STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
REGIONALNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY
Tytuł:REGIONALNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY
Autor:Anna Organiściak-Krzykowska (red.), Ałła Czerep, Dawid Dobies, Tomasz Grabia, Janusz Hryniewicz, Pamela Jeziorska-Biel, Małgorzata Judycka, Jerzy Kawa, Roman Kisiel, Maria Kola-Bezka, Bożena Kołaczek, Adrian Kozak, Sabina Kubiciel-Lodzińska, Eugeniusz Kwiatkowski, Wiesława Lizińska, Mariusz Nyk, Justyna Przywojska, Aldona Podgórniak-Krzykacz, Anna Skórska, Halina Sobocka-Szczapa, Ewa Stroińska, Lucyna Szczebiot-Knoblauch, Beata Tomaszewska-Hołub, Andrzej Ziomek
Sygnatura:203M/SiM/0612
Kategoria: Polityka Społeczna, Edukacja, Rynek Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Integracja z Unią Europejską
Cena: 31,50 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Jedną z cech polskiego rynku pracy jest duże zróżnicowanie przestrzenne. Jest ono wynikiem wpływu specyficznych regionalnych uwarunkowań. Te specyficzne determinanty wraz z makro-ekonomicznymi, jako warunki wyjściowe mogą być dla danego regionalnego rynku pracy bodźcem lub ogranicznikiem w zakresie jego równoważenia.
Problematyka regionalnych rynków pracy jest od wielu już lat przedmiotem zainteresowań badaczy i zajmuje ważne miejsce w literaturze, szczególnie ekonomicznej. W centrum uwagi są zwłaszcza determinanty regionalnych rynków pracy, identyfikacja barier i kół zamachowych rozwoju ich gospodarki, problem konwergencji czy też dywergencji przestrzennych układów gospodarki. Recenzowana monografia mieści się w nurcie tych badań. Autorzy podjęli trud eksploracji i penetracji problematyki regionalnych rynków pracy. Na komplement zasługuje kompozycja monografii, która w czterech częściach porządkuje podejmowane problemy. (...)
(...) Uważam, że recenzowane opracowania są ważnym dokonaniem z naukowego punktu widzenia. Podkreślane niejednokrotnie ich walory teoretyczne i praktyczne sprawiają, że tworzą one materia-ły ważne i przydatne dla naukowców, studentów i praktyków życia gospodarczego.

z recenzji
Prof. dr hab. Doroty Kotlorz

Spis treści

WPROWADZENIE

Część I
Społeczne uwarunkowania rynku pracy


Eugeniusz Kwiatkowski
TENDENCJE I KIERUNKI MIGRACJI MIĘDZYWOJEWÓDZKICH LUDNOŚCI W POLSCE W LATACH 2000–2009

Bożena Kołaczek
EDUKACJA A RYNEK PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE

Beata Tomaszewska-Hołub
PROCES STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA A RYNEK PRACY W POLSCE

Pamela Jeziorska-Biel
SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY STUDENTÓW W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

Część II
Gospodarcze uwarunkowania rynku pracy


Janusz T. Hryniewicz
NOWA GOSPODARKA I WYBRANE ZACHOWANIA PRACOWNICZE W PERSPEKTYWIE ZMIAN GLOBALNYCH

Аłła Czerep
WSPÓŁCZESNA KONCEPCJA ZARZĄDZANIA PERSONELEM UKRAIŃSKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Lucyna Szczebiot-Knoblauch, Wiesława Lizińska, Roman Kisiel WPŁYW SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH NA RYNEK PRACY W POLSCE

Jerzy Kawa
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W REGIONIE WARMII I MAZUR I JEJ WPŁYW NA POZIOM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Mariusz Nyk, Halina Sobocka-Szczapa
CZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE POZIOM WYNAGRODZEŃ W REGIONACH. STUDIUM PRZYPADKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Ewa Stroińska
TELEPRACA SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB WYKLUCZONYCH Z RYNKU PRACY

Część III
Sytuacja na rynku pracy i edukacja


Tomasz Grabia
ZRÓŻNICOWANIE SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POLSCE WEDŁUG PODZIAŁU NA SZEŚĆ REGIONÓW

Anna Skórska
ROZWÓJ SEKTORA USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1999–2010

Dawid Dobies
SYTUACJA ŻOŁNIERZY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Adrian Kozak
ZRÓŻNICOWANIE LOKALNE BEZROBOCIA DŁUGOTRWAŁEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W LATACH 2006–2010

Małgorzata Judycka
EDUKACJA DZIECKA W KIERUNKU PRAKTYCZNEGO RZYGOTOWANIA DO ZAWODU

Część IV
Polityka społeczna i gospodarcza wobec problemów rynku pracy


Maria Kola-Bezka
AKTYWNOŚĆ ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYBRANYCH REGIONÓW WSCHODNIEGO POGRANICZA UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI

Justyna Przywojska, Aldona Podgórniak-Krzykacz
POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC PROBLEMÓW OSÓB STARSZYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM – ANALIZA STRATEGII I PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Sabina Kubiciel-Lodzińska
ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO) A POLSKA POLITYKA MIGRACYJNA

Andrzej Ziomek
KONIECZNOŚĆ ZMIANY POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W POLSCE
AUTORZY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2012, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-71-6

Format, liczba stron, oprawa

B5, 294 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies