STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
DEKLARACJA I PROGRAM DZIAŁAŃ ŚWIATOWEGO SZCZYTU ROZWOJU SPOŁECZNEGO Kopenhaga,  6-12 marca 1995
Tytuł:DEKLARACJA I PROGRAM DZIAŁAŃ ŚWIATOWEGO SZCZYTU ROZWOJU SPOŁECZNEGO
Kopenhaga, 6-12 marca 1995
Autor:Praca zbiorowa
Sygnatura:37M/MZ/0797
Kategoria: Polityka Społeczna, Integracja z Unią Europejską
Cena: 12,60 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Deklaracja i Program Działań Światowego Szczytu Rozwoju Społecznego w Kopenhadze stanowi niespotykany do tej pory kompromis między członkami ONZ w dziedzinie walki z ubóstwem i planowania rozwoju społecznego tak na szczeblu krajowym, jak w skali globalnej. Zjawisko to dotyczy wszystkich państw. Jedynie współpraca na płaszczyźnie międzynarodowej może stanowić gwarancję uporania się z problemem nędzy w świecie. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało pierwszą w dziejach Organizacji Dekadę Walki z Ubóstwem (1997-2006). Nie można jednak zapomnieć o działaniach na rzecz likwidacji nędzy i budowania podstaw rozwoju na płaszczyźnie narodowej czy krajowej. Od 1990 roku Program ONZ ds. Rozwoju publikuje doroczny Raport o Rozwoju Społecznym. Publikacja ta przedstawia gruntowną analizę szczegółowych problemów dotyczących rozwoju społecznego, sugerując jednocześnie zmiany kierunków i rozwiązań. W 1995 roku UNDP poparło przygotowanie "Narodowego Raportu o Rozwoju Społecznym" (NHDR) dla Polski. W kolejnych latach przygotowano obok NHDR również raporty dotyczące rozwoju społecznego w województwie katowickim (KHDR), ubóstwa dzieci, problemów kobiet w województwie katowickim oraz problemów górników w perspektywie restrukturyzacji. Pamiętając o wyzwaniach, jakie stoją przed poszczególnymi państwami, mam nadzieję na dalsza współpracę i wspólne eliminowanie zagrożenia ubóstwa.

Matthew Kahane
Stały Koordynator Systemu ONZ w Polsce

Spis treści

Słowo wstępne
Wprowadzenie
CZEŚĆ PIERWSZA

DEKLARACJA
Deklaracja
A. Obecna sytuacja społeczna i przyczyny zwołania Szczytu
B. Zasady i cele
C. Zobowiązania
CZEŚĆ DRUGA
PROGRAM DZIAŁAŃ
Wstęp
Rozdział I

ŚRODOWISKO SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI SPOŁECZNEMU
Działania
A. Stworzenie na szczeblu krajowym i międzynarodowym sprzyjającego środowiska gospodarczego
B. Tworzenie sprzyjającego środowiska politycznego i prawnego na szczeblu krajowym i międzynarodowym
Rozdział II
ZWALCZANIE UBÓSTWA
Działania
A. Określenie zintegrowanych strategii
B. Ułatwienie dostępu do zasobów produkcyjnych i do infrastruktury
C. Zaspokajanie podstawowych potrzeb
D. Podniesienie poziomu zabezpieczenia społecznego i ograniczenie zagrożeń
Rozdział III
WZROST PRODUKTYWNEGO ZATRUDNIENIA I OGRANICZANIE BEZROBOCIA
Działania
A. Przyznanie zatrudnieniu centralnego miejsca w procesie wypracowywania polityk
B. Przyjęcie polityk w dziedzinie edukacji, szkolenia zawodowego i zatrudnienia
C. Podnoszenie jakości pracy i zatrudnienia
D. Zwiększenie możliwości zatrudnienia grup mających szczególne potrzeby
E. Upowszechnianie zagadnień pracy i zatrudnienia
Rozdział IV
INTEGRACJA SPOŁECZNA
Działania
A. Skutecznie działające władze i pełne uczestnictwo wszystkich w życiu społeczeństwa
B. Wyeliminowanie dyskryminacji, zapewnienie tolerancji, wzajemnego poszanowania i docenienie wartości różnorodności
C. Równość i sprawiedliwość społeczna
D. Zaspokajanie szczególnych potrzeb społecznych
E. Zaspokajanie szczególnych potrzeb społecznych uchodźców, osób, które zmuszone zostały do zmiany miejsca pobytu, tych, którzy żądają azylu, a także legalnie i nielegalnie migrujących
F. Problemy związane z przemocą, przestępczością, zabronionymi narkotykami oraz nadużywaniem narkotyków
G. Integracja społeczna i obowiązki rodzinne
Rozdział V
REALIZACJA I KONTYNUACJA
Działania
A. Strategie, oceny i przeglądy krajowe
B. Udział, społeczeństwa obywatelskiego
C. Mobilizacja zasobów finansowych
D. Rola systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1997, seria "Materiały z Zagranicy"

ISBN

83-907327-6-9

Format, liczba stron, oprawa

A5, 132 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies