STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
ZARZĄDZANIE TALENTAMI
Tytuł:ZARZĄDZANIE TALENTAMI
Autor:Stanisława Borkowska (red.), Tadeusz Listwan, Stanisław Chełpa, Andrzej Wozniakowski, Łukasz Sienkiewicz, Czesław Szmidt, Marta Juchnowicz, Joanna Mazur, Joanna Malinowska-Parzydło, i inni
Sygnatura:132E/SiM/0705
Kategoria: Rynek Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Cena: 42,00 PLN z VAT
Zamów wersję elektroniczną na:
wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Twarda konkurencja globalna i burzliwe otoczenie rodzi imperatyw troski organizacji o trwały i efektywny ich rozwój oraz zaangażowanie pracowników w realizację celów, jakie sobie wytyczyły. Jest zatem rzeczą naturalną, że rośnie zainteresowanie firm pozyskiwaniem i utrzymaniem pracowników kreatywnych, przedsiębiorczych, o wysokim potencjale rozwojowym, którzy stanowić będą dzwignię wzrostu wartości tych firm. Pracowników takich najczęściej określa się mianem "talenty". Pracownicy utalentowani są dobrem rzadkim. Trwa zatem wyścig o nich. W konsekwencji pojawia się problem zarządzania talentami, które prowadzić będzie do ich identyfikowania i pozyskiwania w dostosowaniu do strategii organizacji, ich utrzymania, motywowania do osiągania jak najlepszych efektów oraz do rozwoju korzystnego dla firmy i talentów. Jak nimi zarządzać, aby sprostać oczekiwaniom związanym z zatrudnianiem talentów? Próbę odpowiedzi na to pytanie stanowi niniejsza książka, która jest - jak się zdaje - pierwszą na polskim gruncie pracą zwartą, która gromadzi wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze zarządzania talentami.

Spis treści

KILKA REFLEKSJI TYTUŁEM WSTĘPU
CZĘŚĆ I
PODSTAWY ZARZĄDZANIA TALENTAMI
Rozdział I
Tadeusz Listwan
ZARZADZANIE TALENTAMI - WYZWANIE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

1. Wprowadzenie
2. Pojęcia talentu i zarządzania talentami
3. Proces zarządzania talentami
4. Zakończenie
Literatura
Rozdział II
Stanisław Chełpa
SAMOREALIZACJA TALENTÓW - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA INTRAPERSONALNE
1. Wprowadzenie
2. Co to jest talent?
3. Facylitatory talentu
4. Killerzy talentu
5. Podsumowanie
Literatura
Rozdział III
Andrzej Wozniakowski
GLOBALIZACJA - RÓŻNORODNOŚĆ - ZARZĄDZANIE TALENTAMI
1. Wstęp
2. Różnorodność (diversity) i społeczne włączenie (social inclusion)
3. Talenty i relacje w miejscu pracy jako ważne czynniki kształtujące efektywność firm gospodarki sieciowej
4. Globalizacja gospodarki, zmiany w społeczeństwie i w sytuacji na rynku pracy a polityka różnorodności
5. Zarządzanie różnorodnością jako inicjowanie działań pomagających w pozyskiwaniu i rozwoju nowych talentów
6. Dylematy polityki różnorodności
Literatura
CZĘŚĆ II
POZYSKIWANIE, IDENTYFIKACJA, POMIAR I ROZWÓJ TALENTÓW
Rozdział I
Agata Kaczmarska, Łukasz Sienkiewicz
IDENTYFIKACJA I POMIAR TALENTU W ORGANIZACJACH
1. Istota talentu i zarządzania talentami w organizacjach
2. Proces identyfikacji i pomiaru talentu
3. Ocena i przemieszczenia osób o wysokim potencjale
4. Podsumowanie
Literatura
Rozdział II
Małgorzata Woińska, Czesław Szmidt
METODY I TECHNIKI WYŁANIANIA KADRY O WYSOKIM POTENCJALE (Wnioski z praktyki)
1. Proces typowania kandydatów
2. Metodologia postępowania kwalifikacyjnego
3. Wyłanianie kandydatów
Rozdział III
Elżbieta Maliszewska
ZARZĄDZANIE TALENTAMI - ROZWAŻANIA PRAKTYKA
1. Zamiast wstępu: przypowieść o talentach
2. Talenty w firmie - kłopot, szansa, klucz do sukcesu?
3. Identyfikacja talentów - czyli jak wyłowić talent?
4. Zarządzanie talentami - diagnoza potencjału zawodowego, planowanie kariery i ścieżki rozwoju pracownika
5. Utrzymanie utalentowanego pracownika
6. Podsumowanie
Literatura
Rozdział IV
Aleksandra Rojewska, Magdalena Gera-Pikulska
ŚWIATEM RZĄDZI RUCH - FIRMA ZARZĄDZA TALENTEM CZY TALENT ZARZĄDZA FIRMĄ?
1. Zarządzanie talentem wyzwaniem dla firm
2. Jak zatrzymać utalentowanych pracowników?
Literatura
Rozdział V
Agnieszka Stegenka
JAK UTRZYMAĆ TALENTY, JAK BUDOWAĆ ICH ZAANGAŻOWANIE I LOJALNOŚĆ W DŁUGOFALOWEJ PERSPEKTYWIE?
1.Właściwy dobór talentów
2. Inwestowanie w rozwój talentów warunkiem ich utrzymania w organizacji i ich zaangażowania
3. Jak motywować talenty, aby je zatrzymać w organizacji?
CZĘŚĆ III
MOTYWOWANIE
Rozdział I
Marta Juchnowicz
MOTYWOWANIE DO ROZWOJU
1. Wprowadzenie
2. Co to znaczy motywować do rozwoju?
3. Wynagrodzenie zależne od kompetencji
4. Sposoby powiązania kompetencji pracowników z wynagrodzeniami
5. Prorozwojowy mechanizm wzrostu wynagrodzeń
6. Rola i warunki motywacyjnego oddziaływania systemu awansowania
7. Bariery w procesie rozwoju - syndrom stagnacyjny
Literatura
Rozdział II
Joanna Mazur
MOTYWOWANIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW O WYSOKIM POTENCJALE
1. Wprowadzenie
2. Kurs na innowacyjność
3. Motywowanie i rozwój talentów
Rozdział III
Mirosław Kłoczko
MOTYWY DZIAŁANIA I TYPY ZACHOWAŃ MENEDŻERÓW SPRZEDAŻY NA DRODZE DO SUKCESU ZAWODOWEGO
1. Wprowadzenie
2. Motywy działania
3. Typy zachowań
4. Podsumowanie
CZĘŚĆ IV
ZARZĄDZANIE TALENTAMI? PODEJŚCIA SPECYFICZNE
Rozdział I
Matthew Neagle
TWORZENIE PROGRAMÓW DLA PRACOWNIKÓW O WYSOKIM POTENCJALE
1. Programy dla absolwentów
2. Konkurencyjność - budowanie doświadczenia
2.2. Budowanie relacji między pracownikami
3. Uwagi końcowe
Literatura
Rozdział II
Marta Kowalska-Marrodán
ZARZĄDZANIE TALENTEM NA NAJWYŻSZYCH SZCZEBLACH ORGANIZACJI
1. Waga problemu
2. Typowe błędy w zarządzaniu talentem
3. Główne czynniki sukcesu
4. Cykl zarządzania talentem menedżerskim
Rozdział III
Joanna Malinowska-Parzydło
ZARZĄDZANIE TALENTAMI I PRACOWNIKAMI WIEDZY W PRAKTYCE FIRM MEDIALNYCH
1. Uczeni rzemieślnicy - profil branży
2. Tradycja zarządzania w firmach medialnych
3. Praktyka kierowania stanowiskami twórczymi
4. Typologia twórców
5. Profil motywacji wewnętrznej twórców
6. Podsumowanie
Literatura
Rozdział IV
Izabela Koładkiewicz
CO DECYDUJE O SUKCESIE - DOŚWIADCZENIA MENEDŻERÓW? ZAŁOŻYCIELI PRZEDSIĘBIORSTW - LIDERÓW
1. Wprowadzenie
2. W poszukiwaniu pasji
3. Otwartość? umiejętność patrzenia na świat
4. Wytrwałość w realizacji celów
5. Autorski styl zarządzania
6. Zaufanie? podstawowe spoiwo tworzonych relacji
7. Dbałość o dobre samopoczucie pracowników
8. Zespołowy lider
9. Podsumowanie
Rozdział V
Krzysztof Kwiecień
ZARZĄDZANIE TALENTAMI W MIĘDZYNARODOWYCH KORPORACJACH
1. Praca i kariera - nowe oczekiwania pracowników
2. Jak rozumieć talent?
3. Czynniki utrudniające przyciąganie i utrzymywanie pracowników w firmie
4. Sposoby pokonywania barier
5. Dobre praktyki zarządzania talentami
6. Potrzeba strategii zarządzania talentami
Rozdział VI
Katarzyna Maślanka, Tomasz Skudlik
ING INWESTUJE W TALENTY
LITERATURA

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2005, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-66-9

Format, liczba stron, oprawa

B5, 146 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ.  Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies