STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
INTEGRACJA SPOŁECZNA PRZEZ PRACĘ. ASPEKTY MAKROEKONOMICZNE I REGIONALNE
Tytuł:INTEGRACJA SPOŁECZNA PRZEZ PRACĘ. ASPEKTY MAKROEKONOMICZNE I REGIONALNE
Autor:Ryszard Cz. Horodeński (red.), Cecylia Sadowska-Snarska (red.)
Sygnatura:197M/PZ/0611
Kategoria: Prawo Pracy, Prawo w Polityce Społecznej, Zabezpieczenie Społeczne, Rynek Pracy, Integracja z Unią Europejską
Cena: 55,00 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Intencją przedkładanej monografii jest zwrócenie uwagi na grupy osób w Polsce, którym szczególnie trudno wejść na rynek pracy i/lub utrzymać się na nim. Do nich należą osoby starsze, po 50. roku życia, kobiety (przede wszystkim powracające na rynek pracy po okresie dezaktywacji związanej z opieką nad dzieckiem), niepełnosprawni, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, często długotrwale bezrobotne czy też zamieszkujące na obszarach o niskim poziomie rozwoju gospodarczego, w tym na obszarach wiejskich. Osoby te najczęściej zasilają populację biernych zawodowo. Dlatego też szczególnym wyzwaniem w polityce rynku pracy w Polsce jest podjęcie działań na rzecz integracji grup defaworyzowanych na rynku pracy, a zarazem zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez ich aktywizację zawodową. Aktywizacja lub reaktywizacja wymienionych grup społecznych jest też bardzo ważna z punktu widzenia zwiększania wskaźnika zatrudniania w Polsce, który kształtuje się na poziomie 59,3% (w 2010 roku) i znacznie odbiega od zaplanowanego poziomu w strategii Lizbońskiej (70% na koniec 2010 roku) czy też Europa 2020 (75% w 2020 roku).
Niniejsza monografia składa się z trzech części:
W części pierwszej (Makroekonomiczne i regionalne determinanty sytuacji na rynku pracy) zwrócono uwagę na czynniki determinujące sytuację na rynku pracy, takie jak: kryzys gospodarczy, stosowane instrumenty w polskiej polityce rynku pracy, wykorzystywane fundusze strukturalne UE w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy, poziom rozwoju gospodarczego w układzie regionalnym i lokalnym.
Część druga (sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy) poświęcona jest nakreśleniu obecnej sytuacji grup defaworyzowanych na rynku pracy, zwracając szczególną uwagę na osoby po 50. roku życia, kobiety, młodzież, nastoletnie matki, osoby w wieku niemobilnym czy też niepełnosprawne.
Ostatnia część trzecia (Działania na rzecz integracji społecznej) zawiera propozycje działań na rzecz integracji społecznej w Polsce poprzez aktywizację zawodową. Przedstawiono w niej znaczenie partycypacji pracowniczej w kontekście integracji społecznej, elastycznych form pracy i organizacji czasu pracy jako rozwiązań sprzyjających zatrudnieniu osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy, znaczenie wdrożenia i upowszechniania idei flexicurity z punktu widzenia kształtowania polityki zatrudnienia w Polsce, dobre praktyki związane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE, czy też środków Banku Światowego, w aktywizacji zawodowej rolę ekonomii społecznej, kształcenia ustawicznego oraz wspierania kapitału intelektualnego młodzieży jako form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu czy instrumentów odnoszących się do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Monografia powstała dzięki wieloletniej współpracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Wydziałem Ekonomii Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku i osób współpracujących z tymi instytucjami.
Podstawowym założeniem publikacji jest udostępnienie zainteresowanym doświadczeń osób i instytucji pracujących nad poznaniem i oceną funkcjonowania rynku pracy, z myślą, że te doświadczenia zainspirują do dalszych badań nad procesem doskonalenia gospodarki zasobami pracy w XXI wieku, zwłaszcza w kontekście lepszego wykorzystania defaworyzowanych grup społecznych.

Ryszard Horodeński
Cecylia Sadowska-Snarska

Spis treści

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2011, seria "Publikacje Pozaseryjne"

ISBN

978-83-61247-43-2

Format, liczba stron, oprawa

B6, 462 stron, miękka oprawa, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ.  Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies