STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
W KIERUNKU  JAKOŚCI KAPITAŁU  LUDZKIEGO
Tytuł:W KIERUNKU JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO
Autor:Aleksy Pocztowski (red.), Bożenna Balcerzak-Paradowska, Stanisława Borkowska, Beata Buchelt-Nawara, Leszek Gilejko, Zdzisława Janowska, Zdzisław Jasiński, Anna Lipka, Lucyna Machol-Zajda, Józef Orczyk, Alicja Sajkiewicz, Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki
Sygnatura:157M/SiM/0707
Kategoria: Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Cena: 44,10 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Problematyka jakości kapitału ludzkiego ma wiele wymiarów: filozoficzny, ekonomiczny, społeczny. Znajduje to wyraz w opracowaniach zawartych w tej książce, przygotowanej z okazji konferencji poświęconej właśnie jakości kapitału ludzkiego, a zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w październiku 2007 roku. Można mieć nadzieję, że podniesione w książce kwestie stanowić będą inspirację do podejmowania badań nad różnymi aspektami jakości kapitału ludzkiego. Co do potrzeby takich badań nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Warto przy tym pamiętać, że doskonalenie jakości kapitału ludzkiego i profesjonalizacja podejścia do zarządzania tym kapitałem przynoszą korzyści zarówno pracownikom, w postaci lepszej zatrudnialności na rynkach pracy, poszczególnym organizacjom, w formie wzrostu efektywności i podnoszenia konkurencyjności, a gospodarce, poprzez rozwój i podnoszenie jej międzynarodowego prestiżu.

Spis treści

WSTĘP

Anna Lipka
KWALITOLOGIA KAPITAŁU LUDZKIEGO - PRZEDMIOT I METODY BADAWCZE
Wstęp
1. Analiza jakości kapitału ludzkiego
1.1. Analiza zasięgu i natężenia cech pracowników
1.2. Analiza przemian jakościowych kapitału ludzkiego
2. Proces zarządzania jakością kapitału ludzkiego
2.1. Instrumenty kształtowania pożądanego kapitału ludzkiego
3. Analiza jakości strategii personalnej
4. Analiza kosztów jakości kapitału ludzkiego
Bibliografia

Józef Orczyk
SENS PRACY A JAKOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO
Wprowadzenie
1. Społeczny sens pracy
2. Wzrost kapitału ludzkiego i potrzeba dywersyfikacji pracy
3. Kapitał ludzki w organizacji
4. Usługi a zmiany w modelu świadczeń społecznych - próba podsumowania
5. Uwagi końcowe
Bibliografia

Alicja Sajkiewicz
PROJAKOŚCIOWA KULTURA ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM
Wstęp
1. Kulturowe wyznaczniki jakości zzl
2. Ku jakości zarządzania kapitałem ludzkim
3. Kultura i jakość zzl w praktyce
4. Europejski model jakości
5. Konkluzje
Bibliografia

Zdzisława Janowska
OD DYSFUNKCJI DO STANDARDÓW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
1. Dysfunkcje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie sprawowania władzy
2. Dysfunkcje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach
2.1. Dysfunkcje w procesie doboru pracowników
2.2. Dysfunkcje w procesie oceniania pracowników
2.3. Dysfunkcje w procesie szkolenia i rozwoju
2.4. Dysfunkcje w procesie wynagradzania
2.5. Dysfunkcje w sferze partycypacji pracowniczej
3. Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi
4. Standardy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Bibliografia

Stanisława Borkowska
O JAKOŚCI ZARZĄDZANIA TALENTAMI
1. Czas na talenty
2. O potrzebie trafnego zdefiniowania talentów
3. Niektóre problemy zarządzania talentami
4. Procesy zarządzania talentami
4.1. Pozyskiwanie talentów - problemy i dylematy
4.2. Utrzymanie talentów
4.3. Rozwój talentów
4.4. O motywowaniu talentów
5. Determinanty skutecznego zarządzania talentami
5.1. Główni aktorzy
5.2. Cechy i wartości talentów
5.3. Przywództwo
6. Uwagi końcowe
Bibliografia

Leszek Gilejko
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI A PARTYCYPACJA PRACOWNICZA
1. Znaczenie zasobów ludzkich
2. Partycypacja pracownicza i kreatywność
3. Elity przemysłowe i pracownicy - postawy wobec partycypacji
Bibliografia

Zdzisław Jasiński
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE JAKOŚĆ ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH
Bibliografia

Bożena Balcerzak-Paradowska
ROLA RODZINY W ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO
Wstęp
1. Kształcenie dzieci jako strategiczny cel rodziny
1.1. Plany edukacyjne rodzin wobec dzieci i możliwości ich realizacji
1.2. Rozdysponowanie budżetów rodzinnych na cele edukacyjne
1.3. Uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych i jego uwarunkowania rodzinne
2. Nakłady czasu jako miernik udziału w rozwoju kapitału ludzkiego
3. Łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi - strategie rodzinne
4. Firma przyjazna rodzinie - wspieranie rodziny w tworzeniu i rozwoju kapitału ludzkiego
Bibliografia

Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki
JAKOŚĆ PRACY A SFERA POZAZAWODOWA
Wstęp
1. Rozkład czasu pracy w gospodarstwie domowym
2. Korzyści programów praca-dom dla pracownika i pracodawcy
3. Udział państwa uzasadniony
4. Rozwiązania stosowane w Europie
5. Praca-życie w Polsce
6. Wnioski
Bibliografia

Lucyna Machol-Zajda
ELASTYCZNY CZAS PRACY A JAKOŚĆ ŻYCIA I PRACY PRACOWNIKÓW
1. Czas pracy elementem jakości życia
2. Czas pracy a równowaga pracy i życia pozazawodowego
3. Najbardziej skuteczne rozwiązania łagodzące nierównowagę praca-życie
Bibliografia

Beata Buchelt-Nawara
JAKOŚĆ REALIZACJI PROCESU ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM JAKO DETERMINANTA KONKURENCYJNOŚCI SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wstęp
1. Proces zarządzania kapitałem ludzkim jako źródło konkurencyjności jednostek sektora usług medycznych
2. Ocena jakości systemu zarządzania kapitałem ludzkim w SP ZOZ-ach
3. Podsumowanie
Bibliografia

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2007, seria "Studia i Monografie"

ISBN

ISBN 978-83-87890-91-9

Format, liczba stron, oprawa

B5, 163 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies