STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
ŚWIADCZENIA Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W REGULACJACH MIĘDZYNARODOWYCH I POLSKICH. STUDIUM PORÓWNAWCZE
Tytuł:ŚWIADCZENIA Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W REGULACJACH MIĘDZYNARODOWYCH I POLSKICH. STUDIUM PORÓWNAWCZE
Autor:Gertruda Uścińska
Sygnatura:133M/SiM/0805
Kategoria: Prawo w Polityce Społecznej, Zabezpieczenie Społeczne, Integracja z Unią Europejską
Cena: 54,60 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

W niniejszym opracowaniu szczegółowo przedstawiono rozwiązania w zakresie zabezpieczenia społecznego w Europie, podejmowane przez organizacje międzynarodowe: Międzynarodową Organizację Pracy, Radę Europy i Unię Europejską. Dokonano analizy porównawczej rozwiązań przyjętych w nich z rozwiązaniami polskimi, zakończonej wnioskami oraz ustalono zależności między nimi. Dotychczas kwestie te były badane fragmentarycznie, a niektóre w ogóle nie były podjęte. Cele badawcze postawione w pracy można podzielić na poznawcze, mające na celu analizę porównawczą europejskich standardów zabezpieczenia społecznego z rozwiązaniami polskimi, a także aplikacyjne - ważne dla naszej polityki społecznej w aspekcie stanowienia i stosowania prawa oraz kształtowania dynamiki i struktury świadczeń społecznych. Zastosowana metoda pracy to analiza prawno-porównawcza aktów międzynarodowych oraz odniesienie ich postanowień do odpowiednich polskich regulacji prawnych. Praca została przygotowana według stanu prawny na dzień 30 czerwca 2005 r.

Spis treści

WSTĘP
Rozdział I
GENEZA I ROZWÓJ ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1. Bezpieczeństwo socjalne
A. Literatura przedmiotu
B. Akty europejskie
C. Standard bezpieczeństwa socjalnego
2. Zabezpieczenie społeczne
A. Kontekst historyczny pojęcia "zabezpieczenie społeczne"
B. Metody, techniki czy zasady zabezpieczenia społecznego?
C. Działania różnych podmiotów
D. Istota zabezpieczenia społecznego - świadczenia
E. Pojęcie zabezpieczenia społecznego w aktach międzynarodowych i europejskich
F. Konstytucje państw europejskich a zabezpieczenie społeczne
3. Ubezpieczenie społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego
A. Rozwój regulacji ubezpieczeniowych
B. Rozwiązania wyrosłe z tradycji prawa ubogich
C. Rozwiązania ubezpieczeniowe przyjęte na początku XX wieku
D. Świadczenia rodzinne - historia ich wprowadzenia; rozwój regulacji
E. Współczesne systemy - cechy podstawowe
4. Ryzyko jako przesłanka ochrony i inne sytuacje podlegające ochronie
A. Pojęcie ryzyka społecznego w literaturze przedmiotu
B. Wyodrębnione rodzaje ryzyka
C. Ryzyko społeczne w aktach międzynarodowych i europejskich
5. Podsumowanie
Rozdział II
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
1. Uwagi wstępne
2. Ryzyko choroby jako przedmiot ochrony
3. Cechy szczególne zakresu podmiotowego
4. Katalog świadczeń
5. Zasady zapewnienia świadczeń zdrowotnych
6. Koszty świadczeń zdrowotnych - problemy
7. Czas udzielania świadczeń
8. Uzupełniające uprawnienia
9. Wnioski z analizy porównawczej
Rozdział III
ZASIŁKI CHOROBOWE
1. Uwagi ogólne
2. Ewolucja ochrony z tytułu choroby
3. Tendencje zmian zakresu podmiotowego
4. Przedmiot zobowiązania lub uprawnienia
5. Wymagania dotyczące nabycia świadczeń
6. Zasady ustalania wysokości świadczeń
7. Wymagany okres wypłaty świadczeń
8. Rozszerzenie podstawowych uprawnień
9. Wnioski z analizy porównawczej
Rozdział IV
ŚWIADCZENIA MACIERZYŃSKIE
1. Uwagi wstępne
2. Zakres ochrony ustalony w przypadku macierzyństwa
3. Zmiany dotyczące zakresu osobowego
4. Rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu macierzyństwa
5. Warunki nabycia prawa do świadczeń
6. Zasady wymiaru świadczeń i ich wysokość
7. Ustalenia dotyczące okresu wypłaty świadczeń
8. Dodatkowe uprawnienia na rzecz macierzyństwa
9. Ocena i wnioski wynikające z analizy porównawczej
Rozdział V
ŚWIADCZENIA RODZINNE
1. Uwagi wstępne
2. Przedmiot i zakres ochrony
3. Rozszerzenie zakresu podmiotowego
4. Rodzaje i charakter świadczeń
5. Nabycie prawa do świadczeń - warunki
6. Zasady ustalania wysokości świadczeń
7. Wymagany okres wypłaty
8. Uzupełnienie podstawowych uprawnień
9. Ocena i wnioski z analiz porównawczej
Rozdział VI
ŚWIADCZENIA INWALIDZKIE
1. Uwagi wstępne
2. Zakres i przedmiot ochrony
3. Ustalenia dotyczące zasięgu osobowego uprawnionych do świadczeń
4. Rodzaje i charakter świadczeń inwalidzkich
5. Wymagane warunki nabycia prawa do świadczeń
6. Wysokość i zasady wymiaru świadczeń
7. Okres wypłaty świadczeń
8. Zawieszalność świadczeń
9. Rozszerzenie ochrony i uprawnień
10. Wnioski z analizy porównawczej
Rozdział VII
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE
1. Uwagi wstępne
2. Zakres ochrony
3. Zakres podmiotowy ustalony dla świadczeń emerytalnych
4. Charakter świadczeń
5. Podstawowe warunki nabycia prawa do świadczeń
6. Wysokość i zasady obliczania świadczeń
7. Wymagany okres wypłaty
8. Zawieszalność wypłaty świadczeń
9. Uprawnienia uzupełniające
10. Wnioski i ustalenia wynikające z analizy porównawczej
Rozdział VIII
ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE ZE ŚMIERCIĄ ŻYWICIELA RODZINY
1. Uwagi wstępne
2. Zakres ochrony
3. Kierunki zmian zakresu podmiotowego
4. Charakter świadczeń
5. Nabycie prawa do świadczeń
6. Zasady obliczania świadczeń. Wysokość
7. Czas wypłaty świadczeń
8. Rozwiązania dotyczące zawieszalności wypłaty świadczeń
9. Uprawnienia uzupełniające
10. Wnioski z analizy porównawczej
Rozdział IX
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
1. Uwagi wstępne
2. Przedmiot i zakres ochrony
3. Wymagania dotyczące zakresu podmiotowego
4. Rodzaje świadczeń wyznaczające zakres przedmiotowy
5. Warunki nabycia prawa do świadczeń
6. Wysokość i zasady wymiaru świadczeń
7. Okres udzielania świadczeń
8. Zawieszalność wypłaty świadczeń
9. Rozwiązania rozszerzające zakres ochrony wypadkowej
10. Ustalenia i wnioski z analizy porównawczej
Rozdział X
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU BEZROBOCIA
1. Uwagi wstępne
2. Ewolucja ochrony z tytułu bezrobocia
3. Tendencje zmian zakresu podmiotowego
4. Rodzaje świadczeń związane z ryzykiem bezrobocia
5. Nabycie prawa do świadczeń
6. Ustalanie wysokości świadczeń
7. Okres udzielania świadczeń
8. Rozszerzenie uprawnień podstawowych
9. Ocena i wnioski z analizy porównawczej
ZAKOŃCZENIE
1. Podobieństwa i różnice w aktach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Rady Europy i Unii Europejskiej
2. Postulaty dotyczące polskiego systemu zabezpieczenia społecznego
SUMMARY
LITERATURA
PODSTAWOWE REGULACJE MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY, RADY EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ W USTAWODAWSTWIE POLSKIM

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2005, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-68-5

Format, liczba stron, oprawa

B5, 356 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies