STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
REGIONALNE I LOKALNE RYNKI PRACY - OD DYSPROPORCJI DO SPÓJNOŚCI
Tytuł:REGIONALNE I LOKALNE RYNKI PRACY - OD DYSPROPORCJI DO SPÓJNOŚCI
Autor:Ryszard Czesław Horodeński, Elżbieta Kryńska, Jacek Męcina, Małgorzata Szylko-Skoczny, Zenon Wiśniewski, Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska, Andrzej Rączaszek, Anna Organiściak-Krzykowska, Krystyna Gilga, Zofia Hasińska,, Cecylia Sadowska-Snarska, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka, Maciej Muczyński, Andrzej Ziomek, Hubert Ostapowicz, Mieczysław Kabaj, Lucyna Machol-Zajda, Marek Bednarski, Łukasz Sienkiewicz, i inni
Sygnatura:144M/SiM/0606
Kategoria: Polityka Społeczna, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Cena: 49,35 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Doświadczenia z okresu przełomu XX i XXI wieku wskazują na lokalnych rynkach pracy nie tylko w Polsce, ale i w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż poszczególne obszary (regiony, powiaty, gminy) od strony podaży zasobów pracy dysponują znacznym potencjałem o różnym charakterze pod względem cech społeczno-demograficznych, jakości pracy i ruchliwości pracowniczej. Popytowa strona rynku pracy wykazuje również istotne zróżnicowanie, co przejawia się m.in. w odmiennej strukturze i rozmiarach zatrudnienia. Rozbieżności przestrzenne, które winny stać się podstawową przesłanką różnicowania oddziaływania polityki ekonomicznej, w tym rynku pracy, zmierzającej do równoważenia tego rynku, stały się przedmiotem dyskusji podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w październiku 2005 roku przez dwie instytucje: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie i Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku pt. Regionalne i lokalne rynki pracy - od dysproporcji do spójności. Konferencja została objęta patronatem Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN i zgromadziła nie tylko licznych reprezentantów środowisk naukowych z kraju, ale również z zagranicy, a także praktyków, w tym przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie zainteresowanym doświadczeń osób i instytucji pracujących nad poznaniem i oceną funkcjonowania rynku pracy z myślą, że te doświadczenia zainspirują proces doskonalenia gospodarki zasobami pracy w XXI wieku i będą prowadzić do łagodzenia dysproporcji na regionalnych i lokalnych rynkach pracy.

Spis treści

WPROWADZENIE
Elżbieta Kryńska
Europejska strategia zatrudnienia wobec zróżnicowań regionalnych
Jacek Męcina
Wyznaczniki sytuacji na rynku pracy w Polsce i zadania dla polityki zatrudnienia
Małgorzata Szylko-Skoczny
Zwrot w polityce rynku pracy
Ryszard Cz. Horodeński
Istota i przesłanki rozwiązywania kryzysu rynku pracy
Zenon Wiśniewski
Ocena aktywnych programów zatrudnieniowych. Koncepcje dylematy - doświadczenia europejskie
Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska
Sytuacja na polskim rynku pracy po wstąpieniu do unii europejskiej
Andrzej Rączaszek
Demograficzne problemy rynku pracy w wybranych krajach
Anna Organiściak-Krzykowska
Zróżnicowanie bezrobocia w unii europejskiej na tle wybranych krajów świata i europy
Zofia Hasińska, Krystyna Gilga, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka
Popyt na pracę w regionie wrocławskim na podstawie badań ankietowych pracodawców
Cecylia Sadowska-Snarska
Popyt a podaż zasobów pracy na lokalnym rynku pracy w suwałkach w świetle opinii pracodawców i bezrobotnych
Ricardas Baubinas, Donatas Burneika, Vidmantas Daugirdas
Peculiarities of recent changes in labour market in ignalina nuclear power plant region
Adam Tomanek
Bariery rozwoju wiejskiego rynku pracy w województwie podlaskim
Jerzy Suchta, Wojciech Żebrowski, Anna Kowalczyk
Szanse i zagrożenia wiejskiego rynku pracy w regionie warmii i mazur
Agnieszka Becla, Stanisław Czaja, Anetta Zielińska
Identyfikacja pojęcia i przyczyny trudnego bezrobocia w regionie wałbrzyskim
Anna Skórska, Jarosław Wąsowicz, Radosław Jeż
Zmiana sytuacji absolwentów na śląskim rynku pracy w latach 1999-2004
Mieczysław Kabaj
Założenia paktów społecznych na rzecz tworzenia miejsc pracy ujęcie globalne i lokalne
Andrzej Ziomek
Terytorialne pakty zatrudnienia w Europie i Polsce jako forma przeciwdziałania bezrobociu
Marek Bednarski, Łukasz Sienkiewicz
Mała i średnia przedsiębiorczość w wymiarze lokalnym
Lucyna Machol-Zajda
Wdrażanie technik informatyzacji i telekomunikacji w polsce - perspektywa regionalna
Hubert Ostapowicz
Organizacje pozarządowe w przedsięwzięciach rynku pracy finansowanych ze środków wspólnotowych
Maciej Muczyński
Publiczne służby zatrudnienia jako element instytucjonalnej struktury suwalskiego rynku pracy

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2006, oraz WSP Białystok,, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87981-19-2; 978-83-87981-19-8

Format, liczba stron, oprawa

B5, 319 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies