STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
DYLEMATY RYNKU  PRACY
Tytuł:DYLEMATY RYNKU PRACY
Autor:Anna Organiściak-Krzykowska (red.), Marcin Janusz (red.), Marek Bednarski, Zofia Czepulis-Rutkowska, Lidia Domańska, Tomasz Dorożyński, Agnieszka Furmańska-Maruszak, Wacław Jarmołowicz, Romuald Jończy, Roman Kisiel, Wiesława Lizińska, Dorota Klembowska, Magdalena Knapińska, Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski, Marek Piotrowski, Lucyna Szczebiot-Knoblauch, Ryszard Walkowiak, Magdalena Wysocka
Sygnatura:210M/SiM/0513
Kategoria: Polityka Społeczna, Zabezpieczenie Społeczne, Migracje, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Integracja z Unią Europejską
Cena: 31,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Problemy rynku pracy nieustannie wyczerpują znamiona kwestii społecznej, czyli problemu społecznego długotrwałego, złożonego, dotykającego szerokiego grona osób. Takie ujęcie nakazuje z kolei stałe monitorowanie kluczowych wskaźników opisujących sytuację na rynku pracy oraz zobowiązuje do określenia czynników wpływających na taki stan rzeczy.
Mimo wysiłków podstawowy problem polskiego rynku pracy, jakim jest bezrobocie, ponownie osiąga dwucyfrowy poziom*. Jest to skutkiem spowolnienia gospodarczego i dotyczy całego kraju. Wnikliwa analiza zjawiska wskazuje na silne przestrzenne zróżnicowanie sytuacji na regionalnych rynkach pracy. Poszukiwanie jej przyczyn wymaga postawienia pytań szczegółowych, dotyczących choćby problemu konwergencji regionów oraz działań zmierzających do inkluzji społecznej grup wysokiego ryzyka, do których zaliczyć można absolwentów, kobiety czy ludność w wieku 50+ na rynku pracy. Rozmiary i dynamika tych zmian jest przedmiotem dociekań badaczy wielu dyscyplin naukowych.
Przedkładana czytelnikom publikacja jest głosem w dyskusji, toczącym się wokół tych problemów na gruncie nauk ekonomicznych. Jej przedmiotem są problemy rynku pracy mające wpływ na życie społeczne i gospodarcze państwa.
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podstawą prac badawczych były obszerne studia literaturowe w zakresie konkretnej problematyki. Empiryczne elementy zaś zostały przygotowane na podstawie danych statystycznych agregowanych przez odpowiedzialne za to instytucje zarówno w Polsce, jak i w Europie. Nie bez znaczenia pozostają również wyniki badań własnych, przeprowadzonych przez Autorów, które w istotny sposób poszerzają postrzeganie poszczególnych zjawisk.
Praca składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy problematyki zatrudnienia i bezrobocia, tj. podstawowych kategorii rynku pracy. Składa się na nią sześć artykułów, w których dokonana została m.in. ocena polityki gospodarczej państwa wobec bezrobocia, analiza wzajemnych związków pomiędzy koniunkturą gospodarczą a bezrobociem krótko- i długotrwałym czy też rola funduszy strukturalnych UE w promocji zatrudnienia. Tę część uzupełniają refleksje na temat interakcji pomiędzy „dobrym rządzeniem” a zatrudnieniem w szarej strefie oraz bieżącej sytuacji na rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego.
W drugiej części, zatytułowanej Przemiany demograficzne i migracje wobec problemów rynku pracy, podjęto rozważania o społecznych determinantach sytuacji na rynku pracy. W sześciu artykułach przeanalizowano zagadnienia dotyczące starzenia demograficznego, jego wpływu na kondycję systemu emerytalnego w Polsce oraz problemu nieformalnych opiekunów osób starszych. Zaprezentowano ponadto wyniki badań nad ekonomiczno-społecznymi skutkami migracji w różnych grupach społecznych.
Redaktorzy tomu wyrażają nadzieję, że przedstawione w publikacji rozważania przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy, jej uwarunkowań, konsekwencji oraz potrzeb polityki rynku pracy.

Z Wprowadzenia
Anna Organiściak-Krzykowska
Marcin Janusz


________________
* Według danych GUS w połowie 2013 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 13,2%.

Spis treści

WPROWADZENIE

Część I
Zatrudnienie i bezrobocie


Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska
POLITYKA GOSPODARCZA PAŃSTWA WOBEC BEZROBOCIA W POLSCE W LATACH 2004–2011

Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski
BEZROBOCIE KRÓTKO- I DŁUGOOKRESOWE A WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ – ANALIZA NA PRZYKŁADZIE POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 1998–2011

Dorota Klembowska
EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ZMIAN STOPY BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Marek Bednarski
ZATRUDNIENIE W SZAREJ STREFIE A DOBRE RZĄDZENIE (GOOD GOVERNANCE)

Tomasz Dorożyński
ROLA UNIJNEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI W PROMOCJI ZATRUDNIENIA. WNIOSKI Z BADAŃ W REGIONIE ŁÓDZKIM
VMagdalena Wysocka, Ryszard Walkowiak
ELASTYCZNE FORMY PRACY W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ WARMII I MAZUR

Część II
Przemiany demograficzne i migracje wobec problemów rynku pracy


Zofia Czepulis-Rutkowska
REFORMY EMERYTALNE W POLSCE – UWARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE

Lidia Domańska
DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA WIEK. AGEIZM NA RYNKU PRACY

Marek Piotrowski
WPŁYW PROCESU STARZENIA DEMOGRAFICZNEGO NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZASOBÓW PRACY W POLSCE

Agnieszka Furmańska-Maruszak
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA NIEFORMALNYCH OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH W POLSCE

Romuald Jończy
PRZEDAKCESYJNA MIGRACJA ZAROBKOWA ŚLĄZAKÓW POCHODZENIA NIEMIECKIEGO A NOWA POAKCESYJNA MIGRACJA POLAKÓW. RÓŻNICE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ

Lucyna Szczebiot-Knoblauch, Roman Kisiel, Wiesława Lizińska
PLANY MIGRACYJNE PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW UWM W OLSZTYNIE W LATACH 2007–2012

AUTORZY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2013, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-90-7

Format, liczba stron, oprawa

B 5, 285 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies