STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
UNOWOCZEŚNIANIE METOD I FORM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian
Tytuł:UNOWOCZEŚNIANIE METOD I FORM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE
Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian
Autor:Urszula Jeruszka (red.), Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Maciej Gruza, Mieczysław Kabaj, Stefan Michał Kwiatkowski, Joanna Mirosław, Jadwiga Nowosad, Andrzej Stępnikowski, Krzysztof Symela
Sygnatura:202M/SiM/0512
Kategoria: Edukacja, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zarządzanie Zasobami
Cena: 44,10 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Aby sprostać zmieniającemu się rynkowi pracy ludzie muszą dostosowywać swoją „kondycję zawodową” do permanentnych zmian, transformacji i modernizacji. Z tego względu problemy tworzenia i dostosowywania kadr do nowoczesnej gospodarki, a więc także kształcenia zawodowego dla rynku pracy są niezwykle istotne dziś, ale przede wszystkim jutro. Szkoła w działaniach przystosowawczych i modernizacyjnych musi sprostać takim zadaniom, wokół których należy skupić uwagę teoretyków, jak i praktyków. Potrzeby zmian w edukacji nie mogą już dłużej czekać, jeśli nie chcemy wlec się w ogonie państw europejskich. Każda dobra publikacja, pomocna w rozwiązywaniu problemów przystosowania, adekwatności kształcenia, szczególnie zawodowego, do warunków rozwoju i rynków pracy jest ważną pozycją służącą praktyce społecznej.
Praca Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pt. „Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian” spełnia ten warunek. Jest to potrzebne opracowanie i bardzo aktualne, gdyż dotyczy szkolnictwa zawodowego, które w ostatnich latach schodziło na dalszy plan. Prawo człowieka do pracy jest jednym z ważniejszych zadań, które powinni rozwiązywać wszyscy – decydenci różnych szczebli, pracodawcy, nauczyciele i wreszcie sami uczniowie. Przedłożona do recenzji praca może im w tym pomóc. Wiele nowych informacji, wiele nowych propozycji, wnikliwe oceny oparte na badaniach empirycznych obecnej rzeczywistości i wreszcie propozycje zmian i nowych rozwiązań tak ważnego elementu polskiej edukacji, jakim jest kształcenie zawodowe to niewątpliwie znaczące walory opracowania. Dobór autorów od „wytrawnych” specjalistów do osób z nowym spojrzeniem na problematykę związku kształcenia z rynkiem pracy zwiększył znacząco spektrum spojrzenia na tę niezwykle istotną dziedzinę życia gospodarczego i społecznego. Zatrudnienie, ciekawa praca, perspektywy rozwoju zawodowego to najistotniejsze dążenie młodych ludzi u progu dorosłego życia. To także zadanie dla całego społeczeństwa. Prognoza oparta na rzetelnej diagnozie pomaga w rozwiązywaniu praktycznych problemów i ułatwia planowanie niezbędnych zmian w przyszłości.

z recenzji
Janiny Elżbiety Karney

Spis treści

NOTY O AUTORACH

WPROWADZENIE

Część I
TEORETYCZNE PODSTAWY PRZYGOTOWANIA DO PRACY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH


Urszula Jeruszka
1. Wybrane teorie współczesnego kształcenia zawodowego
1.1. Progresywizm, konstruktywizm, teoria kapitału ludzkiego i teoria kapitału społecznego w badaniach kształcenia zawodowego

Stefan M. Kwiatkowski
2. Współczesne cele kształcenia zawodowego
2.1. Cele dydaktyczne i wychowawcze
2.2. Cele ogólne, pośrednie i szczegółowe
2.3. Cele w kategoriach efektów uczenia się

Krzysztof Symela
3. Metody nauczania i uczenia się w kształceniu zawodowym
3.1. Interpretacja pojęć: metoda nauczania i metoda uczenia się
3.2. Metody nauczania preferowane w kształceniu zawodowym
3.3. Strategie i dobór metod nauczania i uczenia się w kształceniu zawodowym
3.4. Metody nauczania i uczenia się w aspekcie idei uczenia się przez całe życie

Krzysztof Symela
4. Formy organizacyjne kształcenia zawodowego
4.1. Konwencjonalne formy organizacyjne kształcenia
4.2. Modułowa organizacja treści kształcenia zawodowego

Maciej Gruza
5. Zatrudnialność absolwentów szkół zawodowych
5.1. Interpretacja pojęć: zatrudnialność absolutna i relatywna
5.2. Uwarunkowania kompetencyjne zatrudnialności

Część II
UWARUNKOWANIA PRAWNE SZKOLNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODWEGO


Joanna Mirosław
6. Technikum i szkoła policealna w systemie edukacji narodowej

Maciej Gruza
7. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wyznacznikiem oferty kształcenia w szkołach zawodowych

Krzysztof Symela
8. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie elementem dokumentacji szkolno-pedagogicznej
8.1. Rola podstawy programowej w doborze treści, metod i form kształcenia
8.2. Struktura i wymagania nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
8.2. Uwarunkowania dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego

Andrzej Stępnikowski
9. Determinanty prawne organizacji i prowadzenia praktycznej nauki zawodu

Elżbieta Drogosz-Zabłocka
10. Egzamin zawodowy. Podstawy prawne potwierdzania kwalifikacji

Część III
PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTÓW ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH DO PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH


Maciej Gruza, Joanna Mirosław
11. Metodologiczne założenia badań empirycznych
11.1. Cel badań i hipotezy badawcze
11.2. Metody, techniki i narzędzia badań
11.3. Próba badawcza i teren badań
Aneks

Elżbieta Drogosz-Zabłocka
12. Społeczne i edukacyjne determinanty wyboru zawodu

Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Urszula Jeruszka
13. Metody nauczania i uczenia się stosowane w teoretycznych przedmiotach zawodowych
13.1. Nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych
13.2. Ocena metod nauczania i uczenia się stosowanych w szkołach zawodowych
Aneks

Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Urszula Jeruszka
14. Metody praktycznego nauczania zawodu
14.1. Zajęcia praktyczne
14.2. Praktyki zawodowe
14.3. Ocena metod nauczania i uczenia się stosowanych w szkołach zawodowych
Aneks

Elżbieta Drogosz-Zabłocka
15. Formy organizacyjne kształcenia zawodowego
15.1. Miejsce realizacji zajęć teoretycznych
15.2. Formy jednostkowe i zbiorowe oraz miejsca realizacji praktycznej nauki zawodu
15.3. Formy organizacyjne kształcenia zawodowego: szkoła a zakład pracy

Mieczysław Kabaj
16. Metody, formy i środki unowocześnienia funkcjonowania Centrów Kształcenia Praktycznego. Diagnoza i propozycje zmian
16.1. Przesłanki tworzenia i zadania centrów kształcenia praktycznego
16.2. Badania empiryczne funkcjonowania centrów kształcenia praktycznego
16.3. Zakres działalności i adekwatność kształcenia do potrzeb gospodarki
16.4. Adekwatność metod kształcenia
16.5. Potencjał działalności centrów
Aneks

Maciej Gruza, Jadwiga Nowosad, Joanna Mirosław
17. Nauka zawodu u pracodawcy
17.1. Zainteresowanie pracodawców kształceniem praktycznym uczniów
17.2. Praktyczna nauka zawodu w zakładzie pracy a wyniki egzaminu zawodowego
17.3. Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy a przebieg karier zawodowych absolwentów

Urszula Jeruszka
18. Efektywność kształcenia szkolnego w aspekcie zatrudnienia
18.1. Istota i rodzaje efektywności kształcenia szkolnego
18.2. Rozmiar i praktyczna wartość badania karier zawodowych absolwentów szkół
18.3. Jakość przygotowania do pracy absolwentów szkół zawodowych
18.4. Wyuczona bezradność zatrudnieniowa absolwentów szkół zawodowych

Maciej Gruza
19. Wchodzenie absolwentów szkół zawodowych na rynek pracy. Zatrudnieniowy aspekt efektywności kształcenia szkolnego
19.1. Przejście absolwenta ze szkoły zawodowej do pracy
19.2. Aktywność zawodowa absolwentów szkół zawodowych (dane GUS)

Część IV
UNOWOCZEŚNIANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO


Stefan M. Kwiatkowski
20. Unowocześnianie procesu kształcenia jako warunek zwiększania zatrudnialności i zmniejszania bezrobocia absolwentów szkół

Urszula Jeruszka
21. Oczekiwane zmiany metod i form kształcenia zawodowego

Krzysztof Symela
22. Czynniki zwiększające zatrudnialność absolwentów szkół zawodowych – opinie pracodawców i rekomendacje
Wprowadzenie
22.1. Czynniki zwiększające zatrudnialność absolwentów szkół zawodowych w opinii pracodawców
22.2. Współpraca szkoły zawodowej z pracodawcami jako warunek poprawy zatrudnialności absolwentów

Elżbieta Drogosz-Zabłocka
23. Kształcenie technika w szkolnictwie zawodowym i jego miejsce na rynku pracy

Urszula Jeruszka
Zakończenie

BIBLIOGRAFIA

ZAŁĄCZNIKI

SUMMARY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2012, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-66-2

Format, liczba stron, oprawa

B6, 428 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies