STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI PRACY A POPYT NA PRACĘ W POLSCE
Tytuł:ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI PRACY A POPYT NA PRACĘ W POLSCE
Autor:Elżbieta Kryńska (red.), Marek Bednarski, Waldemar Dymarczyk, Zbigniew Hajn, Krzysztof Konecki, Eugeniusz Kwiatkowski, Iwona Kukulak-Dolata, Lucyna Machol-Zajda, Beata Pawłowska, Halina Sobocka-Szczapa
Sygnatura:106E/SiM/0803
Kategoria: Rynek Pracy, Zatrudnienie, Zarządzanie czasem Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami, Integracja z Unią Europejską
Cena: 33,60 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Podstawowym tematem opracowania jest analiza elastyczności popytu na pracę w Polsce, uwarunkowanej stosowaniem nietypowych form zatrudnienia i organizacji pracy oraz sformułowanie na tej podstawie rekomendacji dotyczących metod jej stymulacji. Opracowanie składa się z dziewięciu części. W części pierwszej (Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy) scharakteryzowano istotę i znaczenie elastyczności rynku pracy oraz elastyczności popytu na pracę w oparciu o ich ujęcia w literaturze ekonomicznej, zwłaszcza dotyczącej funkcjonowania rynku pracy. Część druga (Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne) zawiera charakterystykę i ocenę przepisów prawnych oddziałujących na elastyczność numeryczną (ilościową) zatrudnienia oraz elastyczność czasu pracy. W części trzeciej (Kontraktowanie pracy) zostały przedstawione teoretyczne przesłanki i uzasadnienia stosowania oraz oparta na empirii analiza wykorzystania w przedsiębiorstwach polskich jednej z niestandardowych form organizacji pracy, jaką jest jej kontraktowanie. Część czwarta (Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego) zawiera informacje na temat wykorzystania nietypowych form zatrudnienia pracowniczego. Część piąta (Telepraca) zawiera rozważania dotyczące nowej formy zatrudnienia, jaką jest telepraca. W części szóstej (Organizacja czasu pracy) podjęto kwestie związane z organizacją czasu pracy w erze postindustrialnej. Część siódma (Współpraca przedsiębiorstw ze służbami zatrudnienia) została poświęcona omówieniu funkcjonowania instytucji będących dla pracodawców podstawowym źródłem naboru pracowników, umożliwiającym elastyczne dostosowywanie się do zmian zapotrzebowania na pracę. W części ósmej (Wpływ polityki personalnej na stosowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy) dokonano weryfikacji hipotezy o wpływie modelu polityki personalnej na stosowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy oraz zdiagnozowano politykę personalną w badanych firmach. Wszystkie części zawierają wnioski szczegółowe, dające się wyprowadzić z badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego, skonfrontowane z dotychczasową wiedzą istniejącą w podejmowanych zagadnieniach. Wnioski o charakterze syntetycznym znajdują się w części dziewiątej (Elastyczność popytu na pracę w Polsce - synteza, diagnozy i wnioski) zawierającej rozważania na temat determinant elastyczności popytu na pracę w Polsce.

Spis treści

WSTĘP
Rozdział I
Eugeniusz Kwiatkowski
ELASTYCZNOŚĆ POPYTU NA PRACĘ W TEORIACH RYNKU PRACY
1. Wstęp
2. Elastyczność rynku pracy - istota i znaczenie
3. Istota elastyczności popytu
4. Popyt na pracę i jego determinanty
4.1. Ujęcie neoklasyczne
4.2. Ujęcie keynesowskie
5. Elastyczność popytu na pracę i jej znaczenie
6. Podsumowanie
Literatura
Rozdział II
Zbigniew Hajn
ELASTYCZNOŚĆ POPYTU NA PRACĘ W POLSCE. ASPEKTY PRAWNE
1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Elastyczność numeryczna
2.1. Zawieranie umów o pracę
2.2. Rozwiązywanie umów o pracę
2.3. Nietypowe formy zatrudnienia
3.2. Praca w godzinach nadliczbowych
3.3. Praca w dni wolne
3.4. Dyżury pracownicze
3.5. Organizacja czasu pracy
4. Zakończenie
Literatura
Rozdział III
Elżbieta Kryńska
KONTRAKTOWANIE PRACY
1. Uwagi wstępne
2. Outsourcing
3. Trochę teorii - outsourcing i ekonomia dualna
4. Konsekwencje outsourcingu
5. Wyniki badań w przedsiębiorstwach
5.1. Zastosowanie outsourcingu
5.2. Zastosowanie umów zleceń i umów o dzieło
6. Wnioski końcowe
Literatura
Rozdział IV
Halina Sobocka-Szczapa
NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA PRACOWNICZEGO
1. Wprowadzenie
2. Typowe (standardowe) formy zatrudnienia
3. Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego - wyniki badań
3.1. Praca na czas określony
3.2. Zatrudnienie tymczasowe
3.3. Praca dorywcza
3.4. Wypożyczanie pracowników
3.5. Dzielenie pracy
3.6. Praca na wezwanie
3.7. Praca w domu
4. Wnioski
Literatura
Rozdział V
Marek Bednarski, Lucyna Machol-Zajda
TELEPRACA
1. Rewolucja informatyczna a nowe formy pracy
2. Upowszechnienie telepracy w wybranych krajach
3. Telepraca w Polsce - wyniki badań
4. Telepraca a popyt na pracę. Studia przypadków
4.1. Firma lokalna na rynku międzynarodowym
4.2. Firma lokalna z ekspozyturą w dużym mieście
4.3. Duża firma oferująca pracę na lokalnych rynkac
4.4. Lokalne rynki pracy niepełnosprawnych
5. Zakończenie - perspektywy telepracy w Polsce
Literatura
Rozdział VI
Waldemar Dymarczyk
ORGANIZACJA CZASU PRACY
1. Czas pracy ery postindustrialnej
2. Praca w niepełnym wymiarze czasu
3. Organizacja czasu pracy - wyniki badań w przedsiębiorstwach
3.1. Wykorzystanie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy
3.2. Sposoby rozliczania czasu pracy
4. Wnioski
Literatura
Rozdział VII
Iwona Kukulak-Dolata
WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW ZE SŁUŻBAMI ZATRUDNIENIA
1. Wprowadzenie
2. Rola publicznej służby zatrudnienia
3. Publiczna służba zatrudnienia w Polsce
4. Niepubliczne służby zatrudnienia
5. Współpraca przedsiębiorstw ze służbami zatrudnienia - wyniki badań
5.1. Formy i zakres współpracy publicznej służby zatrudnienia z pracodawcami
5.2. Współpraca z prywatnymi agencjami zatrudnienia
5.3. Podsumowanie
6. Zakończenie
Literatura
Rozdział VIII
Krzysztof Konecki
WPŁYW POLITYKI PERSONALNEJ NA STOSOWANIE ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI PRACY
1. Wprowadzenie
2. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a polityka personalna. Wyniki badań
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Stosowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy
2.3. Modele polityki personalnej a elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy
3. Elastyczność zatrudnienia i jej główne uwarunkowania
4. Zakończenie
Literatura
Rozdział IX
Elżbieta Kryńska
ELASTYCZNOŚĆ POPYTU NA PRACĘ W POLSCE - SYNTEZA, DIAGNOZY I WNIOSKI
1. Wprowadzenie
2. Wpływ globalizacji na popyt na pracę
2.1. Globalizacja a zapotrzebowanie na pracowników stałych
2.2. Globalizacja a ilościowe i jakościowe zmiany popytu na pracę
2.3. Konkluzje
3. Determinanty elastyczności popytu na pracę w Polsce
3.1. Nietypowe formy zatrudnienia i organizacji pracy w Polsce - synteza wyników badań
3.2. Determinanty wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy w polskich przedsiębiorstwach
4. Metody zwiększania elastyczności popytu na pracę
5. Uwaga końcowa
Literatura
Aneks
Beata Pawłowska
Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2003, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-42-1

Format, liczba stron, oprawa

B5, 263 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies