STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
EKONOMIA TWORZENIA I LIKWIDACJA MIJSC PRACY. DEZAKTYWIZACJA POLSKI?
Tytuł:EKONOMIA TWORZENIA I LIKWIDACJA MIJSC PRACY. DEZAKTYWIZACJA POLSKI?
Autor:Mieczysław Kabaj
Sygnatura:134M/SiM/0905
Kategoria: Polityka Społeczna, Dialog Społeczny, Edukacja, Zatrudnienie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami
Cena: 54,60 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Książka zawiera analizę procesów, mechanizmów i czynników ekonomicznych tworzenia i likwidacji miejsc pracy w polskiej gospodarce w okresie trans-formacji. W dynamicznej gospodarce ciągle powstają nowe miejsca pracy, a inne są likwidowane. Procesy te wystąpiły ze szczególną intensywnością w Polsce jako następstwo transformacji, restrukturyzacji, postępu techniczne-go, integracji i globalizacji. W rezultacie tych procesów oraz błędów w polityce społeczno-gospodarczej wystąpiło na wielką skalę zjawisko dezaktywizacji zasobów pracy. W okresie piętnastu lat ubyło w Polsce prawie 5 mln miejsc pracy, a ludność w wieku produkcyjnym zwiększyła się o ponad 2 mln osób, co doprowadziło do ogromnego niedoboru miejsc pracy i dużego bezrobocia; wskaznik zatrudnienia zmniejszył się z 80% do 52%. Był to najgłębszy spadek zatrudnienia wśród krajów OECD: na 100 osób w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59, mężczyzni 18-64) w Polsce pracowały 52 osoby, a np. w Czechach - 71, w Austrii - 74 , w Wielkiej Brytanii - 78, w Holandii - 79, w Szwecji - 81, w Danii - 82, w USA - 77; średnio w krajach OECD - 70 osób. Dezaktywizacja zasobów pracy miała wielorakie następstwa społeczne i ekono-miczne: liczba osób uzyskujących dochody z pracy zmniejszyła się w okresie transformacji z 17,2 mln do 12,3 mln, czyli o 4,9 mln. Zwiększyła się radykalnie liczba osób korzystających z zasiłków i pomocy społecznej. Poszerzyła się sfera ubóstwa i wykluczenia społecznego. Książka zawiera analizę przyczyn tych procesów oraz propozycje ich odwrócenia przez utworzenie do 2010 r. co najmniej 2 mln nowych miejsc pracy, aby zapewnić zatrudnienie ludziom zdolnym do pracy i chcącym pracować. Zawiera także próbę odejścia od tradycyjnych metod analizy problemów zatrudnienia i bezrobocia przez rozwój badań czynników ekonomicznych i mechanizmów tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Zmniejszenie bezrobocia będzie możliwe tylko wówczas, gdy gospodarka zacznie tworzyć więcej miejsc pracy niż jest likwidowanych. Jak to osiągnąć? Jest to nowe i niezwykle ważne pole badawcze współczesnej ekonomii, dotychczas ignorowane, które trzeba rozszerzać i wzbogacać.

Spis treści

WPROWADZENIE
Rozdział I
ELEMENTY MECHANIZMU TWORZENIA I LIKWIDACJI MIEJSC PRACY ORAZ KONCEPCJA MNOŻNIKA
1. Wstęp
2. Ruch pracowników i ruch miejsc pracy
3. Cztery elementy procesu tworzenia i likwidacji miejsc pracy
4. Tworzenie miejsc pracy - próba teorii mnożnika
5. Dwie przeszkody teoretyczne
6. Uproszczona metoda mierzenia mnożnika miejsc pracy w praktyce
Rozdział II
AKTYWIZACJA I DEZAKTYWIZACJA ZASOBÓW PRACY Dezaktywizacja Polski?
1. Tworzenie i likwidacja miejsc pracy w długim okresie
2. Miary wykorzystania zasobów pracy
3. Sześć polskich niechlubnych rekordów
4. Miary produktywnego wykorzystania zasobów pracy
5. Porównania międzynarodowe
6. Potencjalny wzrost zatrudnienia i produktu krajowego (PKB)
ROZDZIAŁ III
TWORZENIE I LIKWIDACJA MIEJSC PRACY W OKRESIE TRANSFORMACJI
1. Struktura tworzenia i likwidacji miejsc pracy
2. Spadek produkcji ważniejszych wyrobów i jego wpływ na zatrudnienie
3. Wnioski
Rozdział IV
TWORZENIE MIEJSC PRACY W SZAREJ STREFIE W POLSKIEJ GOSPODARCE. FAKTY, TENDENCJE, MITY I NIEPOROZUMIENIA UWAGI WSTĘPNE
1. Kontrowersje wokół wielkości szarej strefy
2. polskie badania zatrudnienia w szarej strefie
3. Co to jest praca nierejestrowana?
4. Szacunki zatrudnienia rejestrowanego w polsce
5. Dlaczego ludzie pracują w szarej strefie?
6. Gdzie pracują?
7. Czasowy i dorazny charakter pracy nierejestrowanej
8. Sezonowość pracy nierejestrowanej
9. Praca nierejestrowana: jedyna czy dodatkowa?
10. Poziom i zróżnicowanie dochodów w szarej strefie
11. Pracodawcy
WNIOSKI KIERUNKOWE
Rozdział V
CZY GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ BEZZATRUDNIENIOWEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO JEST MAŁO ELASTYCZNY RYNEK PRACY?
1. Główne czynniki tworzenia i likwidacji miejsc pracy: porównanie dwóch okresów i strategii wzrostu
2. Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy pięć hipotez
3. Porównania międzynarod
Załącznik
Analiza porównawcza
Rozdział VI
CZYNNIKI I BARIERY WZROSTU ZATRUDNIENIA. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH
1. Główne cele przedsiębiorstw (firm)
2. Bariery wzrostu produkcji (sprzedaży) i zatrudnienia
Załącznik
Rozdział VII
ZATRUDNIENIE I WZROST GOSPODARCZY: GŁÓWNE DETERMINANTY TWORZENIA I LIKWIDACJI MIEJSC PRACY
1. Prozatrudnieniowy czy bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy?
2. Zatrudnienie a wzrost gospodarczy: elementarne zależności
3. Empiryczna analiza porównawcza wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w długim okresie (1950-2001)
4. Mit bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego
5. Niektóre determinanty wzrostu prozatrudnieniowego
Rozdział VIII
WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA TWORZENIE I LIKWIDACJĘ MIEJSC PRACY W POLSKIEJ GOSPODARCE. FAKTY I MITY
1. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski
2. BIZ a prywatyzacja
3. Udział spółek z udziałem kapitału zagranicznego w imporcie, eksporcie i deficycie handlowym
4. Struktura BIZ: dwa różne komponenty
5. Kontrowersje wokół BIZ
6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy
7. Tworzenie i likwidacja miejsc pracy w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego
8. Rosnąca asymetria napływu BIZ i wzrostu zatrudnienia
9. Likwidacja miejsc pracy na przykładzie przemysłu samochodowego
10. Czynniki promowania zatrudnienia w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego: wnioski końcowe
Rozdział IX
IMPORT BEZROBOCIA
1. Skala deficytu handlowego
2. Wzrost penetracji importowej i wzrost bezrobocia
3. Przyrostowa penetracja importowa
4. Skala importu bezrobocia
5. Rządowa prognoza na lata 2005-2006 i 2007-2013
6. Propozycje alternatywne
Rozdział X
STRUKTURALNE ASPEKTY TWORZENIA I LIKWIDACJI MIEJSC PRACY. ASYMETRIA PODAŻY ABSOLWENTÓW I POPYTU NA PRACĘ - PROJEKCJA DO 2010 R.
1. Założenia doktryny struktury kształcenia do 2010 r.
2. Edukacja nie ma charakteru autonomicznego
3. Optymalizacja struktur kształcenia i zatrudnienia
4. Społeczna racjonalność struktur kształcenia i zatrudnienia
5. Doktryna likwidacji kształcenia zawodowego w Polsce?
6. Optymalizacja struktur kształcenia w warunkach rosnącego bezrobocia
7. Syndrom reformy edukacji i struktura kształcenia
8. Optymalizacja struktur kształcenia i zatrudnienia a syndrom reformy
9. Diagnoza strategiczna
10. Projekcja struktur kształcenia na poziomie średnim do 2010 r.
11. Projekcja podaży absolwentów szkół wyższych do 2013 r.
12. Projekcja popytu na pracę według poziomów kształcenia
13. Ogólny bilans podaży absolwentów i popytu na pracę (projekcja na lata 2004-2010)
Załącznik 1
Załącznik 2
Rozdział XI
ELEMENTY STRATEGII PROMOWANIA ZATRUDNIENIA I OGRANICZENIA BEZROBOCIA. JAK UTWORZYĆ 2 MILIONY MIEJSC PRACY DO 2010 R?
1. Diagnoza strategiczna
2. Elementy programu promowania zatrudnienia
3. Osiem filarów strategii tworzenia miejsc pracy w latach 2005-2010
4. Wnioski kierunkowe
5. Wnioski decyzyjne
Załącznik 1
Załącznik 2
BIBLIOGRAFIA

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2005, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-39-1

Format, liczba stron, oprawa

B5, 350 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies