STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
SYSTEMY EDUKACYJNE. ANALIZA PORÓWNAWCZA
Tytuł:SYSTEMY EDUKACYJNE. ANALIZA PORÓWNAWCZA
Autor:Bożena Kołaczek
Sygnatura:63M/PBZ/1100
Kategoria: Polityka Społeczna, Edukacja
Cena: 23,10 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Systemy edukacyjne w krajach europejskich są dość zróżnicowane, jakkolwiek istnieją tendencje do ujednolicenia kształcenia i wzajemnego uznawania kolejnych szczebli edukacji. Na utrzymywanie się zróżnicowań wpływa, z jednej strony, tradycja historyczna, ciągle w systemie edukacyjnym obecna, a z drugiej - reakcja na współczesne wyzwania modernizacyjne w globalizującym się świecie. Śledząc literaturę przedmiotu oraz debaty eksperckie i polityczne w sprawach edukacji, można odnieść wrażenie, iż każde nowoczesne państwo wciela w życie ideę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Tymczasem w praktyce edukacja nie znajduje tak oczywistych preferencji, jak w głoszonych deklaracjach. Procesy realne dokonują się bowiem pod wpływem różnych celów i różnych interesów, a biorąc pod uwagę demokratyczne procedury politycznego procesu decyzyjnego, trzeba stwierdzić jednoznacznie, że potrzeby edukacyjne z trudem przebijają się wśród mocniej reprezentowanych innych potrzeb, na przykład, potrzeb ludności starszej, której udział w społeczeństwach europejskich systematycznie wzrasta.
Współczesne systemy edukacyjne w Europie kształtowane są pod wpływem dwóch przeciwstawnych czynników. Z jednej strony mamy do czynienia z tendencją do zmniejszania się populacji dzieci i młodzieży, co usprawiedliwia ograniczanie środków na potrzeby edukacyjne. Z drugiej strony - nacisk na podnoszenie jakości edukacji i wydłużanie kształcenia (wraz z potrzebą kształcenia przez całe życie) staje się argumentem na rzecz domagania się wyższych środków publicznych na potrzeby edukacyjne. W jednych krajach silniej działa czynnik pierwszy i edukacja przegrywa, a w innych - drugi i edukacja zyskuje. Jak na tym tle sytuuje się Polska? Silniejsze są w naszym kraju potrzeby edukacyjne, bo skala zapóźnień jest większa, potencjał populacji młodszej także jest większy. I chociaż tendencje do jego zmniejszania już się ujawniły, ale ambicje modernizacyjne nie są mniejsze niż w innych krajach. To jednak nie przekłada się na preferencje dla edukacji w ramach środków publicznych, a podejmowana reforma jest bardziej sposobem na zmniejszenie odpowiedzialności państwa na rzecz zwiększenia jej wśród jednostek i rodzin, wspólnot środowiskowych i lokalnych oraz samorządów powiatowych i regionalnych.
Tymczasem współczesne wyzwania edukacyjne w całym świecie są tak duże, że edukacja stała się problemem rozważanym na szczeblach narodowych. W Unii Europejskiej jest to także problem ponadnarodowy, rozpatrywany zarówno w kontekście roli kształcenia dla wzrostu konkurencyjności europejskich gospodarek, coraz bardziej działających według reguł nowej ekonomii, jak i dla lepszego dopasowania do potrzeb zmieniającego się niezwykle dynamicznie rynku pracy. Konieczne stało się ogarnięcie problemu kształcenia przez prowadzenie spójnej polityki edukacyjnej państwa, w której artykułowane są priorytety, proponowane i wskazywane instrumenty oraz analizowana ich skuteczność oraz efektywność. Ucieczka przez rozproszenie i rozmycie odpowiedzialności - to nie jest strategia na obecne czasy.
Edukacja jest jednym z ważniejszych obszarów życia społecznego dzieci i młodzieży. Jest najważniejszą dziedziną tworzenia równych szans, na którą wpływ ma państwo. Ten aspekt edukacji powoduje, że jest ona także przedmiotem zainteresowania polityki społecznej. Uwzględnianie celów socjalnych i etycznych w prowadzeniu edukacji w krajach UE jest zróżnicowane, chociaż mniej niż przeciętnie między krajami europejskimi a resztą bogatszego świata (kraje OECD). Przejawia się w tym realizacja tzw. europejskiego modelu socjalnego, skutkującego mniejszym zróżnicowaniem społecznym i mniejszym zakresem ubóstwa.
Opracowanie, które zostało przygotowane w ramach PBZ, dostarcza szeregu "twardych" danych o tendencjach w edukacji, które można ująć ilościowo. Jako, że nie zawsze tendencje te są powszechnie znane, a w sprawach edukacji ciągle żywe są stare mity, przedstawiona publikacja może spełnić pożyteczną rolę informacyjną, a przy tym zwiększyć poparcie społeczne dla pożądanych zmian.

Stanisława Golinowska

Spis treści

Od redakcji
Wprowadzenie
Rozdział I

POTENCJAŁ EDUKACYJNY SPOŁECZEŃSTW
1. Stan i struktura ludności według wieku
2. Struktura ludności według wykształcenia
3. Struktura ludności według miejsca zamieszkania i wykształcenia
4. Kształtowanie się przyszłych zasobów pracy
Rozdział II
SYSTEMY EDUKACYJNE. ORGANIZACJA I FINANSOWANIE. DOSTĘPNOŚĆ DO KSZTAŁCENIA
1. Systemy szkolne w krajach Unii Europejskiej i w Europie Środkowowschodniej
1.1. Podział systemów szkolnych w Unii Europejskiej ze względu na rodzaj zarządzania
1.2. Proces decentralizacji zarządzania edukacją w Europie Środkowej i Wschodniej
2. Elementy systemu edukacji i dostępność do kształcenia w krajach Unii Europejskiej i w Europie Środkowowschodniej
2.1. Edukacja przedszkolna
2.2. Edukacja podstawowa obowiązkowa
2.3. Szkolnictwo średnie
2.3.1. Szkolnictwo średnie ogólne
2.3.2. Szkolnictwo zawodowe
2.4. Szkolnictwo wyższe
2.5. System pomocy materialnej dla studentów w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza
3. Nakłady publiczne i prywatne na edukację w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej - analiza porównawcza
Rozdział III
MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY. EDUKACJA A PRACA
1. Zatrudnienie absolwentów w Polsce
2. Bezrobocie młodzieży w Polsce
3. Programy rządowe dla młodzieży w Polsce i w wybranych krajach
Rozdział IV
PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE DLA POLSKI
Literatura wykorzystana w opracowaniu
Załączniki

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1999, zeszyt 15, seria "Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych"

ISSN

1507-9163

Format, liczba stron, oprawa

A4, 71 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies