ubezpieczenie od bezrobocia jest w wielu państwach powiązane z administracją pracy jako jeden ze środków walki z bezrobociem i łagodzenia jego skutków. Ochrona pracowników przed bezrobociem oraz łagodzenie jego skutków są realizowane w tych krajach za pomocą różnych instrumentów.
W krajach UE występują najczęściej systemy obowiązkowego ubezpieczenia od bezrobocia, a w wielu krajach również systemy dobrowolnego ubezpieczenia od bezrobocia.1
Systemy obowiązkowego ubezpieczenia od bezrobocia najczęściej są powiązane z ubezpieczeniami społecznymi albo stanowią ich integralną część. Istnieją też systemy oddzielne dla określonych grup zawodowych, związane ze specyfiką pracy.
W ramach dobrowolnego ubezpieczenia mieszczą się związkowe kasy ubezpieczenia od bezrobocia, niekiedy subwencjonowane przez państwo. Przynależność do kasy bezrobocia jest najczęściej związana z przynależnością związkową.
W niektórych państwach istnieją także systemy świadczeń uzupełniających z tytułu bezrobocia, zagwarantowane w układach zbiorowych dla niektórych grup pracowników. Świadczenia te są wypłacane niezależnie od świadczeń przewidzianych przez obowiązkowe ubezpieczenia od bezrobocia.
Uzupełniający charakter mają również systemy pomocy z tytułu bezrobocia, które najczęściej obejmują zasiłki z tytułu bezrobocia, a czasami świadczenia o innym charakterze (finansowane przez państwo).
W poszczególnych państwach rola systemów o charakterze pomocy w przypadku bezrobocia jest zróżnicowana. W niektórych krajach stanowią one uzupełnienie świadczeń ubezpieczeniowych. W innych, zgodnie z kryterium potrzeb, obejmują bezrobotnych po wyczerpaniu maksymalnych uprawnień z ubezpieczenia bądź też osoby, które nie spełniają wymagań ubezpieczeniowych.
W opracowaniu przedstawiono podstawowe cechy systemów ubezpieczenia na wypadek bezrobocia oraz form pomocy w razie bezrobocia stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich UE, EOG i Szwajcarii.2 Dokonano analizy porównawczej tych rozwiązań. Ponadto zaprezentowano rozwiązania polskie.

z wprowadzenia


1. Mutual Information System on Social Protection (MISSOC) 2010a, Social protection in the Member States of the European Union of the European Economic Area and in Switzerland, Situation on 1 January 2010, European Commission, Brussels, dostępny w Internecie na stronach: http://ec.europa.eu/. Systéme mutual d’information sur la protection sociale (MISSOC) 2010b, La protection sociale dans les Etats membres de l’Union Européenne, de L’Espace économique européen et en Suisse. Situation an 1 er janvier 2010, Commission Européenne, Bruxelles, dostępny w Internecie na stronach: http://ec.europa.eu/.

2.Opracowanie to jest kontynuacją i aktualizacją wcześniejszych prac na ten temat, wydanych przez autorkę w IPiSS. Ostatnie opracowanie to Zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia w państwach UE. Analiza porównawcza, IPiSS, Warszawa 2002.

Spis treści

WPROWADZENIE
I. PODSTAWOWE CECHY SYSTEMÓW UBEZPIECZENIA NA WYPADEK BEZROBOCIA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Lichtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

II. ANALIZA PORÓWNAWCZA SYSTEMÓW UBEZPIECZENIA OD BEZROBOCIA

LITERATURA

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2011, seria "Materiały z Zagranicy"

ISBN

978-83-61125-47-1

Format, liczba stron, oprawa

B5, 144 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies