STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
SYSTEMY EDUKACYJNE. ANALIZA PORÓWNAWCZA
Tytuł:SYSTEMY EDUKACYJNE. ANALIZA PORÓWNAWCZA
Autor:Bożena Kołaczek
Sygnatura:63M/PBZ/1100
Kategoria: Polityka Społeczna, Edukacja
Cena: 23,10 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Systemy edukacyjne w krajach europejskich są dość zróżnicowane, jakkolwiek istnieją tendencje do ujednolicenia kształcenia i wzajemnego uznawania kolejnych szczebli edukacji. Na utrzymywanie się zróżnicowań wpływa, z jednej strony, tradycja historyczna, ciągle w systemie edukacyjnym obecna, a z drugiej - reakcja na współczesne wyzwania modernizacyjne w globalizującym się świecie. Śledząc literaturę przedmiotu oraz debaty eksperckie i polityczne w sprawach edukacji, można odnieść wrażenie, iż każde nowoczesne państwo wciela w życie ideę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Tymczasem w praktyce edukacja nie znajduje tak oczywistych preferencji, jak w głoszonych deklaracjach. Procesy realne dokonują się bowiem pod wpływem różnych celów i różnych interesów, a biorąc pod uwagę demokratyczne procedury politycznego procesu decyzyjnego, trzeba stwierdzić jednoznacznie, że potrzeby edukacyjne z trudem przebijają się wśród mocniej reprezentowanych innych potrzeb, na przykład, potrzeb ludności starszej, której udział w społeczeństwach europejskich systematycznie wzrasta.
Współczesne systemy edukacyjne w Europie kształtowane są pod wpływem dwóch przeciwstawnych czynników. Z jednej strony mamy do czynienia z tendencją do zmniejszania się populacji dzieci i młodzieży, co usprawiedliwia ograniczanie środków na potrzeby edukacyjne. Z drugiej strony - nacisk na podnoszenie jakości edukacji i wydłużanie kształcenia (wraz z potrzebą kształcenia przez całe życie) staje się argumentem na rzecz domagania się wyższych środków publicznych na potrzeby edukacyjne. W jednych krajach silniej działa czynnik pierwszy i edukacja przegrywa, a w innych - drugi i edukacja zyskuje. Jak na tym tle sytuuje się Polska? Silniejsze są w naszym kraju potrzeby edukacyjne, bo skala zapóźnień jest większa, potencjał populacji młodszej także jest większy. I chociaż tendencje do jego zmniejszania już się ujawniły, ale ambicje modernizacyjne nie są mniejsze niż w innych krajach. To jednak nie przekłada się na preferencje dla edukacji w ramach środków publicznych, a podejmowana reforma jest bardziej sposobem na zmniejszenie odpowiedzialności państwa na rzecz zwiększenia jej wśród jednostek i rodzin, wspólnot środowiskowych i lokalnych oraz samorządów powiatowych i regionalnych.
Tymczasem współczesne wyzwania edukacyjne w całym świecie są tak duże, że edukacja stała się problemem rozważanym na szczeblach narodowych. W Unii Europejskiej jest to także problem ponadnarodowy, rozpatrywany zarówno w kontekście roli kształcenia dla wzrostu konkurencyjności europejskich gospodarek, coraz bardziej działających według reguł nowej ekonomii, jak i dla lepszego dopasowania do potrzeb zmieniającego się niezwykle dynamicznie rynku pracy. Konieczne stało się ogarnięcie problemu kształcenia przez prowadzenie spójnej polityki edukacyjnej państwa, w której artykułowane są priorytety, proponowane i wskazywane instrumenty oraz analizowana ich skuteczność oraz efektywność. Ucieczka przez rozproszenie i rozmycie odpowiedzialności - to nie jest strategia na obecne czasy.
Edukacja jest jednym z ważniejszych obszarów życia społecznego dzieci i młodzieży. Jest najważniejszą dziedziną tworzenia równych szans, na którą wpływ ma państwo. Ten aspekt edukacji powoduje, że jest ona także przedmiotem zainteresowania polityki społecznej. Uwzględnianie celów socjalnych i etycznych w prowadzeniu edukacji w krajach UE jest zróżnicowane, chociaż mniej niż przeciętnie między krajami europejskimi a resztą bogatszego świata (kraje OECD). Przejawia się w tym realizacja tzw. europejskiego modelu socjalnego, skutkującego mniejszym zróżnicowaniem społecznym i mniejszym zakresem ubóstwa.
Opracowanie, które zostało przygotowane w ramach PBZ, dostarcza szeregu "twardych" danych o tendencjach w edukacji, które można ująć ilościowo. Jako, że nie zawsze tendencje te są powszechnie znane, a w sprawach edukacji ciągle żywe są stare mity, przedstawiona publikacja może spełnić pożyteczną rolę informacyjną, a przy tym zwiększyć poparcie społeczne dla pożądanych zmian.

Stanisława Golinowska

Spis treści

Od redakcji
Wprowadzenie
Rozdział I

POTENCJAŁ EDUKACYJNY SPOŁECZEŃSTW
1. Stan i struktura ludności według wieku
2. Struktura ludności według wykształcenia
3. Struktura ludności według miejsca zamieszkania i wykształcenia
4. Kształtowanie się przyszłych zasobów pracy
Rozdział II
SYSTEMY EDUKACYJNE. ORGANIZACJA I FINANSOWANIE. DOSTĘPNOŚĆ DO KSZTAŁCENIA
1. Systemy szkolne w krajach Unii Europejskiej i w Europie Środkowowschodniej
1.1. Podział systemów szkolnych w Unii Europejskiej ze względu na rodzaj zarządzania
1.2. Proces decentralizacji zarządzania edukacją w Europie Środkowej i Wschodniej
2. Elementy systemu edukacji i dostępność do kształcenia w krajach Unii Europejskiej i w Europie Środkowowschodniej
2.1. Edukacja przedszkolna
2.2. Edukacja podstawowa obowiązkowa
2.3. Szkolnictwo średnie
2.3.1. Szkolnictwo średnie ogólne
2.3.2. Szkolnictwo zawodowe
2.4. Szkolnictwo wyższe
2.5. System pomocy materialnej dla studentów w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza
3. Nakłady publiczne i prywatne na edukację w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej - analiza porównawcza
Rozdział III
MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY. EDUKACJA A PRACA
1. Zatrudnienie absolwentów w Polsce
2. Bezrobocie młodzieży w Polsce
3. Programy rządowe dla młodzieży w Polsce i w wybranych krajach
Rozdział IV
PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE DLA POLSKI
Literatura wykorzystana w opracowaniu
Załączniki

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1999, zeszyt 15, seria "Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych"

ISSN

1507-9163

Format, liczba stron, oprawa

A4, 71 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
ZZL 6/2016
ZZL 5/2016
ZZL 3-4/2016
ZZL 2/2016
ZZL 1/2016
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies