STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
DOSTĘP MŁODZIEŻY DO EDUKACJI Zróżnicowanie, uwarunkowania, wyrównywanie szans
Tytuł:DOSTĘP MŁODZIEŻY DO EDUKACJI
Zróżnicowanie, uwarunkowania, wyrównywanie szans
Autor:Bożena Kołaczek
Sygnatura:122M/SiM/1104
Kategoria: Polityka Społeczna, Problemy Rodziny, Edukacja, Integracja z Unią Europejską
Cena: 44,10 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Podstawową zasadą współczesnej edukacji jest zapewnienie dostępności do kształcenia i wyrównywanie szans, co przejawia się w normach prawa międzynarodowego i krajowego, uznających prawo do edukacji jako podstawowe prawo człowieka oraz w rozwoju systemu powszechnego szkolnictwa przy rozbudowanych systemach wsparcia rodzin kształcących młodzież i instytucji świadczących usługi oświatowe. Znaczenie wykształcenia i edukacji we współczesnym świecie i w Polsce wzrasta bardzo dynamicznie, obejmując coraz szersze kręgi społeczeństwa. Deklarowane aspiracje edukacyjne wzrastają, ale ich realizacja uwarunkowana jest dochodami rodzin, wykształceniem rodziców, statusem społeczno-ekonomicznym gospodarstwa domowego, miejscem zamieszkania. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się przede wszystkim na rodzinnych uwarunkowaniach aspiracji edukacyjnych i realizowanych ścieżkach edukacyjnych młodzieży. Uwzględniono również szeroki kontekst kulturowy, społeczny i ekonomiczny kształtowania się mechanizmów dostępu do kolejnych poziomów edukacji oraz instrumentów wyrównywania szans młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. W latach 90. XX wieku i w pierwszych latach XXI wieku polskie społeczeństwo stało się bardziej rozwarstwione i merytokratyczne, natomiast wyrównanie szans raczej nie nastąpiło. Idealnej równości w dostępie do kształcenia nie da się zapewnić, dopóki istnieją nierówności kulturowe i materialne poza szkołą, a więc głównie w statusie społecznym i ekonomicznym rodzin. Nie znaczy to jednak, że do takiej idealnej równości nie należy dążyć.

Spis treści

Wprowadzenie
Rozdział I
CELE, FUNKCJE I ZASADY EDUKACJI WE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTWACH
1. Cele i funkcje edukacji - podejście poznawcze, egzystencjalne i instrumentalne
2. Dostępność do kształcenia i wyrównywanie szans jako podstawowe zasady współczesnej edukacji
3. Prawo do edukacji jako podstawowe prawo człowieka w normach międzynarodowych
Rozdział II
ASPIRACJE EDUKACYJNE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
1. Znaczenie wykształcenia we współczesnym świecie
2. Wzrost roli wykształcenia w Polsce w okresie transformacji
3. Aspiracje edukacyjne i czynniki je różnicujące
4. Uwarunkowania realizacji aspiracji edukacyjnych
5. Mechanizmy wyrównywania szans w dostępie do edukacji
6. Wykształcenie jako wartość
Rozdział III
DZIEDZICZENIE POZYCJI SPOŁECZNEJ - ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE W POLSCE. DOSTĘP DO KSZTAŁCENIA WEDŁUG POCHODZENIA SPOŁECZNEGO
1. Cele edukacji. Zasada równości szans w dostępie do kształcenia
2. Dziedziczenie pozycji społecznej - zmiany międzypokoleniowe w Polsce
3. Dostęp do kształcenia według pochodzenia społecznego - zmiany międzypokoleniowe w okresie powojennym i w okresie transformacji
Rozdział IV
DOSTĘP DZIECI I MŁODZIEŻY DO POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLI EDUKACJI
1. Ogólne tendencje zmian w szkolnictwie
2. Przedszkola i wychowanie przedszkolne
3. Szkoły podstawowe
4. Gimnazja
5. Czynniki różnicujące dostępność do edukacji ponadpodstawowej
6. Szkolnictwo policealne
7. Dostępność do szkół wyższych
Rozdział V
WYDATKI RODZIN NA KSZTAŁCENIE MŁODEGO POKOLENIA W POLSCE. BARIERY MATERIALNE I POZAMATERIALNE DOSTĘPU DO EDUKACJI
1. Wydatki rodzin na kształcenie według szczebli nauki i rodzajów kosztów
2. Zróżnicowanie wydatków na edukację według statusu rodziny
3. Potrzeby edukacyjne i przejawy ograniczenia ich zaspokojenia
4. Bariery materialne i pozamaterialne dostępu do edukacji
Rozdział VI
SKALA POMOCY PAŃSTWA DLA UCZĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY W POLSCE
Rozdział VII
DOSTĘPNOŚĆ DO EDUKACJI W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE STATYSTYKI
Rozdział VIII
UWARUNKOWANIA RODZINNE I POZARODZINNE DOSTĘPU DO EDUKACJI W KRAJACH TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ
1. Zmiany w dostępie do edukacji
2. Zróżnicowanie w dostępie do edukacji
3. Koszty, finansowanie i zarządzanie
4. Wyniki nauczania i ich efekty na rynku pracy
5. Tendencje i uwarunkowania dostępu do edukacji - wnioski
Rozdział IX
NAKŁADY PUBLICZNE I PRYWATNE NA EDUKACJĘ W POLSCE ORAZ W KRAJACH UE I EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Zakończenie
1. Podsumowanie. Czynniki różnicujące dostępność do edukacji i instrumenty wyrównywania szans
2. Wnioski dotyczące równości szans w dostępie do nauki
Aneks
Literatura
Wykaz tabel

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2004, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-87890-60-X,

Format, liczba stron, oprawa

B5, 186 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies