STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
EDUKACJA ZAWODOWA A RYNEK PRACY
Tytuł:EDUKACJA ZAWODOWA A RYNEK PRACY
Autor:Stanisława Borkowska (red.), Wojciech Książek, Piotr Kołodziejczyk, Michał Boni, Stefan M. Kwiatkowski, Elżbieta Kryńska, Mieczysław Kabaj, Urszula Jeruszka, Jacek Męcina, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Ireneusz Białecki, Andrzej Arendarski, Ryszard Szubański, Kazimierz Barczyk, Jarosław Tyc, Danuta Możdżeńska-Mrozek, Maciej Prószyński, Janusz Lewandowski, Bożena Jabłońska, Henryk Bednarczyk, i inni
Sygnatura:001CD/R/0999
Kategoria: Dialog Społeczny, Edukacja, Rynek Pracy
Cena: 30,75 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

* PUBLIKACJA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE NA CD
Praca stanowi zbiór materiałów z konferencji zorganizowanej przez IPiSS w styczniu 1999 r. pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Jej celem była próba sformułowania odpowiedzi na pytanie: Jaki powinien być model edukacji zawodowej w Polsce biorąc pod uwagę jego wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania? Kto powinien ponosić odpowiedzialność za jego realizację i jak zapewnić współdziałanie różnych podmiotów systemu edukacji zawodowej? Publikacja prezentuje poglądy na dyskutowane problemy różnych podmiotów systemu edukacji zawodowej: przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, pracodawców, instytucji kształcących, świata nauki i Biura Koordynacji Kształcenia Kadr. Wolno sądzić, że stanowić ona będzie istotną pomoc w tworzeniu i realizacji efektywnego systemu edukacji zawodowej w Polsce.

Spis treści

Słowo wstępne
Stanisława Borkowska
O potrzebie i możliwościach wzrostu efektywności edukacji zawodowej
Wojciech Książek
Reforma systemu edukacji a kształcenie zawodowe
Piotr Kołodziejczyk
Edukacja zawodowa wobec wyzwań rynku pracy
Część I
EDUKACJA ZAWODOWA A POTRZEBY GOSPODARKI: W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ MODELOWYCH
Wprowadzenie
Michał Boni
Edukacja - rynek pracy - wyzwania obecne i przyszłe
Stefan M. Kwiatkowski
Perspektywy zmian strukturalnych w gospodarce a rynek pracy i edukacja
Andrzej Arendarski
Wizja modelu edukacji zawodowej
Elżbieta Drogosz-Zabłocka Ireneusz Białecki
Przejście między edukacją a rynkami pracy
Ryszard Szubański
Nowy system edukacji zawodowej
Część II
POMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA DOSTOSOWANIE EDUKACJI ZAWODOWEJ DO POTRZEB GOSPODARKI
Ryszard Szubański
Wprowadzenie: o potrzebie koalicji na rzecz efektywnego systemu edukacji
Kazimierz Barczyk
Rola samorządu terytorialnego w rozwoju edukacji zawodowej
Jarosław Tyc
Działania urzędów pracy w zakresie dostosowywania kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb rynku pracy
Danuta Możdżeńska-Mrozek
Rola partnerów społecznych w rozwoju szkolenia zawodowego
Maciej Prószyński
Kształcenie zawodowe w małych i średnich zakładach pracy
Janusz Lewandowski
Rola kształcenia zawodowego w strategii przedsiębiorstwa przemysłowego (na przykładzie ABB Zamech Ltd.)
Bożena Jabłońska
Stowarzyszenie oświatowe wobec wyzwań rynku pracy
Część III
INSTRUMENTY KOORDYNACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z POTRZEBAMI GOSPODARKI
Elżbieta Kryńska
Wprowadzenie: o instrumentacji
Mieczysław Kabaj
Projekt systemu integracji edukacji zawodowej i rynku pracy w kierunku kształcenia dualnego
Henryk Bednarczyk
Standardy kwalifikacji zawodowych w systemach zapewniania jakości produkcji
Urszula Jeruszka
Jakość kształcenia zawodowego w świetle potrzeb rynku pracy
Jacek Męcina
Staż u pracodawcy jako nowa forma przeciwdziałania bezrobociu absolwentów
Maria Skurpska, Małgorzata Kaczyńska, Barbara Falacińska
Szkolenie trójmodułowe (na przykładzie woj. olsztyńskiego)

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1999, seria "Raporty"

ISSN

1230-2872

Format, liczba stron, oprawa

B5, 152 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies