STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
WYKLUCZENIE CYFROWE W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Tytuł:WYKLUCZENIE CYFROWE W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Autor:Łukasz Arendt
Sygnatura:182M/SiM/0709
Kategoria: Edukacja, Rynek Pracy, Integracja z Unią Europejską
Cena: 42,00 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Wiedza na temat wykluczenia cyfrowego MŚP jest szczątkowa. Z jednej strony brakuje modelowego ujęcia teoretycznego, z drugiej – nie przeprowadzono dotychczas kompleksowej analizy empirycznej tego zjawiska. Potrzeba określenia determinant wykluczenia cyfrowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw narasta. Niniejsze opracowanie zostało podporządkowane właśnie temu celowi, a główna hipoteza przyjęta i poddana weryfikacji mówi, iż podstawową przyczyną wykluczenia cyfrowego MŚP jest nie tyle brak środków finansowych czy ograniczenia w dostępie do technologii, ile brak świadomości wagi ICT dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, brak odpowiedniej wiedzy w zakresie ICT wśród pracowników i kadry zarządzającej MŚP - wykluczenie cyfrowe jest determinowane wiedzą i mentalnością, a nie dostępem do środków finansowych. Poza hipotezą główną przyjęto również dwie hipotezy pomocnicze:
• występuje niedopasowanie między umiejętnościami ICT pracowników a potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców, które prowadzi do obniżenia produktywności i efektywności MŚP;
• bariery wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych są zróżnicowane między krajami, które należą do światowej czołówki (np. Stany Zjednoczone) oraz tymi, które notują opóźnienia w zakresie wdrażania rozwiązań ICT (np. Polska).
Weryfikacji hipotez posłużyły wyniki analiz teoretycznych oraz badań empirycznych zrealizowanych przez różne instytucje krajowe i zagraniczne, wśród których podstawowe znaczenie mają wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Badania te były jednym z elementów działań podjętych przez Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce ITqual, w projekcie realizowanym w latach 2005–2008 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w temacie F, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Projekt F0030d1 (PL-82)). W krajowej części projektu badaniami przeprowadzonymi w 2006 r. objęto pracowników i pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawicieli powiatowych urzędów pracy i instytucji edukacyjnych z pięciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego. W międzynarodowej części projektu ITqual, która była realizowana w ramach partnerstwa PAEE – Partnership in Action for Equality in Europe, we współpracy z Partnerstwem Adaptatic.CLM z Hiszpanii i RH XXI – Human Resources for the 21st century z Portugalii, poza przedsiębiorstwami polskimi analizie poddano firmy mikro i małe z regionu Comarca de la Mancha w Hiszpanii oraz regionu Norte w północnej części Portugalii.
Praca składa się z sześciu części: dwóch rozdziałów o charakterze teoretycznym, trzech o charakterze empirycznym oraz rozdziału stanowiącego podsumowanie rozważań i prezentującego wnioski z przeprowadzonych analiz.

z wprowadzenia

Spis treści


WYKAZ SKRÓTÓW I KLUCZOWYCH POJĘĆ

WPROWADZENIE

Rozdział I
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY A ROZWÓJ ICT

1. Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy – interpretacja pojęć kluczowych
2. Informacja i wiedza jako podstawowe nośniki społeczeństwa informacyjnego
3. Społeczeństwo informacyjne a przemiany w sferze społeczno-ekonomicznej
4. Społeczeństwo informacyjne a rynek pracy
5. Społeczeństwo informacyjne – rola małych i średnich przedsiębiorstw
6. Podsumowanie

strong<>Rozdział II
WYKLUCZENIE CYFROWE – ASPEKTY TEORETYCZNE
1. Od wykluczenia społecznego do cyfrowego
2. Wykluczenie cyfrowe
2.1. Definiowanie wykluczenia cyfrowego
2.2 Wymiary wykluczenia cyfrowego
2.3 Wykluczenie cyfrowe i bariery wdrażania ICT w MŚP
3. Podsumowanie

Rozdział III
TWORZENIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ I POLSCE – ASPEKT PRAKTYCZNY

1. Społeczeństwo informacyjne w inicjatywach Unii Europejskiej
2. Programy społeczeństwa informacyjnego w Polsce
3. Podsumowanie

Rozdział IV
WYKLUCZENIE CYFROWE W POLSKICH MŚP – WYNIKI BADAŃ

1. Wykluczenie w wymiarze materialnym
1.1. Przegląd dotychczasowych badań
1.2. Badanie ITqual
2. Wykluczenie w wymiarze wykorzystania
2.1. Przegląd dotychczasowych badań
2.2. Badanie ITqual
3. Wykluczenie w wymiarze umiejętności
4. Bariery wykorzystania ICT w MŚP
5. Podsumowanie

Rozdział V
WYKORZYSTANIE ICT W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW – ANALIZA PORÓWNAWCZA

1. Budowanie społeczeństwa informacyjnego w Hiszpanii, Portugalii i Polsce – analiza wskaźników
2. Wykorzystanie ICT w europejskich MŚP
2.1 Nasycenie sprzętem i inwestycje
2.2. Zakres zastosowania ICT
3. Potrzeby szkoleniowe w europejskich MŚP
4. Bariery wdrażania ICT – europejskie a amerykańskie MŚP
5. Podsumowanie

KONKLUZJE

BIBLIOGRAFIA
Akty prawne
Summary

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2009, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-19-8

Format, liczba stron, oprawa

B5, 252 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies