STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
DEREGULACJA POLSKIEGO RYNKU PRACY
Tytuł:DEREGULACJA POLSKIEGO RYNKU PRACY
Autor:Kazimierz W. Frieske (red.), Eugeniusz Kwiatkowski, Stanisława Borkowska, Zenon Wiśniewski, Mieczysław Kabaj, Elżbieta Kryńska, Helena Strzemińska, Zofia Czepulis-Rutkowska, Jerzy Wratny, Lucyna Machol-Zajda, Maria Matey-Tyrowicz, Jan Winczorek, Juliusz Gardawski, Witold Morawski, Wiesława Kozek, Kamil Zawadzki, Tatiana Kanaszv
Sygnatura:103E/SiM/0703
Kategoria: Prawo Pracy, Zabezpieczenie Społeczne, Dialog Społeczny, Rynek Pracy, Zatrudnienie, Wynagrodzenia, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Integracja z Unią Europejską, Zbiorowe Stosunki Pracy
Cena: 29,40 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Rynek pracy jest systemem regulacji, w skład tego systemu wchodzą prawa popytu i podaży na pracę, mniej czy bardziej złożone okoliczności wyznaczające poziom wynagrodzeń, ludzkie przekonania o płacy godziwej; należą doń również normy prawne wskazujące, jakie warunki powinny być spełnione, aby wymiana pracy na wynagrodzenie mogła uzyskać ochronę politycznego przymusu, to jest ochronę prawną. Jednakże gdybyśmy chcieli konsekwentnie trzymać się pierwotnych znaczeń kilku wprowadzonych tu terminów, to łatwo przyszłoby zdać sobie sprawę z tego, że postulat deregulacji tej czy innej instytucji oznacza, w gruncie rzeczy, postulat jej likwidacji - jaki bowiem inny sens można nadać tezie o potrzebie deregulacji systemu regulacji?

Spis treści

WSTĘP
Część I
Ekonomiczne determinanty poziomu regulacji rynku pracy
Eugeniusz Kwiatkowski
PROBLEM REGULACJI RYNKU PRACY W ALTERNATYWNYCH OPISACH GOSPODARKI
  1. Wstęp
  2. Uwagi pojęciowe
  3. Elastyczność i regulacja rynku pracy w wybranych teoriach ekonomicznych
  4. Debata lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
  5. Zakończenie
  Literatura
Stanisława Borkowska
REGULACJA RYNKU PRACY W POLSCE A POLITYKA GOSPODARCZA
  1. Determinanty zakresu deregulacji
  2. Deregulacja rynku pracy w obrębie Złotej Triady. Procesy konwergencji
  3. Regulacja rynku pracy w Polsce; możliwości deregulacji
  4. Wnioski
  Literatura
Zenon Wiśniewski
DEREGULACJA RYNKU PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
  1. Istota deregulacji rynku pracy
  2. Zmiany regulacji rynków pracy w latach dziewięćdziesiątych
  3. Dwie drogi deregulacji: zimna kąpiel w Wielkiej Brytanii i regulowana elastyczność w Republice Federalnej Niemiec
  4. Deregulacja rynku pracy a Europejska Unia Walutowa
  Literatura
Mieczysław Kabaj
CZY DEREGULACJA RYNKU PRACY UMOŻLIWI UTWORZENIE 2 MLN MIEJSC PRACY DO 2010 r.?
  1. Główne wyzwania
  2. Koncepcja tworzenia i likwidacji miejsc pracy
  3. Trzy okresy tworzenia i likwidacji miejsc pracy
  4. Czy rynek pracy w Polsce jest mało elastyczny?
  5. Główne czynniki tworzenia i likwidacji miejsc pracy: porównanie dwóch okresów i strategii wzrostu
Literatura
Kamil Zawadzki
DEREGULACJA A KONCEPCJA PRZEJŚCIOWYCH RYNKÓW PRACY
  1. Przejściowe rynki pracy
  2. Istota deregulacji rynku pracy
  3. Instrumenty proponowane przez obie koncepcje
  4. Podsumowanie
Literatura
Część II
Współczesne procesy segmentacji rynku pracy
Elżbieta Kryńska
DEREGULACJA A SEGMENTACJA RYNKU PRACY
  1. Segmentacja rynku pracy
  2. Deregulacja rynku pracy
  3. Deregulacja a segmentacja
  4. Podsumowanie
  Literatura
Zofia Czepulis-Rutkowska
NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA I SYSTEM EMERYTALNY - WZAJEMNE RELACJE
  1. Zabezpieczenie społeczne - tradycja, ewolucja
  2. System emerytalny jako część zabezpieczenia społecznego
  3. Zabezpieczenie społeczne a rynek pracy i nietypowe formy zatrudnienia
  4. Polski system emerytalny a rynek pracy
  5. Nietypowe formy zatrudnienia a system emerytalny
  Podsumowanie
  Literatura
Jerzy Wratny
NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA W PERSPEKTYWIE POLSKIEGO PRAWA PRACY
  1. Wprowadzenie
  2. Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych
  3. Pojęcie nietypowości w zatrudnieniu pracowniczym
  4. Zatrudnienie subsydiowane
  5. Zatrudnienie terminowe
  6. Agencja pracy tymczasowej
  7. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
  8. Zakończenie
  Literatura
Helena Strzemińska
ELASTYCZNY CZAS PRACY - FUNKCJE GOSPODARCZE, DOCHODOWE I SOCJALNE NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC, FRANCJI I HOLANDII
  1. Podłoże rozwoju elastycznego czasu pracy
  2. Istota i formy elastycznego czasu pracy
  3. Co umożliwia stosowanie elastycznych form czasu pracy w Niemczech?
  4. Aspekty społeczne elastycznego czasu pracy
Literatura
Lucyna Machol-Zajda
TELEPRACA - NOWA FORMA ZATRUDNIENIA
  1. Wprowadzenie
  2. Telepraca w krajach UE
  3. Początki telepracy w Polsce
Literatura
Maria Matey-Tyrowicz
NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA - DYREKTYWY I PRAKTYKA UE
  1. Wprowadzenie
  2. Praca w niepełnym wymiarze czasu
  3. Praca terminowa (na czas określony)
  4. Praca czasowa (wynajem pracy)
  5. Telepraca
  Literatura
Tatiana Kanaszv
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POZIOM REGULACJI RYNKU PRACY NA
BIAŁORUSI
  1. Rozwój sektora prywatnego
  2. Zatrudnienie i czas pracy
  3. Koszty pracy
  4. Inflacja i płace
  5. Zwolnienia grupowe
  6. Dialog społeczny
  7. Konkluzje
  Literatura
Jan Winczorek
REGULACJA RYNKU PRACY A BEZROBOCIE - UWAGI METODOLOGICZNE
  Literatura
Część III
Poziom regulacji rynku pracy i struktura społeczna
Juliusz Gardawski
WYBRANE ASPEKTY DEREGULACJI STOSUNKÓW PRACY W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH
  1. Stosunek do państwa, norm prawa i instytucji kontrolnych
  2. Rynek pracy sektora małych i średnich przedsiębiorstw
  3. Zakończenie
Wiesława Kozek
REGULACJA RYNKU PRACY I MODELE STOSUNKÓW PRACY - PROBLEM IN-HOUSE REGULATIONS
  1. Regulacja rynku pracy
  2. Warunki powstawania in-house regulations w Polsce
  3. Funkcje in-house regulations w szerszym systemie zbiorowych stosunków pracy
  Literatura
Kazimierz W. Frieske
ZASADA WZAJEMNOŚCI: ISTOTNE PRZESŁANKI DEREGULACJI RYNKU PRACY
  1. O zawodności powszechnie podzielanych opinii
  2. Deregulacja rynku pracy: zyski i straty
  3. Wgląd w empirię: polityczna retoryka i systematyczne dane
  4. Co ważniejsze - poprawność odpowiedzi czy dobrze postawione pytanie?
  5. Co reguluje lepiej - prawo czy zasada wzajemności?
  Literatura
Witold Morawski
PRACA W GLOBALIZUJĄCYM SIĘ ŚWIECIE KONCEPCJE I REALIA
  1. Nowe wyzwania: od systemu fordowskiego do globalizacji
  2. Luddyści, antyluddyści i reszta mająca rację
      2.1. Rifkin i "koniec pracy": negatywna utopia luddystów
      2.2. Reich i "nowa praca": pozytywna utopia antyluddystów
      2.3. Beck: perspektywa reformistyczna, regulacyjna
  3. Praca jako wartość
  4. Zatrudnienie: polski problem nr 1
  5. Praca: między zaangażowaniem a koniecznością życiową
  6. Co jest ważne w pracy zawodowej?
  7. Gdzie pracować?
  8. Dwie uwagi końcowe
  Literatura

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2003, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-43-X

Format, liczba stron, oprawa

B5, 260 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies