STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
OD UBÓSTWA DO WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje, Europa i świat.
Tytuł:OD UBÓSTWA DO WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje, Europa i świat.
Autor:Stanisława Golinowska (red.), Zofia Morecka, Marta Styrc, Ewa Cukrowska, Jacek Cukrowski
Sygnatura:169M/PBZ/0608
Kategoria: Polityka Społeczna, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne
Cena: 47,25 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

W latach 90. Instytut wydał dwie duże prace "Polska bieda" oraz "Polska bieda II", które zawierały wyniki podstawowych rozpoznań o charakterze ilościowym. Porządkowały one pomiar ubóstwa oraz rekomendowały stosowanie sprawdzonych i uzgodnionych z GUS podejść i wskaźników. Ugruntowały sposób podawania oraz ciągłość informacji o skali i głębokości ubóstwa w Polsce. Wpłynęły też na uwzględnianie w polityce społecznej trafniejszych metod zwalczania ubóstwa i pomocy ubogim. Po wejściu Polski do UE badania nad ubóstwem nabrały nowej dynamiki. Komisja Europejska oraz Eurostat proponują rozszerzenie kategorii ubóstwa o wykluczenie społeczne, wprowadzenie w szerszym zakresie badań panelowych, łączenie metod ilościowych z jakościowymi oraz postulują nowe wskaźniki pomiaru. Ponadto zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego stało się celem strategii polityki społecznej UE, realizowanej wspólnie z krajami członkowskimi. Jednocześnie zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego nabrało wyrazistości, głównie w związku z trudnym rynkiem pracy, jaki pod koniec lat 90. zaczął się w Polsce kształtować. Prezentowany zeszyt pełni szczególną funkcję w serii wydawniczej "Polska Bieda III". Z jednej strony stanowi ogólne wprowadzenie, ułatwiające percepcję treści raportów obejmujących zakresem przedmiotowym całość przeprowadzonych badań w ramach projektu "Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania". Z drugiej strony zawiera przegląd polskich i obcych badań nad ubóstwem i wykluczeniem społecznym, analizowanych z punktu widzenia zróżnicowanych koncepcji, obszarów i metod badawczych oraz wagi i jakości uzyskiwanych wyników. Tym samym, jak pisze recenzent, jest opracowaniem posiadającym cechy monografii, prezentującej ogólny stan wiedzy na dany temat. W gruncie rzeczy jest to zaawansowany, z punktu widzenia zgromadzonej w nim wiedzy, podręcznik aktualizujący istniejący dorobek naukowy na temat istoty problemów związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Przedstawiono w nim uporządkowany układ podstawowych pojęć i wskazano na występujące ograniczenia w praktyce badawczej. Jak zaznaczyli sami autorzy, zeszyt ten jest bardziej wykładem niż raportem z konkretnych badań projektu. Wykorzystaną w opracowaniu literaturę można uznać za swego rodzaju bazę bibliograficzną, z której należy i warto korzystać, podejmując nowe inicjatywy badawcze w dziedzinie ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Spis treści

WPROWADZENIE

Rozdział I
PRZEGLĄD I ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ NAD PRZYCZYNAMI, ZAKRESEM, KORELATAMI I KONSEKWENCJAMI UBÓSTWA W POLSCE

Wprowadzenie
Specyfika tematu
Cel badania, zadania badawcze i ich realizacja
Część I. Zakres i charakter badań nad ubóstwem
1. Obszar badawczy
2. Dobór bazy informacyjnej i jej charakter
3. Skala badań i jej zmiany w czasie
4. Charakter badań nad ubóstwem
5. Ośrodki badań nad ubóstwem
Część II. Analiza wyników badań
1. Definicje ubóstwa i jego pomiary
2. Zasięg ubóstwa
3. Głębokość ubóstwa, jej dynamika i zróżnicowanie
4. Problemy trwałości ubóstwa
5. Korelaty, mechanizmy i przyczyny ubóstwa
6. Konsekwencje ubóstwa
Literatura

Rozdział II
BRYTYJSKIE, EUROPEJSKIE I GLOBALNE BADANIA NAD UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Wprowadzenie
1. Badania nad ubóstwem w Wielkiej Brytanii
2. Badania nad ubóstwem w Unii Europejskie
3. Badania nad ubóstwem w skali globalnej
Literatura

Rozdział III
MILENIJNE CELE ROZWOJU W K RAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSPÓLNOTY NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW

Literatura

Rozdział IV
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

Wprowadzenie
1. Korzenie debaty i polityki wobec wykluczenia społecznego
2. Wykluczenie społeczne a ubóstwo. Dlaczego wykluczenie społeczne?
3. Wymiary wykluczenia
4. O wykluczeniu społecznym w Polsce
5. Wykluczenie społeczne w projekcie Polska Bieda III
Literatura

SŁOWO KOŃCOWE

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2008, seria "Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych"

ISSN

1507-9163

Format, liczba stron, oprawa

A4, 142 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies