STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
WYBRANE  INSTYTUCJE DEMOKRACJI PARTYCYPACYJNEJ W  POLSKIM SYSTEMIE  POLITYCZNYM
Tytuł:WYBRANE INSTYTUCJE DEMOKRACJI PARTYCYPACYJNEJ W POLSKIM SYSTEMIE POLITYCZNYM
Autor:Jacek Sroka (red.), Ryszard Herbut, Paweł Poławski, Jan Dzierzgowski, Dariusz Zalewski, Magdalena Twardowska, Kazimierz W. Frieske
Sygnatura:175M/SiM/1208
Kategoria: Polityka Społeczna, Dialog Społeczny, Zatrudnienie
Cena: 47,25 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

O tym, że zrozumienie demokracji wymaga jej praktykowania ripostując wypowiedzi, wiedzą niemal wszyscy. Bywa to jednak niełatwe, i to nawet wówczas, gdy idzie jedynie o wizytę w lokalu wyborczym. Jeszcze trudniej praktykować demokrację w sposób „czynny”, tj. formułując sądy o sprawach dotyczących wszystkich, dobierając do nich argumenty czy interlokutorów. Najtrudniej zaś przychodzi nam przyznawać się do błędnego postrzegania spraw publicznych i zmieniać swe postawy, przystając na propozycje innych. Zwłaszcza gdy owych „innych” postrzegamy jako rywali lub po prostu „nie-swoich”. Treść niniejszej książki traktuje o tych właśnie, najtrudniejszych formach praktykowania demokracji, które wiążą się z deliberowaniem. Do problematyki demokracji partycypacyjnej odnieśliśmy się zarówno w sposób teoretyczny, jak i empiryczny – analizując materiał zebrany w ogólnopolskich badaniach terenowych.

Spis treści

WPROWADZENIE

Rozdział I

Jacek Sroka
INSTYTUCJE DEMOKRACJI DELIBERACYJNEJ W POLSKIM SYSTEMIE POLITYCZNYM. WPROWADZENIE DO KONTEKSTU TEORETYCZNEGO
Wstęp
1. Pojęciowe ramy deliberacji
2. W kierunku skonsolidowanego rozumienia deliberacji?
3. Deliberacja w rodzimych instytucjach partycypacyjnych – hipotezy badawcze
Podsumowanie
Literatura

Rozdział II
Ryszard Herbut
NOWY STYL RZĄDZENIA A TRADYCYJNE MECHANIZMY STEROWANIA POLITYKĄ
1. Kategoria governance w nauce o polityce
2. Definiowanie governance – próby konceptualizacji „niezbyt oczywistej” kategorii
3. Współczesne państwo – erozja funkcji czy też ich transformacja?
4. Governance w procesie europejskiej integracji
Podsumowanie
Literatura

Rozdział III
Paweł Poławski
ELEMENTY DELIBERACJI W CENTRALNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
1. Kontekst: kryzys rządzenia i reformy
2. Deliberacja i sprawy publiczne
3. Pożytki deliberacji
4. Rada A: lobbing, interesy i dobro wspólne
5. Rada B – dialog wewnątrzinstytucjonalny
6. Komisja C – administracyjny korporatyzm w układzie dwustronnym
Podsumowanie
Literatura

Rozdział IV
Jan Dzierzgowski
EDUKACYJNA FUNKCJA DEMOKRATYCZNEJ PARTYCYPACJI – DYSKRETNY UROK OPTYMIZMU
1. Uczenie się demokracji – głos teoretyków
2. Jaka wiedza? Jakie umiejętności?
3. Czy konflikt sprzyja uczeniu się demokracji?
4. Przypadek powiatowej rady zatrudnienia w mieście A
5. Przypadek zespołu B
Podsumowanie
Literatura

Rozdział V
Jacek Sroka
CZTEROSTRONNY DIALOG REGIONALNY – BLIŻEJ NIEDOPASOWANIA CZY DELIBERACJI?
Wstęp
1. Struktura rozdziału
2. Zasadność czterostronnej formuły dialogu
3. Region czy branża?
4. Stopień kulturowego (nie)dopasowania dialogu regionalnego
4.1. Region jako polityczna nisza działania
4.2. Region jako społeczno-kulturowa i ekonomiczna nisza działania
4.3. Model typologizacji regionów
4.4. Region uczący się z rozwiniętym modułem dialogowym?
Podsumowanie
Literatura

Rozdział VI
Dariusz Zalewski
PROCESY PARTYCYPACJI I DELIBERACJI A WOJEWÓDZKIE I POWIATOWE RADY ZATRUDNIENIA
Wstęp
1. Kłopoty liberalnej demokracji przedstawicielskiej
2. Partycypacja, deliberacja i debaty publiczne
3. Partycypacja, deliberacja a wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia – próba reminiscencji
3.1. Czy „nowe” jest lepsze? Rady zatrudnienia w nowym składzie
3.2. Rada sobie radzi – przypadek „samorządowej” rady zatrudnienia w powiecie X
3.3. Powiatowa rada zatrudnienia w powiecie Y
Podsumowanie
Literatura

Rozdział VII
Magdalena Twardowska
INSTYTUCJONALNE FORMY PARTYCYPACJI NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI LOKALNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Podsumowanie
Literatura

Rozdział VIII
Kazimierz W. Frieske
FATAMORGANA DELIBERACJI
1. Demokracja – migotanie idei
2. Partycypacja i deliberacja
3. Partycypacja – ale jaka?
4. Wgląd w empirię
Literatura

Jacek Sroka
ZAKOŃCZENIE
STRESZCZENIE
SUMMARY

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 2008, seria "Studia i Monografie"

ISBN

978-83-61125-17-4

Format, liczba stron, oprawa

B6, 209 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies